Strategiska tillgångar

I väntan på Wave 3 går vi otåligt omkring och väntar på tillägg i spelet. Det pratas väldigt mycket om hur den kompetitiva miljön kommer att påverkas och vi kände oss nästan tvungna att balansera upp det kompetitiva med det avslappnade. Det roliga.

Strategicassets

Vi började med ett uppdrag dedikerat Lambda Class Shuttle och nu har vi gjort ett tillägg till spelet som vi kallar för Strategic Assets. Dessa är skapade av oss och är inte till för något annat än att variera hur vi spelar X-Wing Miniatures Game. Jag vill påminna om att detta är högst innoficiellt och helt hemmagjort. Det här tillägget är därför ingenting som hör hemma i en turneringsmiljö. Detta tillägg hör hemma bland dina vänner, när ni spelar för att ha roligt. När vi spelar för att ha roligt.

Hur de fungerar
Om du och din motståndare kommer överens om att spela med Strategic Assets får ni 1 poäng att spendera på Strategic Assets för varje 50 poäng ni lägger på er vanliga lista. Strategic Assets är tänkta att användas vid både dogfights och uppdrag. Det är helt upp till er hur och när ni nyttjar dem.

Strategic Assets-korten tar effekt när de spelas ut, ibland är den innan matchen börjar och ibland mitt under matchen. Det är helt upp till respektive spelare att välja hur och när de används. Ett Strategic Asset-kort är en engångs-funktion och ett Strategic Asset-kort kan inte användas fler gånger under en match. Då får man skaffa fler av samma Strategic Asset-kort.

AsteroidsdonotconcernmeAsteroids do not concern me
1 poäng
”During one round in the game, do not roll any attack dice when overlapping asteroid tokens”

Detta kort gör att alla dina skepp, under en runda i spelet, slipper slå attacktärningar om de överlappar asteroider.
Skeppen får fortfarande inte utföra några Actions om de överlappar asteroider och de får heller inte skjuta om de står på asteroiderna, precis som vanligt.
Men kom ihåg att kortet gäller alla skepp i din lista under en runda i spelet. Hur och när du väljer att utnyttja den är helt och hållet upp till dig. Du kan till exempel använda kortet tidigt för att göra en oväntad chockmanövrering utan att riskera skada, eller mitt i spelet med bara ett skepp som absolut måste klara det, eller avsluta hela matchen i en bestämd överraskningsmanöver.

BothanBothan
1 poäng
”You may look at your opponents squad list once before commiting to your squad list”

Detta kort spelas ut precis innan uppställningen när båda spelare valt sina listor och skepp.
Kortet låter dig titta på din motståndares lista en gång och sedan får du göra ändringar i din lista innan du ställer upp.
På detta sätt har du mycket större möjligheter att välja bäst anpassade piloter, uppgraderingar och sekundära vapen utifrån vad du skall möta.
Din motståndare får däremot inte göra några ändringar i sin lista om hen inte också har Bothans och spelar ut kortet efter att du gjort dina ändringar. Kortet kostar dock bara 1 poäng så om du vill kan du ju ha två Bothans.

DronepilotDrone Pilot
1 poäng
Imperial only.
”At the end of any activation phase during the game you may ”detonate” one of your ”Academy Pilot” ships. Deal one faceup damage card to any enemy ship within range 1 from the Drone Pilot. The Drone Pilot is then destroyed.”

Detta kort låter dig ”detonera” en av dina ”Academy Pilot” om du väljer att ha sådana. Detonationen sker i slutet av någon av matchens Activation Phases, det vill säga efter att alla skepp har gjort sina manövrar och valt sina Actions, men innan de börjar skjuta.
När din Academy Pilot detonerar tar alla skepp inom avstånd 1 ett uppvänt skadekort. Notera att försvararen inte får slå försvarstärningar mot skadan och skadan går direkt på skeppens Hull Points, inte shields.
Inspirationen till detta kort kommer från serietidningen X-Wing: Rogue Squadron där Imperiet sätter in fjärrstyrda självdetonerande-TIE Fighters mot Rogue Squadron.

ForbiddenForbidden
1 poäng
Rebel only
”You may choose one Lambda Class Shuttle Pilot for your list. The ship may not perform any attacks during the game”

Detta kort låter Rebellspelare välja en Lambda Class Shuttle, med valfri pilot och uppgraderingar. Detta är vanligtvis förbjudet då Rebellerna inte har tillgång till Lambda Class Shuttle.
Den enda nackdelen för Rebellerna är att Lambda Class Shuttlen de väljer inte får utföra några attacker under hela spelets gång. Det gäller alltså att välja en Lambda Class Shuttle-pilot med tilltalande supportförmågor.
Inspirationen till detta kort kommer från boken X-Wing: Rogue Squadron där Horton Salm misstänker att Tycho Celchu för att vara en Imperialistisk spion och Celchu har mycket att bevisa. Rebellerna kan dock inte låta bli att skicka ut honom för att hjälpa Rogue Squadron. Han får dock göra det i en obeväpnad Lambda Shuttle.
I böckerna ger Tycho Celchu ut Target Locks och guidar de nya, unga och rädda piloterna med vad de ska göra. Inte helt olikt de förmågorna som Lambda Class Shuttle-piloterna har i X-Wing Miniatures Game.

ItsatrapIt’s a trap!
2 poäng
”Any of your ships may deploy from either of the side edges of the play area.”

Detta kort låter dig ställa upp dina skepp enligt vanlig rutin fast längs spelplanens sidor, höger eller vänster, istället för bara din egen sida.
Vanligtvis ställer skeppen upp inom avstånd 1 från respektive spelares kant, men nu kan du alltså utöka det till tre sidor i en riktig fälla.
Notera att det är valfrit vilka och hur många av dina skepp som du ställer upp var på spelplanen. Du kan till exempel välja att ställa upp ett skepp som vanligt, ett skepp på den vänstra sidan och resten av dina skepp från den högra sidan (från ditt håll sett då, förstås). Du har också chansen att ställa upp dina skepp väldigt väldigt nära din motståndares skepp då kanterna på spelplanen går hela vägen till din motståndares kant. Om du vågar.
Inspirationen till detta kort kommer – som du säkert redan förstått – från Star Wars Episode VI: Return of the Jedi där Imperiet lurar in och omringar Rebellernas flotta när den kommer dundrandes.

IwonderwhatthosestardestroyersI wonder what those Star Destroyers
are waiting for

1 poäng
”Your opponent must deploy all her/his ships before you deploy any of your ships.”

Detta kort spelas ut precis innan spelarna ställer upp sina skepp. Om du har detta kort tvingas din motståndare att ställa upp alla sina skepp innan du ställer ut dina skepp, oavsett vilka Pilot Skills ni båda har på era skepp.
På det här sättet har du mycket lättare att lyckas med en bra uppställning och ökar dina chanser att få övertaget i den första konfrontationen.
Inspirationen till detta kort kommer även det från Star Wars Episode VI: Return of the Jedi då Rebellerna hamnar i en utsatt situation och visar sig och sin taktik långt innan Imperiet visar sin. Imperiet har därför en större kontroll på inledningen av konfrontationen.

MicrojumpMicro Jump
1 poäng
”In the activation phase you may ”jump” one of your ships out of the play area if no other ships or obstacles are in front of it. The ship is then removed from play and then deployed as normal in the next turn.”

Detta kort inkorporerar lite hyperspacehopp i X-Wing Miniatures Game.
Kortet låter dig, i din Activation Phase, antingen innan du utfört din manöver eller efter utföra ett ”Micro jump”. Du tar helt enkelt bort skeppet från spelplanen och ställer upp det enligt vanlig rutin i nästkommande tur. Men om ett skepp ska hoppa in i hyperrymden får ingenting stå ivägen, heller inte här. Därför får du bara utföra denna effekt så länge ingenting, varken skepp eller asteroider, är framför skeppet. För att avgöra vad som räknas som ”framför” skeppet, tag hjälp av manöverstickorna och mät som vanligt. Så länge ingenting är i vägen är det bara att utföra ditt Micro Jump. Om något är i vägen går det helt enkelt inte att utföra ditt Micro Jump och du får vänta tills du har fri lejd.

OnlyyoucouldbesoboldOnly you could be so bold
1 poäng
Unik
”You may deploy your ships at range ”1” farther than specified.”

Detta kort låter dig ställa upp dina skepp på avstånd 1 längre än vad som vanligtvis är tillåtet. Använd den vanliga avståndsstickan och lägg helt enkelt till en måttenhet mot vad du annars hade fått göra.
Står det till exempel att du får ställa upp inom avstånd 1 från kanten får du med hjälp av det här kortet ställa upp på avstånd 1-2.
Notera att detta kort är ”unikt”, dvs endast ett av dessa kort får väljas och spelas ut av dig per match. Det kostar dock bara 1 poäng så i en vanlig 100-poängs match går den mycket bra att kombinera med till exempel ”It’s a trap” eller liknande. Möjligheterna är kanske inte oändliga, men de är väldigt många.

ScoutScout
1 poäng
”One of your ships may make one full turn of gameplay before the furst turn in the rest of the game.”

Detta kort låter ett av dina skepp utföra en hel turs spel innan resten av alla skepp får sin tur.
Det går till så att både du och din motståndare ställer upp precis som vanligt men innan ni utför matchens första runda får alltså att ett av dina skepp får utföra en manöver, välja Actions och attackera innan din motståndare (eller resten av dina skepp) får göra någonting.
Din motståndare får förståss slå försvarstärningar vid eventuella attacker men hen får inte skjuta tillbaka förän nästkommande tur då alla skepp får agera som vanligt.
Denna uppgradering kostar 1 poäng och du kan alltså välja två av samma och därför låta två av dina skepp utföra en sådan spektakulär uppvisning innan resten får sätta igång. Men kom ihåg att din motståndare också får välja Scout, då får även hens skepp göra samma sak i vad vi kan kalla för ”tur 0”.

ThermaldetonatorsThermal Detonators
2 poäng
”Before the first turn, secretly note one asteroid mined. During any end phase in the game you may choose to detonate your asteroid. Any ships within range ”1” from that asteroid suffers 1 damage.”

Det här kortet fungerar på ett lite speciellt sätt. Innan matchen har satt igång men efter att du och din motståndare har lagt ut Asteroid Tokens får du markera en av asteroiderna som ”explosiv”.
Hur du gör det är upp till dig, antingen genom att peka på den och visa eller rita upp en skiss över hur asteroiderna ligger och markera en av dem som den explosiva. Sedan väljer du själv när du väljer att spränga den, det gör du under valfri ”end phase” i matchen.
Det är dock viktigt att du kan visa för din motståndare vilken asteroid du valt, när du valde.  Kan du inte, genom att en skiss sedan innan ni började eller på något annat sätt, visa och bevisa att du valt en av asteroiderna i förväg räknas effekten som ogiltig.
Ett sätt kan vara att riva loss en bit papper och smyga in den under en asteroid när din motståndare tittar bort. Metoden väljer du själv, så länge det klart och tydligt framgår vad som gäller. Det blir naturligtvis bäst effekt om din motståndare inte ens vet om att du har valt denna Strategic Asset.

TheycamefrombehindThey came from behind
2 poäng
”One ship in your squad may deploy from your opponents table edge in turn 2.”

They Came From Behind låter dig hålla ett skepp utanför resten av matchen till början av tur 2. Då får du ställa ut ditt skepp enligt vanlig uppställningsrutin fast från din motståndares sida av spelplanen.
Du behöver inte avslöja att du har denna Strategic Asset i förväg, lyckas du ställa upp som vanligt utan att din motståndare märker att du sitter och gömmer ett skepp får det allra bäst effekt. Det kan naturligtvis bli svårt då din motståndare troligtvis kommer att märka om du bara ställer upp 66 poäng skepp i en 100 poängs-match men man vet aldrig. Det är upp till dig att smyga med det. Det är dock kanske inte helt fel om din motståndare får reda på att ett av dina skepp kommer att komma bakifrån, du behöver inte tala om vilket det är och din motståndare kommer då att behöva förbereda sig för en attack som kommer någonstans ifrån hens egen bordskant.

WhatWhat?!
1 poäng
”You may keep one ship in reserves. That ship is deployed as usual in turn 3.”

Detta kort låter dig hålla kvar ett av dina skepp till tur 3 då det skeppet får ställa upp som vanligt. Det skeppet är alltså inte med alls under tur 1 och 2 i spelet.
På det här sättet kan du låta din motståndare visa sina motiv och strategi innan du kommer ut med ditt sista skepp. Kanske sparar du på en billig pilot för att kunna vara effektiv under tur 1 och 2 med dina dyrare piloter eller så sparar du på en värsting som kan komma in sent och ställa till det.
Precis som med nyss nämnda They came from behind behöver du inte avslöja för din motståndare att du har ett skepp i rockärmen förrän det är dags att ställa fram det. Notera också att denna förmåga bara kostar 1 poäng och därför kan kombineras med andra förmågor i 100 poängs-matcher. Till exempel en till likadan What?!. Då kan du hålla två skepp i rockärmen.

YoudontneedtoseehisidentificationYou don’t need to see his identification
1 poäng
”Your opponent may not look at your squad list (once) before commiting to her/his squad list.”

Om din motståndare spelar ut kortet ”Bothans” mot dig kan du kontra med detta kort. Det hindrar din motståndare att titta på din lista i förväg, innan ni sätter igång. Men precis som Bothans fungerar detta kort bara en gång, har din motståndare då två Bothans får hen titta på din lista en gång ändå. Men om du i din tur har två You don’t need to see his identification så hindrar du din motståndare igen. Det kommer visserligen att resultera i att ni spelar matchen precis som om dessa Strategic Assets inte fungerade alls men kanske är det precis det du är ute efter? Många tycker att listbyggandet är viktigt och att det skall hållas topphemligt tills matchen börjar. Nu kan de göra det.

YoumayfirewhenreadyYou may fire when ready
2 poäng
Unik
”During one combat phase, treat all your ships as having Pilot Skill 13.”

Detta kort låter alla dina skepp räknas som att de har Pilot Skill 13 under en ”Combat Phase” under matchen.
Det innebär att du kan spela ut detta kort efter att alla skepp på brädet utfört sina manövrar och valt sina Actions. Du har då, en gång under matchen, chansen att skjuta ut ett motståndarskepp som annars har en högre Pilot Skill än dina skepp innan det skeppet hinner skjuta tillbaka. Det gäller dock att ha en sund strategi och veta precis när detta bestämda slag skall slås. Därför pryder ingen mindre än Grand Moff Tarkin detta kort med ett citat som jag är övertygad om att du känner igen.

YouremyonlyhopeYou’re my only hope
1 poäng
”You may look at your opponents Strategic Asset cards before the game starts. You or your opponent may not change you Strategic Asset cards after this card is played.”

Detta kort fungerar som Bothans fast istället för att låta dig tjuvkika på din motståndares lista med skepp får du istället titta på din motståndares Strategic Assets-kort.
Med lite tur lyckas du genomskåda en minering, en flankeringsstrategi eller något annat överraskningsmoment. Till skillnad från Bothans-kortet får du dock inte välja nya Strategic Assets efter att du tittat på din motståndares Strategic Assets. Informationen du får borde dock ge dig ett stort strategiskt övertag då du vet vad du har att vänta dig och kan anpassa dig därefter.

YourstocommandYours to command
2 poäng
”You may take one ship, complete with upgrades, from a different faction than the rest of your squad.” 

En hett efterlängtad och omdiskuterad funktion. Detta kort låter dig ta ett skepp med valfria uppgraderingar från en motsatt faktion än den du tänker spela i matchen.
Det innebär alltså att Rebellerna får ta ett skepp från Imperiets inventarie eller vice versa, att Imperiespelare får tillgång till ett av Rebellernas skepp och piloter.
Naturligtvis betalas poängkostnaden precis som vanligt för både piloten och eventuella uppgraderingar.
På bilden till kortet ser du Luke Skywalker som skakar hand med ingen mindre än Soontir Fel och varför inte flyga de två tillsammans i en lista? Eller äntligen köra en bounty hunter som Boba Fett allierad med ett gäng Rebellskepp. Kombinationerna är oändliga och jag lämnar det upp till er att bruka detta kort efter egen förmåga.
Om både du och din motståndare ställer upp identiska skepp/piloter så är det bra att använda siffermarkörerna som följer med i spelet för att kunna skilja dem åt så det inte blir en total förvirring.

Jag hoppas att ni tycker att detta låter roligt. Jag vill också – igen – understryka att detta är innoficiellt, inte gjort för att vara helt balanserat eller kompetitivt utan endast till för om du och din motståndare vill prova spela X-Wing Miniatures Game lite varierat från hur ni kanske vanligtvis gör.

Korten är heller inte färdigtestade och kan mycket väl komma att justeras. Återkom gärna med en utvärdering efter att ni provat dem, om ni provar dem. Antingen i kommentarsfältet här nedanför eller direkt till mig via mail.

/Erik

En reaktion på “Strategiska tillgångar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.