Actions: Target Lock

Förra gången i den här serien pratade vi om Focus, den kanske viktigaste av alla Actions. Anledningen till varför Focus är viktig är för att den har många användningsområden och är en väldigt generell Action. Target Lock är – till skillnad från Focus – allt annat än generell.
Där Focus går att utföra när som helst utan att vara beroende av var de andra skeppen befinner sig, går Target Lock enbart att använda vid ett (par) tillfälle(n).

TL031

Tittar vi på markörerna hänger de ihop två och två och alla har en bokstav på ena sidan och en annan bokstav på den andra sidan. Detta är för att man ska kunna hålla koll på vilket skepp som lagt en Target Lock Token på ett annat skepp.

De kan vara lite krångliga att organisera just därför och det går några sekunder åt att leta bokstäver. Det är även den enda markören i spelet jag personligen inte direkt gillar när vi bara tittar på designen på själva markören. Dels för att det är lite bökigt att leta reda på och para ihop dem dem om man inte har ett smart system för det och dels för att markören i sig inte är särskilt smidig. Det är förvirrande att det är olika bokstäver på olika sidor och just det har ingen funktion rent spelmässigt. Vidare är markören lite stor och lite klumpig. Men vad funktionen Target Lock tillför till spelet väger med råge upp den lite bristfälliga designen.

Vad Target Lock är
Target Lock är en Action som bara vissa skepp har tillgång till. Ett skepp som har tillgång till Target Lock kan – genom att utföra en Target Lock Action – placera en blå Target Lock-markör på sitt eget skepp och en röd Target Lock-markör på det tilltänkta motståndarskeppet. Så länge fiendeskeppet befinner sig inom avstånd 1-3 på avståndsmätaren. Target Lock får tas på motståndarskepp som befinner sig 360º runt ditt eget, det behöver alltså inte vara inom ditt skepps attackvinkel för att en Target Lock Token skall få placeras ut. Detta fungerar likadant varje gång Target Lock skall placeras på ett motståndarskepp.

TL04

När en spelare väljer att spendera Target Lock tar hen bort den blå och den röda markören i samma stund som spenderandet sker och får då slå om så många tärningar i det aktuella anfallstärningsslaget hen vill. Spenderar man sin Target Lock ligger den alltså inte kvar till rundans slut om man väljer att spendera dem utan försvinner omedelbart.
Target Lock som inte spenderats ligger däremot kvar hos respektive skepp (den blå hos det skeppet som låser och den röda hos det skeppet som blivit låst) tills den låsande spelaren väljer att spendera eller flytta sin target lock.
Det innebär dock inte att Target Lock-markören alltid måste ligga kvar på det skeppet man låser första gången. Vill man låsa ett annat skepp så är det bara att flytta den röda Target Lock-markören till det andra motståndarskeppet istället. Så länge man är inom avstånd 1-3.
Notera dock att ett skepp endast får ha en Target Lock lagd på ett annat skepp och att flytta sin Target Lock är en Action precis som att skaffa sig en helt ny Target Lock på ett skepp första gången.

Vid anfall med primära vapen – det vill säga sin vanliga attack som står på skeppkortet – kan Target Lock, som sagt, spenderas för att få möjligheten att slå om valfria tärningar i det aktuella tärningsslaget en gång. Det vill säga att om du slår tre attacktärningar och får tre blanka kan du slå om alla tre. Får du däremot två träffar och bara en blank kan du välja att bara slå om den blanka tärningen. Känner du dig riktigt vild kan du naturligtvis slå om tärningar som träffat också. Det är dock inget som rekommenderas.

TL01

Vid anfall med sekundära vapen varierar spenderingen av Target Locks lite mer. Till sekundära vapen räknas alla spelets missiler och torpeder och ytterligare tilläggsvapen. De varierar litegrann men något som alla sekundära vapen har gemensamt är att de inte ger dig en extra attacktärning när du är inom avstånd 1 och heller inte din motståndare en extra försvarstärning när hen är inom avstånd 3. På regelkorten för de flesta missiler och torpeder står det ”Attack: Target Lock. Spend your Target Lock to perform this attack”. Det innebär att spelaren måste ha Target Lock på skeppet hen önskar skjuta på för att kunna utföra attacken med missilen/torpeden. Vidare måste Target Lock-markörerna spenderas för att utföra själva attacken. Det innebär alltså att spelaren måste plocka bort markörerna från båda skeppen för att få slå attacktärningarna för missilen eller torpeden. Vilket i sin tur innebär att det inte finns någon Target Lock kvar för att modifiera resultatet från attacken med missilen/torpeden. För att göra det skulle det behövas två Target Locks vilket inte är möjligt i spelet (i dagsläget).

Vad Target Lock inte är
Target Lock är naturligtvis inte massvis med saker. Den är till exempel inte bra vid försvar och den hjälper heller inte vid manövrering. Det var mest en snygg underrubrik jag ville använda. Däremot kan Target Lock användas precis hur man vill. Med det menar jag att det inte finns något ”fel” sätt att använda den – men det finns definitivt ett ”rätt” sätt.

Det finns nämligen ett par saker som kan göra Target Lock betydligt mycket mer effektivt än en Action som vilken som helst att användas när som helst. Target Lock blir mer effektivt med lite framförhållning och kan användas med ökad effektivitet vid planerade anfall. Som jag skrev tidigare ligger ju Target Lock kvar tills den spenderas. Det betyder att om du ena turen tar Target Lock på ett skepp och nästa tur – om saker och ting går som du tänkt – kan välja Focus som Action. Du får då anfalla skeppet du har Target Lock på med både en Focus Token och Target Lock att spendera för att modifiera resultatet. För kom ihåg att Target Lock får tas på fiendeskepp inom 360º runt ditt eget – därför behöver du inte ha det skeppet i din attackvinkel hela tiden – och markörerna ligger kvar mellan rundorna. Det gör att Target Lock kan vara en bra Action att välja om du inte kan skjuta på någon och du inte tror att någon kommer att skjuta på dig. En Target Lock är alltid bra att ha och har en bra psykologisk effekt hos din motståndare, ett skepp med en Target Lock-markör på sig är inte lika kaxigt som ett skepp utan.

TL05

För primära vapen betyder det då att du – om du utöver Target Lock även har en Focus Token – kommer att kunna slå om tärningar och modifiera Focus In Text-resultat. Kom bara ihåg att slå om de blanka med hjälp av Target Lock först, för om du spenderar din Focus Token innan du slår om resultatet så kommer du inte att ha någon Focus Token kvar till om det skulle komman några Focus In Text som resultat av de omslagna tärningarna.

För sekundära vapen i samma situation, att du attackerar med både Target Lock och Focus, gäller då att du kommer att ha Focus Tokens att modifiera Focus In Text-resultat på missiler och torpeder. Många missiler och torpeder har visserligen egna specialregler som låter dig modifiera resultatet – med vissa begränsningar – även om man inte har Focus Tokens. Det gör att det inte är lika viktigt att ha både Focus och Target Lock. Men även med det inräknat ökar du dina chanser att leverera hårda träffar till din motståndare väldigt mycket om du har en Focus Token även till dina sekundära vapen.

Target Lock eller Focus?
Ok, men om man inte vill hålla på att planera hela livet utan bara skjuta, vilken ska man ta? Vilken är bäst? Ja, då kommer vi in på en del av spelet jag inte tycker om att veta så mycket om. Odds. Men även om man som mig och Han Solo inte vill veta exakta siffror kan det dock vara bra att ha en generell uppfattning om sannolikheten för olika saker i spelet. Det jag är på väg till är huruvida man ”ska” ta Focus eller om man ”ska” ta Target Lock.
TL02Det sköna är att det egentligen inte finns något rakt svar på den frågan (phu, skönt!). Först och främst handlar det om tycke eller smak; är det roligast att slå om tärningar eller att vända på dem? Jag har ingen egentlig preferens utan jag vill modifiera resultatet om jag får Focus In Text och slå om dem om jag får blankt. Förstås. Därför brukar jag personligen variera mig mellan att använda Focus och Target Lock om jag inte kan bestämma mig.
Anledningen är att det är lika stor sannolikhet att få en träff med en tärning om du har Focus eller Target Lock. Den stora skillnaden är att du – med Target Lock – har en större sannolikhet att göra en crit varvid Focus bara har möjligheten att ändra till hit.
Men det finns ju naturligtvis mer att tänka på än så då de båda är så beroende av situationen och har olika användningsområden att det inte går att säga vilken som är ”bäst alltid”. Om du inte kommer att kunna skjuta kan en Focus Token användas vid försvar. En Target Lock kommer däremot att ligga kvar tills den används eller flyttas, den kommer aldrig försvinna av sig själv i en cleanup phase.

Target Lock bland specialförmågorna
Det finns – precis som med Focus – lite olika sätt att öka sina chanser med Target Lock utan att behöva låsa fiendeskeppen flera turer i förväg. Det finns ett flertal piloter i spelet som specialiserar sig på Target Lock samt vissa uppgraderingar och sekundära vapen som har ett par riktigt bra sätt att töja på gränserna för Target Lock.

Missilesandtorpedoes

Missiler och torpeder kräver* båda Target Lock för att kunna användas. Det innebär att för att få skjuta iväg missilerna så måste* skeppet ha en Target Lock på sitt mål innan det försöker avfyra dem. Och alla* missiler kräver* att man spenderar sina Target Lock-markörer för att avfyra dem. Förutom en: *Homing Missiles. Det här är en liten specialare som är väldigt lätt att missa. Istället för att stå lite extra – som det brukar göra när det är specialregler – saknas på Homing Missiles kort en liten bit text: ”spend your Target Lock to perform this attack”. Det innebär alltså att du visserligen måste ha Target Lock för att kunna skjuta iväg missilerna men du behöver inte spendera den för att göra det. Du kan därför glatt spendera din Target Lock på att modifiera resultatet av tärningsslaget för attacken med Homing Missiles istället.
En till sak som är bra att tänka på är att både Concussion Missiles och Proton Torpedoes låter en modifiera resultatet av tärningsslaget även om de båda kräver att man spenderar sin Target Lock för att utföra attacken. Proton Torpedoes låter dig ändra en tärning med Focus In Text-resultat till crit och Concussion Missiles låter dig ändra en blank tärning till hit. Dessa två är därför inte riktigt lika beroende av att du har en Focus Token tillsammans med din Target Lock även om det naturligtvis hjälper dem också.
Advanced_Proton_TorpedoesSist ut bland missiler och torpeder har vi Advanced Proton Torpedoes. Dessa är nya i och med Wave 3 och det är ett par saker som gör dem speciella, utöver att det är 5 (fem!) attacker men bara på avstånd 1 (ett!). Det är många attacker på väldigt kort avstånd. De kräver i vanlig ordning att man har Target Lock för att kunna använda dem och sedan att man spenderar sin Target Lock för att utföra attacken. Än så länge inget speciellt, men det är här det ”lustiga” kommer – Advanced Proton Torpedoes låter dig ändra tre (av fem!) tärningar i attacken till Focus In Text. Det är något ovanligt och intressant. Det finns ingen annan förmåga eller specialregel i spelet som låter dig ändra blanka resultat till Focus In Text. I och med det blir det nästan ett krav att ha Focus – utöver Target Lock som krävs för att utföra attacken – när du vill använda dina Advanced Proton Torpedoes för att kunna dra nytta av dem till fullo.

DeadeyeDeadeye är en Elite Pilot Talent för 1 poäng som ofta förbises. Vilket jag förstår, jag förbiser den hela tiden. Det Deadeye gör är att den låter dig spendera en Focus Token när du egentligen ska spendera en Target Lock.
Så när ska man använda den här? Ptja, det finns ett par fina användningsområden för den. Om du till exempel kör med piloter med låg Pilot Skill kommer de troligtvis att flytta innan alla andra och därför inte kunna lägga sin Target Lock på någon – det finns kanske ingen som hunnit fram. Har den piloten då Deadeye så behöver den bara välja Focus som Action och kan då, när det börjar smälla, skjuta missiler och torpeder ”hej vilt”. Den taktiken är dock lite utav en motsägelse just eftersom att det är en Elite Pilot Talent och det inte finns så många piloter med låg Pilot Skill som får välja Elite Pilot Talents och därför inte har tillgång till Deadeye. Hänger du med?
Annars är det ju ett sätt att göra Proton Torpedoes bland Rebellerna lite mer effektiva än vad de är i dagsläget. Eller – det där var orättvist – Proton Torpedoes är jätteeffektiva, de är bara lite bökiga och inte värda sina poäng. Men med Deadeye så behöver du inte låsa någon i förväg och därför inte visa din avsikt i förväg vilket du gör, litegrann, när du lägger en Target Lock.
Än så länge är Deadeye en rätt sällan använd Elite Pilot Talent. Men jag tror att Wave 3s stundande release kommer att expandera Deadeyes användbarhet då det kommer att bli lättare för skepp att få fler Focus Tokens.

expert-handlingExpert Handling är en Elite Pilot Talent som fungerar för att motverka Target Lock. Det Expert Handling gör är att de låter den kontrollerande spelaren ta bort en Target Lock Token från sitt eget skepp om den kontrollerande spelarens skepp utför en Barrel Roll. Skeppet behöver inte ha tillgång till Barrel Roll som Action för att kunna utföra en Barrel Roll, men om det inte har Barrel Roll som grund-Action får det en Stress Token istället.
Det här är väldigt användbart för skepp som redan har Barrel Roll då Barrel Roll i sig är en väldigt bra Action, men att kunna ta bort en Target Lock från sitt skepp är naturligtvis ännu bättre.
Möter man en spelare som utnyttjar Target Lock ofta kan det verkligen löna sig att nyttja Expert Handling och motverka motståndarens försök att åstakomma allt som står här ovanför. Det fungerar dock bara om motståndaren försöker få till något spektakulärt med Target Lock över två turer – skjuter ens motståndare på en i samma tur som de tar en Target Lock – och man inte hinner utföra någon Action innan det börjar smälla – hjälper det naturligtvis inte.

Dutch_Vander”Dutch” Vander är Rebellernas Target Lock-mästare. Hans förmåga gör att varje gång han tar en Target Lock får han ge bort en Target Lock till ett skepp inom avstånd 1-2 från honom själv. Notera formuleringen ”…may immediately aquire a Target Lock”. Det står inte ”… may immediately perform a Target Lock Action” eller ens ”…aquire a Target Lock on the same ship”. Det gör att skepp som åker i närheten av ”Dutch” som väljer Focus kommer att kunna attackera med både Focus och Target Lock vid en och samma tur.
Det inntebär visserligen att ”Dutch” kommer att ha Target Lock väldigt ofta trots att det kanske inte alltid är det han borde göra då han flyger en Y-Wing och därför behöver all hjälp han kan få. Jag menar inget illa mot Y-Wings, jag älskar dem, men de är inte de tryggaste skeppen att ”åka” runt i. Vander är dock Pilot Skill 6. Det kan göra det svårt för skepp med högre Pilot Skill att dra nytta av hans förmåga då de riskerar att ligga för långt bakom när Vander åker fram och delar ut Target Locks.

Horton_SalmHorton Salm är en kort, sur liten gubbe. Han är också i princip den enda Rebellpiloten som det – med handen på hjärtat – är värt att ta Proton Torpedoes med. Hans förmåga är nästan som en liten Target Lock i sig då han får slå om blanka resultat (obs inte Focus In Text-resultat). Men eftersom Proton Torpedoes låter en ändra en av sina Focus In Text-resultat till en crit är det fortfarande kan det vara väldigt belönande att – med Horton Salm – avfyra sina torpeder i samma tur som han tar Target Lock. Det blir naturligtvis ännu bättre om man låter Target Lock ligga kvar och puttra på låg värme en tur så att han har chansen att få en Focus Token nästa tur och attackera med Proton Torpedoes med deras specialförmåga, sin egen specialförmåga, Target Lock och Focus. Men kom igen – han kör en Y-Wing. Både du och jag vet att det kommer att bli svårt för honom att lyckas hänga efter någon länge nog för att ha dem inom sin attackvinkel. När det händer är det mer slump och motståndarens dåliga flygning.

captain-kagiCaptain Cagi är en av Imperiets piloter i Wave 3 som kommer att kunna störa Rebellernas användande av Target Lock. Hans förmåga gör att motståndarens skepp måste lägga Target Lock på Cagis skepp om de försöker att lägga en Target Lock på någon av Cagis kompisar men de befinner sig inom avstånd 1-3 från honom. Och eftersom Lambda Class Shuttle är ett stort skepp så innebär det att väldigt många skepp väldigt ofta kommer att befinna sig inom avstånd 1-3 från Cagi.
I skrivande stund har inte Wave 3 släppts och jag är väldigt nyfiken på att se hur och hur ofta Cagi kommer att användas. Framför allt är jag nyfiken på att se hur Rebellspelaren kommer att agera och reagera på honom – kommer de att använda sina Target Locks trots att han finns där? Kommer de att spendera dem på honom för att skjuta ner honom ”så fort de kan” för att kunna använda Target Locks som vanligt på resten av skeppen? Kommer de att avstå från att använda Target Locks så länge han är på brädet? Jag kommer att uppdatera det här efter att jag vet mer.

colonel-jendonColonel Jendon har en förmåga som man inte såg det stora i första gången man läste hans kort. Han kan ge en blå Target Lock-markör till en av sina kompisar så länge de inte har en. Och? Jo, det är nämligen såhär att varken TIE Fighters eller TIE Interceptors har tillgång Target Lock som Action i normala fall. In kommer översten och löser det problemet åt dem. Han ger visserligen bort en av sina egna Target Lock-markörer vilket lämnar honom utan, men han gör det i början av Combat Phase, när alla skepp har flyttat och den kontrollerande spelaren vet var Jendons förmåga behövs som bäst. Eftersom att det sker i Combat Phase och inte i Activation Phase kommer han därför också att kunna ge bort sin Target Lock till en kompis som har högre Pilot Skill än honom själv. Han har visserligen Pilot Skill 6, men det finns ju många piloter som är trevliga att flyga på Imperiesidan som har högre eller samma Pilot Skill.

darkcurse”Dark Curse” är inte bara immun mot Focus Tokens, den hatälskade pilotens förmåga är att skepp som attackerar honom inte få spendera Focus Tokens eller slå om tärningar i tärningsslaget för attacken (vilket Target Lock låter en göra). På så sätt försämrar han motståndarens chanser brutalt eftersom att… ja… allt som står här ovan räknas inte längre. Många glömmer bort ”Dark Curse”s förmåga och lägger Target Lock på honom ändå, vilket resulterar i att den får ligga kvar där tills den flyttas, han blir nedskjuten med hjälp av andra medel eller matchen tar slut.
Han är, enligt mig, en av de mest underskattade piloterna i spelet just på grund av detta. Troligtvis för att han briljerar i försvar men inte i anfall i ett spel som gör allt för att belöna den som attackerar. Nackdelarna med att köra med ”Dark Curse” är att man gör det lätt för sin motståndare att målprioritera – man sparar honom helt enkelt till sist eftersom att han ändå inte är ”farlig” och han är svår att träffa men inte odödlig. Med det sagt: kom ihåg att ”Dark Curse”, som alla andra piloter, är så farlig som du gör honom.

Hör gärna av dig med rättelser, kritik eller beröm. Antingen i kommentarsfältet här nedanför eller direkt till mig via mail.

/Erik

En reaktion på “Actions: Target Lock

  1. Target lock kan även komma till nytta utan att man får skjuta på en motståndare. Ingen vill ju frivilligt flyga in i skottlinjen på en X-Wing om man har dess Target Lock på sig. En Interceptor är allmänt irriterande och du vill att den ska hålla sig bort i minst en-två rundor? Lås den med flera X-Wings. Så fort den kommer in i skottlinjen kommer den att dö (särskilt om man har torpeder). Man skulle kunna argumentera att Fokus är minst lika skrämmande men på range 3 har man ändå mindre chanser att träffa på och bli träffad, samt TL ligger kvar och är början på Fokus – TL combon om den inte spenderas.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.