Stress

För en tid sedan gick vi igenom Actions: Focus, Target Lock, Evade, Barrel Roll och Boost. Nu ska vi gå igenom det absolut största hindret – förutom kanske ren glömska – för att få ta sina Actions: Stress.

Stresstokens

Stress finns med i spelet för att symbolisera att piloten för ett skepp gör något krävande, något spektakulärt som gör att piloten inte kan fokusera på någonting annat än den spektakulära manövern (eller vad det nu kan vara).
Funktionen Stress är en väldigt stor del i spelet och kan få ödestigra konsekvenser beroende på hur den hanteras och i vilken situation den tilldelas. Det är i princip aldrig till ens fördel att få Stressmarkörer tilldelade sina skepp. Det gäller därför att lära sig hur man ska hantera dels sina egna skepps stress men också hur man ska utnyttja sin motståndares skepps stress som mest till sin egen fördel.

TIERedmaneuvre

I X-Wing Miniatures Game finns det ett par olika faktorer som kan orsaka Stress. Den första – och vanligaste – orsaken till stress är att skeppet utför en manöver som är röd på skeppets manöverhjul, till exempel Koiogran Turn (Kturnintext) som alltid är röd på alla skepps manöverhjul. När ett skepp utför en röd manöver (eller råkar ut för något annat som orsakar stress) blir skeppet tilldelat en Stress Token.
Det som händer när ett skepp blivit tilldelad en Stress Token är att skeppet inte får utföra några Actions så länge Stressmarkören finns kvar på skeppet, varken reguljära Actions eller ”gratis Actions” som piloten kanske får genom någon specialförmåga.

TIEGreenmaneuvre

För att bli av med en Stress Token måste ett skepp utföra en manöver som är markerad grön på skeppets manöverhjul. När ett skepp utfört en grön manöver tas en Stress Token bort från skeppet.
Har skeppet fler Stressmarkörer ligger de kvar tills tillräckligt många gröna manövrar utförts för att skeppet ska vara fritt från alla Stressmarkörer och då kunna utföra sina Actions igen.
Om skeppet utför en manöver som är markerad vit medans det har en eller fler Stressmarkörer tilldelad ligger Stressen kvar och skeppet får därför inte göra några Actions.
Om ett skepp med en eller fler Stressmarkörer tilldelade försöker utföra en röd manöver får motståndaren välja manöver åt skeppet. Detta är viktigt att komma ihåg. Dels för din egen skull så du verkligen inte utför några röda manövrar medans ditt skepp är stressat, Christoffer men också att komma ihåg ifall din motståndare gör det så du kan kapitalisera på hens miss.

Stressedattack

Naken, ensam och rädd.
Ett skepp som är stressat är inte bara väldigt ineffektivt på grund av att det inte får göra några Actions, men också väldigt utsatt. Dels för att Actions är en så stor del av ett skepps effektivitet – det kommer varken kunna anfalla eller försvara sig lika bra som det hade kunnat göra – men också för att skeppet blir förutsägbart.
Det varierar förstås från skepp till skepp, vissa har väldigt generöst med gröna manövrar på sitt manöverhjul medan andra skepp bara har ett fåtal gröna manövrar.
Rebellernas A-Wings och Imperiets TIE Interceptors är notoriskt kända för deras manöverhjul som är har väldigt många gröna manövrar. Rebellernas Y-Wings och B-Wings samt Imperiets Lambda Class Shuttle är raka motsatserna med en stor del röda manövrar.

Många spelare som gör sina skepp stressade – vilket man gör väldigt ofta – försöker för det mesta att utföra en grön manöver i rundan efter. Det är därför bra att ha en god kunskap om sin motståndares manövermöjligheter för att kunna kvalificerat gissa på ett ungefär var de kommer att ta vägen med sina stressade skepp. Det blir naturligtvis svårare med skepp som har många gröna manövrar som sagt, men det är alltid bra att åtminstone ha en uppfattning om ens motståndares möjligheter.

Andra sätt att bli stressad.
Förutom att utföra röda manövrar finns det i X-Wing Miniatures Game ett par ytterligare sätt att bli stressad. Det är för det mesta en själv som orsakar sin egen stress men det finns en pilot i spelet, Kath Scarlet (mer om henne senare), vars förmåga är att om försvararen slår Evade-resultat mot en av Kaths crit-resultat tar försvararen en stress token.

Men bortsett från Kath Scarlet är det bara du själv som kan orsaka att dina skepp blir stressade. Innebär detta då att man ska göra allt för att undvika det? Ja och nej. Du ska kanske inte utföra röda manövrar bara för att röd kanske är din favoritfärg men du ska heller inte sky de röda manövrarna. Ibland är ett stressat skepp i rätt position betydligt bättre än ett skepp som tar sina Actions men som befinner sig på fel plats och kanske pekar åt helt fel håll.

Ibtisamkturn

Det finns även några funktioner i spelet, främst Elite Pilot Talents, som orsakar stress på ett eller annat sätt när de används.

  • Elusiveness låter dig välja en av din motståndares attacktärningar som hen måste slå om i utbyte mot att ditt skepp tar en stress token.
  • Expert Handling som låter ditt skepp utföra en Barrel Roll Action och då ta bort en av din motståndares Target Lock-markörer från ditt skepp i utbyte mot att ditt skepp – om det inte har tillgång till Barrel Roll i vanliga fall – får en Stress Token.
  • Daredevil låter ditt skepp göra manövern Turnleftintext eller Turnrightintext i hastigheten ”1” istället för att ta en vanlig Action mot att ditt skepp får en Stress Token. Denna förmåga är lätt att avfärda men den låter dig alltså göra ytterligare en manöver istället för att ta en Action. Men var försiktig, om skeppet inte har tillgång till Boost i vanliga fall måste du även slå två attacktärningar och ta resultatet från dem. Därför passar Daredevil bäst på A-Wings, TIE Interceptors eller skepp som har Engine Upgrade.

Celchustressed

  • Push The Limit är kanske den kanske största orsaken till att stress delas ut i spelet utöver röda manövrar. Av god anledning. Push The Limit låter ditt skepp utföra 2 Actions istället för bara 1 mot att skeppet tar en Stress Token. Som jag skrev är Stress något man bör vara försiktig med men inte något man ska undvika till varje pris. Det gäller bara att vara trygg i hur man hanterar den. I fallet Push The Limit är möjligheten att få ta två Actions innan man får sin Stress Token ofta en väldigt värd investering. Du måste visserligen göra en grön manöver i nästkommande tur för att bli av med din Stress Token, men förmodligen har din möjlighet att göra två Actions belönat dig såpass mycket att den gröna manövern inte känns som en allt för stor nackdel. Vilket den sällan gör.

Stresshantering bland piloter och uppgraderingar
Hittills har det ju bara handlat om relativt negativa saker med stress och dess hårda konsekvens. Men tittar man bland spelets piloter och uppgraderingar finns det ett par av dem som är gjorda för att hantera stress och enstaka piloter som drar ren nytta av den.

adrenaline-rushAdrenaline Rush
Ny för wave 3 kommer denna Elite Pilot Talent som, en gång i spelet, låter dig behandla en röd manöver som vit.
För endast en poäng är detta en mycket bra förmåga att ha då det generellt brukar gå bra när skeppen blir stressade, men ibland – i kritiska ögonblick – verkligen kan behövas att man inte får den där jäkla Stressmarkören.
Oftast vid Koiogran Turn-manövrar (Kturnintext) kan denna förmåga vara en stor räddning. En enorm fördel med Adrenaline Rush är att det inte är en Action så inte bara slipper du bli stressad, du får Actions precis som om ingenting hade hänt.

Tycho_CelchuTycho Celchu
Den kanske mest självklare i det här sammanhanget. Hans pilotförmåga är att han får utföra Actions trots att han har Stress Tokens tilldelade. Det är naturligtvis riktigt riktigt bra men det finns ett par fallgropar med Tycho Celchu att se upp med.
Han kör en A-Wing, vilket är ett av spelets mest manövrerbara skepp. Det kan – tack vare ett generöst manöverhjul och tillgång till Boost i sitt grundutförande – åstakomma spektakulära prestationer på brädet. Med Celchu ännu mer så eftersom man egentligen inte behöver bli av med sina Stress Tokens utan kan flyga på som vanligt som om det inte vore något… eller?
Ja och nej. Om att ”flyga på som vanligt” innebär att aldrig utföra röda manövrar så ja. Men det är där kruxet kommer. Ju större Tycho Celchus hög med stress tokens blir desto mindre manövrerbart blir hans skepp. För kom ihåg att trots att han får ta sina Actions som vanligt får han inte utföra några röda manövrar. Det betyder inga K-Turns och även om en K-Turn är en (lite) desperat handling kan det vara förödande att tvingas vara utan dem. Oftast i matchens slutskede när man kan behöva göra allt för att komma tillbaka från ett underläge.
Det finns två skolor och – som vanligt – är ingen av dem fel.
Men.
Jag brukar använda Tycho Celchus förmåga till att utföra Actions när han är Stressad men jag brukar försöka att inte överdriva. Med det menar jag att jag i största möjliga mån försöker bli av med hans Stress Tokens just eftersom han får utföra Actions efter att han gjort en Koiogran Turn, vilket är en väldigt bra sak att kunna göra men troligtvis kommer att behöva göra en till likadan väldigt snart. Tar man bort A-Wings möjligheter till att göra röda manövrar blir det manövrerbara skeppet lite trögare och då, tycker jag, att syftet med den går lite förlorat.

soontir-felSoontir Fel
Om du inte höll med om att Tycho Celchu var den självklare kandidaten i det här sammanhanget tycker du säkert att Soontir Fel är det. Med all rätt.
Soontir Fels förmåga är att varje gång han får en Stress Token får han även en Focus Token.
Det låter kanske inte så extremt men det finns väldigt många fördelar med detta. Dels hur det är formulerat: han får en gratis Focus Token, inte en gratis Focus Action. Det innebär att, som du läste i inlägget om Focus, att om Soontir Fel använder Push The Limit och tar en Focus Action tillsammans med någon annan Action kommer han att ha två Focus Tokens. Med det finns det många fördelar, bland annat är det väldigt bra att ha en Focus Token vid anfall och en vid försvar, eller två Focus Tokens vid försvar om det kommer fler attacker mot Soontir Fel (vilket det ofta gör).
Men ännu bättre innebär det att Soontir Fel – om han även har Push The Limit – i princip kan utföra tre Actions i en och samma tur. Det är inte dåligt all med tanke på att han rattar en TIE Interceptor och har tillgång till Focus, Evade, Barrel Roll och Boost. Till exempel kan han utföra först en Barrel Roll, sedan Boost och då få en Focus Token. Eller Barrel Roll eller Boost, sedan Evade och då få en Focus Token. Detta ökar Soontir Fels effektivitet med det mångdubbla. Det är verkligen inte fel. Det är Fel. Fattar du? Fel.

ibtisamIbtisam
Hon är ny i och med Wave 3 och hennes pilotförmåga är att när hon slår anfall- eller försvarstärningar får hon, om hon har minst en Stress Token, slå om en tärning i varje respektive tärningsslag.
Ibtisam är den första piloten i spelet som får en renodlat bättre offensiv förmåga av att bli stressad och hon är därför även först med att verkligen dra en enorm fördel av sina Stress Tokens.
Med alla andra gäller att de får en liten bonus, som ett plåster på såren. Men i Ibtisams fall är det bara positivt att få Stressmarkörer.
Men pass upp, hon får inte slå om fler tärningar än en även om hon har fler Stress Tokens och de övriga effekterna av stress gäller fortfarande. Hon får alltså inte ta några Actions så länge hon har Stressmarkörer och om hon utför röda manövrar får motståndaren välja var hon tar vägen. Precis som vanligt.
Det gäller alltså att utföra de gröna manövrarna – helst varje tur – efter hon fått en Stress Token vilket alla som sett en B-Wings manöverhjul vet inte är det lättaste.
Precis som med de två ovanstående herrarna drar Ibtisam naturligtvis enorm fördel av Push The Limit. Hon har inte ett lika stort bibliotek av Actions som Soontir Fel men hon har Focus, Target Lock och Barrel Roll. Väger man in vad hennes förmåga gör är det ganska självklart att det gäller att lägga så stor energi som möjligt på att försöka öka hennes offensiva effektivitet med största möjliga mån och kanske därför också försöka få henne stressad så ofta det bara går.
Det blir därför ett lite annat tänk när man spelar med Ibtisam. Det sitter så hårt rotat att man skall undvika stress att det till en början tar en stund att ställa om hjärnan till att vilja göra något man är van vid att försöka undvika så gott det går. Det är lite som att skriva med vänster hand, det går men hjärnhalvorna får kämpa. I alla fall mina hjärnhalvor.

Kath_ScarletKath Scarlet
Som sagt den enda piloten i spelet som kan orsaka stress. Som jag nämnde tidigare är hennes förmåga att om en av hennes crit-resultat vid en attack försvaras med Evade-resultat får motståndaren en Stress Token.
Det i sig är en jättefin förmåga och det går att öka hennes chanser att slå crit-resultat genom att använda Target Lock istället för Focus då de båda har lika stor sannolikhet att träffa men Target Lock ökar chanserna att resultatet blir Critical Hit.
För att ytterligare öka Kath Scarlets funktion passar det fint att utrusta henne med en Ion Cannon. Denna uppgradering för tre poäng fungerar på precis samma sätt som Ion Cannon Turret förutom att den når hela avstånd 1-3. Anledningen till att det passar så fint på Kath Scarlet är att om hon slår fler crit-resultat vid attacken och försvararen bara lyckas försvara sig mot en Critical Hit kommer skeppet både att bli stressat och få en Ion Token, och ett skepp som är både joniserat och stressat är väldigt utsatt då det varken får välja manöver utan åker ”Straightintext, 1″ och får heller inte ta några Actions är det som att stjäla barn från en godisaffär.

captain-yorrCaptain Yorr
Kaptenen Yorr drar ingen personlig nytta av att vara stressad, däremot fungerar han som Imperiets egna samtalsterapeut med sin förmåga som låter honom ta Stress Tokens från sina kompisar om de blir stressade när de är inom avstånd 1-2 från Captain Yorr om han har två eller färre Stress Tokens tilldelade sig själv.
Det innebär i praktiken att Captain Yorr kan ta totalt tre stress tokens från sina medpiloter.
Det ökar effektiviteten på alla skepp på Imperiesidan då de inte behöver ta konsekvenserna av att bli stressade när de utför röda manövrar, använder Push The Limit eller av någon annan anledning drar på sig Stress Tokens.
Jag tror att Captain Yorr kommer att öka användandet av de generiska piloterna med tillgång till Elite Pilot Talents, till exempel Black Squadron Pilot och Saber Squadron Pilot då det går att åstakomma spektakulära saker med skepp som kan slippa undan en Stressmarkör.
Däremot kan det bli svårt att lyckas med något sådant flera gånger per match då Captain Yorr rattar en Lambda Class Shuttle som inte direkt har ett överflöd av gröna manövrar. Det är – precis som för alla andra – det enda sättet att bli av med Stress Tokens.

jan-orsJan ors
I Wave 3 kom även rebellpiloten Jan Ors. Hennes förmåga låter en av hennes kompisar lägga till en attacktärning i utbyte mot att Jan Ors tar en Stress Token.
Detta är något väldigt stort då det är få saker som låter skepp lägga till fler attacktärningar. Förvisso finns det en Elite Pilot Talent som heter Expose som låter dig lägga till en attacktärning mot att ditt skepp får en färre försvarstärning. Expose är dock en Action och en ytterligare attacktärning ger ingen markant skillnad i träffsannolikhet än vad tre attacktärningar och en Focus Token gör. Nu är det andra bullar dock. Nu kan ett skepp åka fram, välja Action efter vanlig rutin och sedan få ytterligare en attacktärning utan att bli av med en försvarstärning. Notera också att Jan Ors förmåga gäller på hela avstånd 1-3 och hon får välja Actions som vanligt. Det innebär att så länge Jan Ors håller sig någorlunda utanför trubbel kan hon i lugnt och ro välja gröna manövrar för att bli av med sin Stress Token. Hennes förmåga kommer även i bruk i ”Combat Phase”, då alla skepp redan flyttat och valt sina Actions. Dock fungerar hennes förmåga bara så länge hon själv inte redan har en Stress Token så det är inget som går att utföra med fler än ett skepp per tur.

Jag hoppas det här har varit lärorikt eller underhållande. Hör gärna av dig med rättelser, kritik eller beröm. Antingen i kommentarsfältet här nedanför eller direkt till mig via mail.

/Erik

5 reaktion på “Stress

  1. Bra inlägg, men varför inte ta upp Jan Ors förmåga? Också en stressrelaterad förmåga som kan fungera bra i vissa situationer.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.