Actions: Focus

Vi försöker att blanda innehållet här på sidan för både nya och rutinerade spelare. Nu är det dags att varva ner och prata om Focus – den kanske viktigaste av alla tokens.

Focus

Focus är en Action som alla skepp i spelet kan ta och den Focusmarkören har en simpel funktion: den kan modifiera tärningsresultat med samma symbol. På de röda tärningarna kan de ändra resultatet till en hit och på de gröna till en Evade.
Det riktigt fina med Focusmarkören är att den ändrar alla tärningar med ögonresultatet på ett tärningsslag. Det vill säga; slår du tre tärningar och två blir Focus In Text  så kommer Focusmarkören ändra båda tärningarna. Det är lite ovanligt och väldigt allt eller inget. Men det är ett riktigt bra tillägg i spelet och den höga avkastningen tillsammans med de flera användningsområdena (vid anfall eller försvar) gör att det är en mycket användbar och lika vanlig action att välja.

Det låter ju väldigt simpelt – välj focus varje gång – och många (inklusive mig själv) känner så majoriteten av gånger det kommer till att välja actions. Men det finns situationer då andra actions passar bättre, framför allt om man tänker på sitt spelande längre fram än den nästkommande attackfasen. De olika strategierna för att välja Focus Action och få en Focus Token avgör hur effektiv du gör din Focus Token. Det är helt beroende på vilket resultat man förväntar sig utav den och hur mycket is man har i magen. Är du nöjd med att bara kunna ändra resultatet nästkommande anfallstärningsslag från eventuella Focus In Text till hit och inte vill tänka på det mer än så kan du sluta läsa nu.

DiceChans
Okej, vi fortsätter. Som jag skrev har både den röda anfallstärningen och den gröna försvarstärningen ögonsymboler tillsammans med sina vanliga respektive resultat;hit, crit för anfallstärningen och Evade för försvarstärningen. Den röda tärningen har två blanka sidor och den gröna har tre men båda har lika många (två) Focus In Text-resultat så oavsett vad så kommer en Focus Token att hjälpa dig att öka dina chanser att få det du vill. Notera dock att det här bara handlar om hur mycket du ökar dina chanser med hjälp av Focus Tokens på röd respektive grön tärning, inte hur chanserna på tärningarna förhåller sig till varandra.
Men mer om det senare.

Vid anfall
När det är din tur att slå de röda tärningarna är det, instinktivt, som allra roligast att ha Focus Tokens. Som jag skrev är det 2 sidor på de röda tärningarna som har ögonsymbolen så du har en 50% större chans på en av de röda åttasidiga tärningarna att som sämst få en hit. Notera dock att, som jag skrev, en Focusmarkör inte kan ändra resultaten till en crit utan bara till hit. När man anfaller och har en Focus Token finns det egentligen inte så mycket att diskutera. Den gör att du har betydligt större chans att träffa. Det finns dock lite man måste tänka på innan man modifierar sitt resultat…

Vid försvar
Om man inte spenderar sin Focusmarkör vid anfallet så har man en ny chans att få använda den vid försvar. Oftast är det svårt att motstå att ändra resultatet på attacktärningen om chansen ges och det finns inte riktigt någon regel för hur man skall tänka – det är alldeles för situationsberoende – men man måste alltid räkna in vad man har för sannorlikhet att dela ut skada till sin motståndare utan att använda den och väga det mot hur stor sannorlikheten är att man kommer att behöva sin Focus Token när det kommer till att försvara sig mot ett eventuellt motangrepp.
Fick, eller valde, du att inte använda din focus token när det var din tur att anfalla har du kvar den till det inte lika glamourösa men ack så betryggande tillfället då du ska slå de gröna tärningarna. X-Wing Miniatures Game belönar anfall i betydligt mycket högre grad än vad det gör försvar. På den gröna tärningen är det – som på den röda – två sidor som har Focus In Text-symbolen, du har alltså en 67% större chans till Evade-resultat med hjälp av Focus Tokens när du försvarar dig. Alla som någon gång slagit bara ögon på de gröna tärningarna och inte haft någon Focus Token kvar för att de ”slösat” bort den vid anfallet vet hur bittert det kan vara när möjligheten att klara sig inte längre finns där.


Focus som Action.
Som jag skrev har alla skepp i spelet (i skrivande stund) möjligheten att göra en Focus Action. När ett skepp gör en Focus Action händer ”inget mer” än att skeppet tilldelas en focusmarkör.
Så när ska man ta en Focus Action och när är det bättre att låta bli? Det korta svaret är att det aldrig är fel att välja Focus som Action så med den kunskapen kommer man långt. Däremot så kan det vara situationer där det kan vara bättre att ta något annat, framför allt om du vet att du inte kommer att kunna skjuta och – ännu viktigare – ingen annan kommer att skjuta på dig. Då kan det vara bättre att se över sina alternativ; har du Target Lock tillgängligt kan det vara ett perfekt läge att lägga en sådan, kan du med hjälp av Boost eller Barrel Roll hamna i skottläge utan att din motståndare kan skjuta tillbaka, ja då är det absolut bättre att välja någon av dem.

Actionvalets påverkan av Pilot Skill.
Som vi vet flyttar sig piloter med lägre pilot skill före de med högre så de med lägre Pilot Skill har större sannorlikhet att hamna i en situation där de måste välja actions utan att veta var resten av skeppen kommer att vara. I den situationen är det skönt att Focus finns och det är i den situationen Focus används allra mest; den kommer troligtvis komma till nytta oavsett var de andra hamnar och vad de gör.

”Focus Action” och ”Assign Focus Token”.
Som vi har lärt oss så får ju ett skepp aldrig göra fler av samma action vid en och samma activation phase, även om skeppet har möjlighet att göra fler än en action. Man får inte göra två Barrel Rolls efter varandra, inte två Boostmanövrar och heller inte två Focus Actions. Det är lätt att hålla koll på. Är det formulerat med orden ”Perform a Focus Action” eller liknande så räknas det som just det – en Action – men om det är formulerat ”Assign a Focus Token” så finns det möjlighet att dels göra en Focus Action och få en Focus Token och sedan få en till av nyss nämnda specialregel. Det går att få fler än en på ett par olika sätt…

Fler Focus Tokens, nyttan av att ha många och hur man får fler.
En del piloter och/eller uppgraderingar gör att ett skepp har möjlighet att få fler än en Focusmarkör. Det är helt otroligt bra att ha då en focus token – som vi lärt oss – modifierar alla tärningsresultat med Focus In Text-symbolen. Har du då fler Focus Tokens kommer du att kunna modifiera fler tärningsslag. Fler gånger än vad man vill erkänna måste ju ett skepp slå minst två gånger; en gång vid anfall och en gång vid försvar. Eller som det vill sig riktigt illa att ett skepp blir beskjutet av många fiendeskepp; slå flera gånger för att försvara sig. För kom ihåg – en Focus Token kan modifiera alla tärningar vid ett tärningsslag men får bara användas vid just ett och samma tärningsslag. De piloter och uppgraderingar som gör att ett skepp kan få fler än en Focus Tokens är bland andra…

soontir-felSoontir Fel vars pilotförmåga gör att han – när han blir stressad – får en Focus Token. Notera hur det är formulerat på pilotkortet: ”…you may assign 1 focus token”. Hade det stått ”…you may perform a free focus action” så hade han inte kunnat få två Focus Tokens tack vare sin förmåga.
Kör man Soontir Fel (rätt) med Push The Limit som gör att han får göra två actions på bekostnad av att bli stressad – och därför får en gratis Focus Token – kan man med fördel först välja Focus Action. Sedan Evade Action – och därför bli stressad – och då få en till Focus Token. Då har han alltså två focus tokens, en evade token och en stress token.

Garven-dreis

Garven Dreis har en jättebra specialförmåga som gör att när han har spenderat sin Focus Token får ge bort den till ett närliggande skepp inom avstånd 1. Om det skeppet i sin tur redan tagit en Focus Action (och ännu inte spenderat sin Focus Token ) så kommer det skeppet att ha två Focus Tokens. En för sin Focus Action och en från Garven Dreis.

Det som talar mot Garen Dreis – och är hans absolut största brist – är att han ”bara” är Pilot Skill 6.
Det gör att han tyvär aldrig kommer att kunna ge sin Focus Token till ett skepp med högre Pilot Skill än han själv innan denne hunnit skjuta. Det mottagande skeppet med högre Pilot Skill kommer naturligtvis att kunna använda det till försvar, men den stora belöningen i att kunna skjuta med både en Target Lock och en Focus Token uteblir. Flyger man honom tillsammans med piloter som har lägre Pilot Skill är det förståss disco.
Ett till frågetecken som dök upp – och som verkade vara ett jättestort problem för Garven – är att om han inte slår något ögonresultat därför ”inte spenderar” någon Focus Token för att modifiera dem. Detta besvarades dock av Fantasy Flight Games i deras FAQ (sid 3) med att man (alla skepp, inte bara Dreis) kan spendera Focus Tokens på sitt tärningsslag även om man inte slår några Focus In Text-resultat på de tärningarna.
Man modifierar alla Focus In Text-resultat i tärningsslaget. Även om alla Focus In Text är 0 stycken.

kyle-katarnKyle Katarn är en av piloterna i Wave 3 och har i dagsläget inte släppts ännu men vi har fått tjuvkika på hans pilotförmåga redan i förväg och den är en av de absolut bästa i spelet. Han kan, som du ser, ge bort sina Focus Tokens redan innan det börjar skjutas till skepp inom avstånd 1-3 (det vill säga hela avståndsstickan). Jag tror att Katarns närvaro i spelet kommer att för evigt pensionera Garven ”Almost there” Dreis bland de spelare som gillar att passa Focus Tokens mellan sina skepp.
Kyle Katarns förmåga kommer att mångdubblas med hans skepps uppgraderingstitel som gör att han kommer att kunna accumulera Focus Tokens; en pilot som kör HWK-290 behöver inte – om det har titeln ”Moldy Crow” – ta bort icke spenderade Focusmarkörer i ”Clean Up Phase” utan låter dem ligga kvar till nästa omgång, läs mer om det här.

Det finns även andra skepp som inte nödvändigtvis får fler Focus Tokens men som ändå har regler som är beroende av eller påverkar hur effektiva andras Focus Tokens är eller på annat sätt påverkar Focus In Text-symbolen.

NightBeast”Night Beast” är en ganska omdiskuterad karaktär då han har en förmåga som är väldigt bra men som begränsas på grund av teknikaliteter och hur den är formulerad (läs mer här). Korta versionen: ”Night Beast” får ingen gratis Focus Action när han är stressad. Han kostar dock bara femton futtiga poäng så för det priset är han värd det. Notera dock att det klart och tydligt står ”Focus Action” på hans kort och inte ”Free Focus Token” eller liknande. Det vill säga: inga dubbla Focus Tokens för ”Night Beast”. Men han kan ju däremot göra en annan action tillsammans med Focus och det är på inget sätt dåligt. ”Night Beast” är en ganska svårflugen pilot på grund av det (så svårflugen en TIE Fighter nu kan bli). Jag menar inte att han är svår att manövrera, men han är svår att maximera nyttan av.

darkcurse”Dark Curse” är immun mot Focus Tokens. Den hatälskade pilotens förmåga är att skepp som attackerar honom inte får spendera Focus Tokens (eller slå om tärningar via Target Lock eller annan förmåga) när de attackerar honom. På så sätt försämrar han motståndarens chanser brutalt eftersom att… ja… allt som står här ovan.
”Dark Curse” är, enligt mig, en av de mest underskattade och förbisedda (två ord för samma sak?) piloterna i spelet just på grund av detta. Troligtvis för att han briljerar i försvar men inte i anfall i ett spel som gör allt för att belöna den som attackerar.  Nackdelarna med att köra med ”Dark Curse” är att man gör det lätt för sin motståndare att målprioritera – man sparar ”Dark Curse” till sist eftersom att han ändå inte är ”farlig”. Med det sagt: kom ihåg att ”Dark Curse”, som alla andra piloter, är så farlig som du gör honom.

bD3ySUy.jpgLuke Skywalker har ingen specialförmåga som ger honom extra Focus Tokens, men den gör att han agerar som att han alltid har typ en halv Focus Token när han skall försvara sig. Hans förmåga gör att han visserligen bara får ändra en tärning, till skillnad från Focusmarkören som ändrar alla tärningar. Men han kör en X-Wing och har ändå bara två tärningar att försvara sig med (ja jag vet, 50% bla bla) så man kan, med lite godare samvete, spendera Lukes Focus Tokens vid anfallet.

Det finns även uppgraderingar som beter sig likt Focus Tokens eller som piloterna är direkt applicerbara på tärningsresultatet Focus In Text.

6wwUIhQMarksmanship är en Elite Pilot Talent för båda sidorna att använda och den fungerar typ ungefär som en lite ”bättre” Focus Token. Fast till skillnad från Luke Skywalkers nyss nämnda förmåga fungerar Marksmanship bara vid anfall och inte vid försvar. Den är dock lite vassare än en Focus Token när den väl sätter igång då den till skillnad från en Focus Token kan ändra en Focus In Text till en crit och alla andra Focus In Text till hit. Det är en mycket bra uppgradering om man gillar att lägga alla sina ägg i en korg och slå sin motståndare i ansiktet med den men det finns två direkta nackdelar; man har inget över till försvar (vilket man redan tänkt på när man valt Marksmanship) och det är en action. Så för att använda den så måste du välja Marksmanship som Action och ingenting annat. Du kan ju förståss välja annat, men då blir det ingen Marksmanship. Nu betyder ju inte det att det är en dålig uppgradering på något sätt och vis, framför allt inte om man gillar att dela ut stryk och har 3 poäng till övers att lägga på det.

Hör gärna av dig med rättelser, kritik eller beröm. Antingen i kommentarsfältet här nedanför eller direkt till mig via mail.

/Erik

2 reaktion på “Actions: Focus

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.