Regelfrågor, rättelser och förklaringar

OBS! ATT DENNA ARTIKEL TÄCKER EN GAMMAL VARIANT AV SPELETS FAQ.

Detta är en genomgång av Fantasy Flight Games X-Wing Miniatures Game officiella FAQ. FAQ står får ”Frequently Asked Questions”, sådana dokument tar upp en del frågor kring spelets regler som dykt upp sedan spelet släpptes. Dessa frågor svaras av speltillverkarna ”en gång för alla” i officiella FAQ-dokument.

FAQ

Denna FAQ innehåller även rättelser; det kan vara små och stora ändringar i reglerna som spelutvecklarna vill justera eller förtydliga. Rättelserna är även de officiella och de gäller istället för vad som står i regelboken, på spelets kort eller någon annan stans.

Det blir en hel del att läsa och det medför kanske en del förvirring – framför allt när en läser allt i ett svep. Det är inte så konstigt då det blir massvis med information på en och samma gång.
Utan att se situationen frågan berör kan det vara svårt att greppa vad förändringarna, rättelserna och förklaringarna innebär och i FAQ-dokumentet är punkterna som berörs skrivna så kompakt som möjligt och många av punkterna hänvisar till regelboken, spelkort och andra funktioner.
Vi ska nu gå igenom vad som faktiskt sägs i denna FAQ lite mer i detalj och se vilka situationer, konsekvenser och förändringar det innebär till hur vi spelar X-Wing Miniatures Game.
Det blir mycket information på en gång men det kan vara bra att skumma igenom detta först och sedan komma tillbaka när situationerna dyker upp. Oavsett vad är det bäst att börja med att läsa FAQ-dokumentet och sedan kanske komma tillbaka hit för en mer utförlig förklaring, men vi skriver frågorna som tas upp vid varje punkt i deras originalutförande innan vi börjar gå in på dem i detalj.

RÄTTELSER OCH TILLÄGG
Vi börjar med rättelser och tillägg. Dessa är ändringar, omformuleringar och/eller mer utförliga beskrivningar som Fantasy Flight Games har gjort. Det som står i deras FAQ-dokument är det som gäller i spel, inte originaltexten i regelboken eller på respektive kort.

Expert Handling1A
Expert Handling
(rättelse)
The text on this card is incorrect. It should read: “Action: Perform a free barrel roll action. If you do not have the Barrelroll-intext action icon, receive 1 stress token. You may then remove 1 enemy target lock from your ship.”

Detta är en rättelse som Fantasy Flight Games lagt in då de troligtvis kommit på att uppgraderingen ”Expert Handling” inte spelades som de tänkt att den skulle göra.
Rättelsen verkar vara ett resultat av att ”folk” ville, tack vare hur kortet var formulerat innan, få möjligheten att utföra två Barrel Rolls efter varandra med piloter som kan utföra två Actions (t.ex Darth Vader).
Eftersom det inte stod ”Perform a barrel roll action” på kortet så bröt två Barrel Rolls efter varande tekniskt sett inte mot regeln att ett skepp inte får utföra fler än en av samma Action under en och samma tur.
Expert Handling är en Action (här har du alltså utfört din Action) som ger dig en ”Free Barrel Roll Action”.

line2

Daredevil1B
Daredevil
(rättelse)
The first sentence on this card should read: “Action: Execute a white [Turnleftintext 1] or [Turnrightintext 1] maneuver. Then, receive 1 stress token.”

Daredevil är en Action som innebär att utföra en manöver. Tidigare räknades denna Action-manöver som röd.
Denna rättelse gör om en Daredevil-manöver från att räknas som en röd manöver till att istället räknas som en vit manöver. Ett skepp som utför en Daredevilmanöver får dock fortfarande en Stress Token, vilket man får av att utföra röda manövrar, men eftersom Daredevil nu räknas som vit går den att utföra av piloter som får utföra sina Actions trots att de redan har Stress Tokens, till exempel Tycho Celchu.

line2

Luke_Skywalker_Crew1C
Gunner & Luke Skywalker
(rättelse)
The first sentence on these upgrade cards should read: “After you perform an attack that does not hit, you may immediately perform a primary weapon attack.”

Skillnaden här är att de har lagt till ”you may”. Som det såg ut innan, som du ser här till vänster, var man tvungen att utföra en till Primary Weapon-attack om man hade Luke Skywalker eller Gunner.
Nu får man göra det om man vill.
Det kan ju tyckas rätt självklart att man vill göra det. I de allra flesta fall är det så, men om du till exempel attackerar med Cluster Missiles så kunde du, innan den här omformuleringen, inte utföra den andra attacken med dina Cluster Missiles. Luke Skywalker/Gunner kommer naturligtvis fortfarande att fungera efter att den andra attacken med Cluster Missiles är utförd om den andra attacken inte träffar.

line2

boost-action1D
Boost action Reference card
(rättelse)
The last sentence of this card should read: “A ship cannot boost if this would cause its base to overlap with another ship’s base or an obstacle token, or if the maneuver template overlaps an obstacle token.” 

Ett begränsning till reglerna kring att utföra en Boost Action.
Boost är en Action som fungerar så att man tar manöverstickan [Straightintext 1], [Bankleftintext 1] eller [Bankrightintext 1] och flyttar skeppet därefter. Boost räknas dock inte som en manöver rent tekniskt (för att inte ge effekter som vissa skepp får av att utföra manövrar i hastigheten 1).
Ändringen innebär nu att man inte får utföra en Boost Action om ens manöversticka överlappar en så kallad ”Obstacle Token” (hinder). Hittills är det bara asteroiderna som räknas som ”Obstacles”. Anledningen till att de inte bara skriver ”Asteroid Tokens” är troligtvis för att det i framtiden kan komma andra hinder än bara asteroider.

Whentoboost

Tidigare fick man utföra en Boost Action så länge ens skepps bas inte överlappade ett annat skepps bas eller hinder när det nått den slutgiltiga positionen. Det var tidigare alltså okej om manöverstickan överlappade t.ex asteroider så länge skeppets bas inte överlappade något. Det är nu ändrat. Men kom ihåg att manöverstickan fortfarande får överlappa andra skepps baser.

line2

1E
Regelboken, sida 8
(rättelse gällande Barrel Roll)
The rules for performing a barrel roll action near an obstacle are incomplete. The first sentence of the last paragraph in the left column should read:
“A ship cannot perform a barrel roll if this would cause its base to overlap another ship or obstacle token, or if the maneuver template overlaps an obstacle token.” 

Whentobarrelroll

En Barrel Roll går till så att man tar manöverstickan [Straightintext 1] och placerar manöverstickans kortsida på sitt skepps bas högra eller vänstra sida och flyttar skeppet i sidled till manöverstickans andra kortsida.

Ändringen i reglerna för Barrel Roll är samma som vi precis nämnde för Boost Action. Det nya är alltså att manöverstickan du använder för att utföra en Barrel Roll inte får överlappa hinder (t.ex en asteroid).
En Barrel Roll Action får fortfarande utföras om manöverstickan överlappar andra skepps baser, men inte om den överlappar hinder. Notera dock att skeppets bas – när det hamnar i den slutgiltiga postitionen – inte får överlappa varken andra skepps baser eller hinder.

line2

1F
Regelboken, sida 10
(tillägg gällande attack)
The scope of a single attack is not defined. The first paragraph on page 10 should read:
“During this phase, each ship may perform one attack against one enemy ship. Starting with the ship with the highest pilot skill, to perform one attack, players resolve the following steps in order:” 

Den gamla formuleringen löd: ”During this phase, each ship may perform one attack against one enemy ship that is inside its firing arc and within range. Starting with the ship with the highest pilot skill, players resolve the following combat steps in order:”

Det är en ganska liten omformulering som inte får några stora konsekvenser. De har tagit bort delarna om avstånd och eldgivningsvinkel (de överstrukna delarna i den gamla formuleringen) då de är kriterier för att få utföra en attack, inte en del av attacken i sig. Notera att ett skepp fortfarande måste vara inom avstånd och eldgivningsvinkel för att utföra en attack.

line2

FAQ – FREKVENT STÄLLDA FRÅGOR
FAQ står som sagt för Frequently Asked Questions. Det är en sammanställning av frågor gällande spelets regler som Fantasy Flight Games får från sina spelare. Istället för att svara på varje fråga var för sig ger de ut detta dokument för att svara på de mest ställda frågorna på ett och samma stället.

2A
Fråga:
If a player has multiple effects that resolve at the same time, can he resolve them in any order?
Svar: Yes. 

Frågan gäller alltså om en spelare har fler saker som sker samtidigt under en del av matchen, får hen utlösa effekterna av dem i valfri ordning? Svaret är ja, spelaren får välja ordning för saker som sker samtidigt.
Vad är då ”saker som sker samtidigt”? Det vara t.ex om du spelar med Boba Fett (som låter dig ändra riktning på dina [Bankleftintext] och [Bankrightintext] manövrar) samt har uppgraderingen ”Navigator” som låter dig ändra hastighet på dina manövrar (till exempel [Bankleftintext 1] till [Bankleftintext 2]. Båda dessa effekter sker samtidigt så du får välja om du först vill ändra riktning och sedan hastighet eller vice versa.

Bobafettnavigator

line2

2B
Fråga:
Can a ship have more than one focus or evade token assigned to it?
Svar: Yes. A ship cannot perform the focus or evade actions more than once during a round, but a game effect (such as Garven Dreis’ pilot ability) may assign additional tokens to a ship. 

EvadefocusFrågan är alltså om ett skepp kan ha fler än en Focus- eller Evademarkörer. Svaret är ja men med betoningen på att ett skepp aldrig kan utföra en och samma Action fler än en gång per tur.
Ett skepp får alltså inte först utföra en Focus Action (som gör att skeppet får en Focus Token) och sedan – med hjälp av till exempel Push The Limit som låter ett skepp utföra två Actions – utföra ytterligare en Focus Action.
Skeppet kan däremot få en till Focusmarkör i de fall där reglerna är formulerade ”assign a Focus Token” eller liknande.

Gotfocus

Det kan till exempel vara Rebellpiloten Garven Dreis, som de nämner i svaret, som får ge bort sin Focus Token till ett annat skepp efter att han har spenderat den. Han ger bort sin Focus Token, inte en Focus Action. Samma sak gäller med Soontir Fel som får en gratis Focus Token varje gång han får en Stress Token, inte en gratis Focus Action.
Ytterligare ett exempel är Kyle Katarn som kan ge bort en Focus Token till ett annat skepp. Åter igen… han ger bort en Focus Token, inte en Focus Action.
På så sätt får ett skepp fler än en Focus Tokens under en och samma tur.

line2

2C
Fråga:
If a ship is required to skip its “Perform Action” step, is it still allowed to perform free actions outside of the “Perform Action” step?
Svar: Yes.

Vadersgift

Squad_LeaderDet här är ett spelmoment som är väldigt lätt att missa. Det är en fråga som behandlar skillnaden mellan ”Actions” och ”Free Actions”.
De båda innebär ungefär samma sak: att ett skepp utför en Action. Men omständigheterna kring när skeppet får utföra dem skiljer sig.
En ”Free Action” får utföras i fler fall än en vanlig Action. Det gäller i fall där det i reglerna står ”skip your perform actions step”, till exempel när ett skepp står på eller överlappar en asteroid. Då får det vanligtvis inte utföra några Actions, men det får utföra ”Free Actions”.
Det kan till exempel vara om man nyttjar funktionen ”Squad Leader” som gör att ett skepp kan låta ett annat skepp utföra en ”Free Action”. Då kan skeppet med ”Squad Leader” ge bort en ”Free Action” till skeppet som står på, eller överlappat, en asteroid.
Notera dock att ”Free Actions” inte får utföras om ett skepp är stressat och ”Free Actions” innebär heller inte att man får utföra samma Action fler än en gång under samma tur.

line2

Proton-torpedoes2D
Fråga:
If a player spends a target lock to perform an attack with a secondary weapon, is he also allowed to reroll his attack dice?
Svar: No. After spending target lock tokens to attack with a secondary weapon, he no longer has that target lock to spend for rerolling. 

En ganska enkel – men viktig – fråga så den tåls att repeteras; får man använda Target Lock till att både avfyra sekundära vapen (såsom torpeder och missiler) och slå om resultatet av attacken?
Svaret är nej. Target Lock spenderas (i de flesta fall) för att avfyra en attack med ett sekundärt vapen där det står ”Attack: (Target Lock) Spend your target lock…” på det sekundära vapnets kort.

Homing_MissilesUndantaget från detta är Homing Missiles. Homing Missiles kräver att det anfallande skeppet innehar Target Lock på det försvarande skeppet, men Homing Missiles kräver inte att Target Lock spenderas för att avfyra missilerna.
I det här fallet kan Target Lock spenderas för att slå om tärningarna i tärningsslaget från attacken med Homing Missiles. Detta för att Homing Missiles kort inte har texten ”Spend your target lock…” utan bara ”Attack: (Target Lock) discard this card to perform this attack.”
I dagsläget är Homing Missiles dock det enda vapnet av missiler och torpeder som inte kräver att Target Lock spenderas för att utföra attacken.

line2

2E
Fråga:
When a ship would be destroyed, but remains in play because of the Simultaneous Attack Rule, are that ship’s effects still active in the game?
Svar: Yes. Any effects related to that ship are still active until that ship is removed from the play area. 

HowlrunnerNär flera skepp med samma Pilot Skill attackerar varandra och ett av skeppen ”dör” så står det skeppet kvar tills alla skepp med samma pilot skill skjutit färdigt, inklusive det skeppet som ”dött”.
Frågan här är om ett sådant skepps specialförmågor som kanske påverkar andra skepp fortfarande gäller? Svaret är ja. Allt gäller fram tills skeppet plockats bort. Det kan vara till exempel ”Howlrunner” vars förmåga är att alla skepp inom avstånd 1 från henne får slå om en attacktärning. Om hon då flyger tillsammans med fler piloter med Pilot Skill 8 och blir nedskjuten av motståndarskepp som även de har Pilot Skill 8 innan både ”Howlrunner” och hennes kompisar hunnit skjuta, då gäller alltså ”Howlrunners” förmåga trots att hon redan är ”död”. Det gäller tills hon har fått skjuta, då plockas hon bort och hennes förmåga upphör att påverka hennes kamrater.

line2

2F
Fråga:
A ship executes a maneuver in which its template or final position overlaps an obstacle. Due to avoiding collisions with other ships, it ends up stopping before reaching the obstacle. Does it still suffer the effects of moving through or overlapping an obstacle?
Svar: No.

Overlapsave

När ett skepp landar på ett hinder, t.ex en asteroid, måste man slå en attacktärning och skeppet får lida resultatet av attacktärningen. Frågan här är om ett skepp, som skulle ha hamnat på ett hinder på grund vald manöver men istället överlappar ett annat skepp och därför inte hamnar på hindret, måste slå en attacktärning. Det måste det inte. Det landar inte på hindret och behöver därför inte slå någon attacktärning.

line2

2G
Fråga:
Can a ship spend a target lock and choose not to reroll any of its attack dice?
Svar: Yes.

Ytterligare en fråga om Target Lock.
När man attackerar med t.ex sitt primära vapen och har – samt spenderar – Target Lock får man slå om tärningarna i anfallstärningsslaget. Frågan som ställs är om man får spendera sin Target Lock men välja att inte slå om vissa (eller alla) tärningar.
Svaret är ja, man får välja spendera sin Target Lock men välja att inte slå om några tärningar.

Vanderspendstargetlock

Dutch_VanderDenna fråga ställs troligtvis för att piloten ”Dutch” Vander får ge bort en Target Lock varje gång han själv tar en Target Lock på ett motståndarskepp.
Finns det inga andra skepp att ta Target Lock på än det skepp han redan har Target Lock på kan han inte ge sin kompis en Target Lock.
Han kan då välja att spendera sin Target Lock för att slå om noll tärningar och i nästkommande tur ta en ny Target Lock, vilket då utlöser hans pilotförmåga som är att ge bort en Target Lock till sin kompis när han själv tar en Target Lock.
Detta är ett mycket skickligt sätt att spela med ”Dutch” Vander och maximera hans effektivitet.

line2

2H
Fråga:
If a ship already has a lock on an enemy ship, can the locking ship acquire a target lock again on the same enemy ship in order to trigger an effect (such as “Dutch” Vander)?
Svar: No.

Dutch_VanderFrågan som ställs är om ett skepp som redan har Target Lock på ett annat skepp får ta Target Lock igen på samma skepp? Det får det inte.
Anledningen till varför frågan dyker upp är på grund av nyss nämnda ”Dutch” Vander, som får ge bort en Target Lock till en kompis varje gång han själv tar en Target Lock på ett motståndarskepp.
Om ”Dutch” Vander då redan har Target Lock kan han inte ta en ny Target Lock på samma skepp. Han får därför heller inte ge bort någon Target Lock till sin kompis.
Han måste spendera sin egen Target Lock först för att sedan kunna ta en ny på samma skepp.

line2

2I
Fråga:
If two ships are oriented so that their closest edges are parallel, there is no single closest-point-to-closest-point line between the two ships. If one ship attacked the other, could it choose which line to use?
Svar: Yes. In this case, the attacking player chooses the best point from which to draw the line to the target, which may allow him to avoid having his attack obstructed by an obstacle. 

Aligned

När ett skepp skall attackera ett annat skepp mäter man avståndet inom eldgivningsvinkel från den närmsta punkten från anfallaren till den närmsta punkten från försvararen. Om linjen mellan de närmsta punkterna går mellan ett hinder (t.ex en asteroid) får försvararen en extra tärning.
Frågan här är om de båda skeppen står parallellt mot varandra och det är en asteroid mellan ena sidan av skeppens baser men inte den andra, så att det både går att mäta det närmsta avståndet genom ett hinder och inte genom ett hinder fastän avståndet är lika långt beroende på var på baserna man mäter, får man välja då?
Svaret är ja. Den som anfaller får välja om hen vill skjuta genom hindret och ge sin motståndare en extra tärning eller om hen hellre vill skjuta obehindrat.

line2

2J
Fråga:
When the Simultaneous Attack Rule keeps a ship in play until it performs its attack, are all effects pertaining to that ship still in play?
Svar: Yes. Effects from the ship’s pilot ability, upgrades, Damage cards, etc. are still active and may affect the game. 

I princip samma fråga som tidigare men med en betoning på att en pilots specialförmåga, uppgraderingar, skadekort. Frågan som ställs är om ett skepp är kvar på brädet trots att det inte har några Hull Points kvar men står kvar på grund av Simultaneous Attack Rule, som gör att skepp med samma Pilot Skill inte plockas bort förän alla skepp med samma Pilot Skill fått skjuta.
Svaret är att ja, pilotförmågor, uppgraderingar och skadekort är fortfarande aktiva och påverkar fortfarande spelet.

line2

2K
Fråga:
When a ship executes a maneuver, is the entire width of the ship considered to be moving along the maneuver template and possibly hitting obstacles?
Svar: No. Only the maneuver template itself and the final position of the ship are considered when determining if a ship hit an obstacle. 

Largeshipsmallmanouvre

Detta är en bra fråga som dyker upp lite då och då. Frågan är alltså om ett skepps bas räknas som att den ”följer” manöverstickans väg och därför skall räknas om basen, när den följer manöverstickan, överlappar ett annat skepp eller ett hinder (t.ex en asteroid).
Svaret är nej. Man mäter bara manöverstickan och skeppets bas när det kommit till sin slutpostition.
Varför kan man ju undra, men nu är det faktiskt så att dessa rymdskepp är smidigare än deras tjocka baser och vi tänker att skeppen kan ”dra in magen” litegrann när de flyger. Åtminstone inte göra sig bredare än sin manöversticka.

line2

2L
Fråga:
During an attack, can the defender choose not to roll defense dice?
Svar: No.

Kathcrit

Frågan är om försvararen vid en attack kan välja att inte slå försvarstärningar.
Det kan till exempel vara om Kath Scarlet i sin attack ger en eller flera crit och försvararen hellre tar skadan än blir stressad, eller om ett skepp med Gunner eller Luke Skywalker enbart levererar en träff och det då känns mer lockande att ta en träff i skada än att riskera att få fler.
Svaret är hur som helst nej, man får inte välja att inte slå försvarstärningar.

line2

colonel-jendon2M
Fråga:
Can a ship acquire a target lock while it is stressed?
Svar: Possibly. If the ship is attempting to acquire a target lock as a standard or free action, it cannot do so while stressed. If the ship is instructed to “acquire a target lock” by some game effect (such as “Dutch” Vander or R5-K6), it may do so while stressed.”

Frågan som ställs är om ett skepp på något sätt kan få ta en Target Lock på ett annat skepp om det är stressat. Svaret är ja, det kan det.
Så länge det inte är en Target Lock Action.
Det finns vissa sätt att få Target Lock som inte räknas som Actions, tidigare nämnda ”Dutch Vander”, astromechen R6-K6 eller Colonel Jendon. Det alla har gemensamt är att de kan ge bort Target Lock eller Target Lock Tokens, inte Target Lock Actions.

Jendongivesstressedbomberlock

line2

2N
Fråga:
When a player wishes to perform a boost action, can he measure to see if his ship can perform a boost before committing to this action (similar to a barrel roll)?
Svar: Yes. 

Measureboost

Frågan som ställs är om en spelare väljer att utföra en Boost Action, får hen då mäta först och sedan ändra sig och välja en annan Action.
Svaret är ja, det får man. Man får prova, mäta, känna efter och ändra sig.
Detta är under förutsättningarna att man inte spelar med Competitive Play Addendum, som vi kommer till senare.

line2

2O
Fråga:
Are a bomb token’s movement guides considered when measuring range or when a ship overlaps them?
Svar: Yes.

Bombstud

Frågan här är om pluttarna på en Bomb Token, de pluttarna som man sätter in en manöversticka mellan för att placera bomben, räknas när man mäter avståndet till bomben.
Svaret är ja, pluttarna räknas.
Det gör alltså att en Bomb Token når några millimeter längre än vad man kanske hade trott  då man rent instinktivt inte mäter från pluttarna. Men tydligen gör man det.

line2

2P
Fråga:
Can a bomb token be dropped outside the play area?
Svar: No. If a player attempts to drop a bomb token and any portion of that token falls outside the play area, it cannot be dropped. The player may choose another action instead. 

Bombedge

Frågan som ställs är om huruvida en Bomb Token får släppas om någon del av denna Bomb Token hamnar utanför spelplanen. Det skulle vara t.ex om en TIE Bomber står precis med rumpan mot kanten och försöker släppa en bomb som helst eller delvis hamnar utanför spelplanen.
Svaret är nej, det får man inte.
Proximity Mine räknas också som en Bomb Token, ifall man försöker släppa en sådan och den hamnar utanför spelplanen får man istället välja en annan action.

line2

2Q
Fråga:
Are bomb tokens obstacles?
Svar: No.

Bombboost

När ett skepp förflyttar sig över ett hinder får det inte utföra några Actions, om ett skepp landar på ett hinder får det varken utföra Actions eller skjuta i kommande Combat Phase (se sidan 20 i regelboken).
Frågan som ställs är om en Bomb Token (Seismic Charge, Proton Bomb) räknas som ett hinder på samma sätt som t.ex en Asteroid Token gör, alltså om reglerna för skepp som förflyttar sig genom ”Obstacles” gäller även för Bomb Tokens.
Det gör det inte. Bomb Tokens räknas inte som hinder på något sätt. Om en Bomb Token placeras där ett skepp redan står placeras den (rent praktiskt) under det skeppet, som om skeppet inte vore där från första början.

line2

2R
Fråga: Can a ship perform the same Upgrade card action or Damage card action more than once per round?
Svar: No. Having more than one copy of the same card that requires an action to trigger its ability does not allow you to perform that action more than once per round.

FAQ201

Frågan som ställs här är om man får utföra en Acion från ett uppgraderingskort eller ett skadekort fler än en gång. Det kan vara om man t.ex har fler av samma kort på ett och samma skepp.
Ett exempel på detta är skadekortet Console Fire. Har man blivit tilldelad skadekortet Console Fire får man tillgång till en Acion som är att vända skadekortet nedåt så effekten ej längre räknas. Har man två skadekort med Console Fire får man endast vända ett av dem nedåt per tur, även om man av olika omständigheter har möjlighet att utföra fler actions.
Svaret är alltså nej. Precis som med alla Actions får en bara utföra dem en endaste gång per tur. Aldrig fler av samma Actions per skepp, per tur.

line2

2S
Fråga: If a ship has more than one copy of the same card that does not require an action to trigger its ability, can it trigger all of those card abilities?
Svar: Yes. For example, when a ship equipped with two Mercenary Copilots is attacking, it can change two hit results to two crit results.

MercenarycopilotsFrågan som ställs är om ett skepp har två eller fler av ett och samma uppgraderingskort, får det då nyttja effekten fler än en gång?
Exemplet som ges är om ett skepp har två Mercenary Copilot, som låter dig ändra en hit till en crit när du attackerar på avstånd tre. Med två exemplar av detta uppgraderingskort på ett och samma skepp får du då ändra två hit resultat på attacktärningarna till två crit. Anledningen till varför detta fungerar är att Mercenary Copilot inte är en unik uppgradering, den är därför tillåten att ha fler av i samma match. Om man vill ha två Mercenary Copilot måste förstås ens skepp tillåta det; det måste ha platser för två besättningsuppgraderingar. Typ Falken.

line2

2T
Fråga: Can a card effect be used as many times as desired when a ship has the opportunity to use it?
Svar: No. A card effect can be used once per opportunity. For example, the opportunity on the Luke Skywalker Ship card is “when defending,” so he can only use his ability once against each enemy attack.

ibtisamFrågan som ställs här är om ett skepp med en viss effekt får nyttja den effekten flera gånger per tillfälle.
De tar upp exemplet Luke Skywalker (X-Wing) som låter dig ändra en Focus till Evade vid Luke Skywalkers försvarstärningsslag. Ett annat bra exempel är Ibtisam som låter dig slå om en tärning om hon har en stress token.
Svaret är nej. Man får inte nyttja effekten flera gånger. MEN, man får använda effekten en gång per tillfälle, inte bara en gång per tur.
Det innebär till exempel att Luke Skywalker får ändra en Focus till Evade vid varje attack han försvarar sig mot och Ibtisam får, så länge hon är stressad, slå om en av sina tärningar vid varje tärningsslag, det vill säga en tärning vid hennes anfallstärningsslag och en tärning vid varje försvarstärningsslag hon gör, om hon måste försvara sig mot fler attacker.

line2

2U
Fråga: If a ship does not have a dial assigned to it when it activates during the Activation phase, can it resolve any effects that refer to its maneuver dial?
Svar: No. For example, a HWK-290 with an ion token cannot use the effect of Navigator to change the speed of its maneuver.

FAQ202

navigator

Frågan som ställs är om ett skepp inte har ett manöverhjul tilldelat i Activation Phase ändå får nyttja effekter som är beroende av dess manöverhjul.
Svaret är nej, det får det inte. Exemplet som ges är en joniserad HWK-290 som har Crew-uppgraderingen Navigator.
På Navigator-kortet står det ”When you reveal a maneuver, you may rotate your dial to another maneuver with the same bearing.
You cannot rotate to a red maneuver if you have any stress tokens”. Det som är avgörande här är formuleringen ”when you reveal a maneuver”. Ett joniserat skepp får bara flytta [1, Straight], men ett joniserat skepp har inget manöverhjul tilldelat, därför fylls inte kriterierna för effekten och den får därför inte nyttjas.

line2

2V
Fråga: Can a ship use the barrel roll or boost actions to move outside the play area, then move back into the play area when it executes its maneuver?
Svar: No. If the ship is outside the play area after performing a barrel roll or boost action, it has fled the battlefield and is immediately destroyed.

FAQ203

Man brukar ju säga att det inte finns några dumma frågor. Men. Det här är en jättedum fråga.
Frågan som ställs är om ett skepp får utföra en Barrel Roll eller Boost för att förflytta sig –helt eller delvis – utanför spelbrädet för att sedan förflytta sig tillbaka in igen när det utför sin manöver.
En sådan rokad, att utföra en Action (vilket Boost och Barrel Roll är) innan skeppets manöver utförs, är möjlig om skeppet har uppgraderingen Advanced Sensors vilken låter ett skepp utföra en Action innan dess manöver utförs.
Men oavsett vad är svaret självklart nej. Om ett skepp Barrel Rollar eller Boostar ut för spelbrädet räknas det som omedelbart förstört. Vi går vidare.

line2

2W
Fråga: If a ship suffers more damage or critical damage than is needed to destroy it, are the excess Damage cards still assigned to that ship?
Svar: Yes. This means that a ship still in the play area due to the Simultaneous Attack Rule can be affected by additional faceup Damage cards.

FAQ204

Frågan som ställs är om ett skepp som blir kvar på spelbrädet på grund av Simultaneous Attack Rule (läs mer om initiativ här) fortfarande tilldelas skadekort även om det tagit så mycket skada att det redan är ”förstört”.
Svaret är ja. Skeppet tilldelas alla skadekort för all skada det tar och lider effekterna av det under tiden.
Varför är detta relevant? Jo, det kan vara piloter som utstrålar synergieffekter såsom Biggs Darklighter eller Howlrunner. Om de finns kvar på brädet gäller fortfarande deras egenskaper men om de får skadekort som gör att deras specialförmågor längre inte räknas är det fortfarande värt att attackera dem.

line2

AVSTÅNDSMÄTNING
Denna del av Fantasy Flight Games FAQ behandlar avståndsmätningen i spelet och frågor som kan komma upp gällande den. Avstånd i X-Wing Miniatures Game mäts med avståndsmätarstickan som är uppdelad i tre längder. Avstånd betecknas 1, 1-2 eller 1-3.

biggs3A
Fråga:
Some card abilities, such as “Howlrunner,” Biggs Darklighter, and Squad Leader, depend on a certain range requirement in order to take effect. From where is this range requirement measured? 
Svar:  It is measured from the ship that has this ability. For example, Howlrunner’s ability affects friendly ships at Range 1 from Howlrunner’s ship.

Här frågas varifrån en pilots specialförmåga mäts. De tar upp exemplet ”Howlrunner” som låter skepp i hennes gäng slå om en attacktärning om de är inom avstånd 1 från henne och Biggs Darklighter som tvingar motståndare att skjuta på honom om de kan.
Svaret är att avståndet mäts från skeppet som har respektive förmåga. ”Howlrunners” förmåga mäts alltså från ”Howlrunners” skepp, Biggs Darklighters förmåga mäts från Biggs Darklighters skepp, osv.

line2

3B
Fråga:
When measuring with the range ruler, does the entire width of the ruler matter?
Svar: No. Players should use a single edge of the range ruler when measuring. Also, the width of the ruler does not matter when determining if an obstacle obstructs an attack. 

Correctmeasure

Här frågas om huruvida avståndsmätarstickans bredd räknas in när man mäter avstånd.
Det är en ganska viktig fråga (beroende på hur petig man är förstås) då mätstickan är cirka 1cm bred. Om man då mäter från mätstickans ena hörn till det diagonalt motsatta hörnet är avståndet längre än om man mäter längs mätstickans ena sida.
Det korrekta sättet att mäta är alltså det senare exemplet: längs mätstickans ena sida.

line2

3C
Fråga:
At what times is a player allowed to measure range?
Svar: A player may measure with the range ruler at the following times:

 • Before committing to an action that includes measuring range, such as acquiring a target lock.
 • As part of declaring the target of an attack, before committing to that target.
 • As part of resolving an effect that includes measuring range.

Detta är en hett diskuterad fråga som, innan denna FAQ släpptes, saknade klargöring.
Frågan som ställs är när man får, med avståndsmätarstickan, mäta avståndet i spelet. Svaret på när man får mäta är:

 • Innan en spelare hängivit sig en Action som kräver avståndsmätning. Till exempel Target Lock. Med detta menas att man får mäta avståndet för att se om ett skepp har möjlighet att utföra Target Lock. Efter att man mätt avståndet behöver man inte utföra en Target Lock även om man kan utföra den (så länge man inte spelar med Competitive Rules Addendum, mer om det senare).
 • När en spelare skall utföra en attack, innan spelaren hängivit sig det specifika målet. Med det menas att man, i Combat Phase, får utpeka ett skepp som mål, mäta avståndet och sedan ändra sig, även fast det utpekade skeppet är inom avstånd för en attack.
 • Som del av att utföra en speleffekt som innefattar att mäta avstånd, som till exempel piloter som kan dela med sig av en eller annan förmåga inom ett visst avstånd.

Dessa tillfällen är de enda gångerna man får mäta avstånd mellan två saker i spelet. Försöker man mäta avstånd någon annan gång räknas det som fusk.
Man får alltså inte konstant mäta avstånd efter förflyttningar, när man skall välja Actions som inte specifikt kräver avståndsmätning osv. Dock är det väldigt frikostigt med avståndsmätning, man får i princip mäta nästan när som helst.
Detta innebär att skepp som har tillgång till Target Lock får mäta avstånd till andra skepp betydligt oftare då det specifikt står att man får mäta innan man hänger sig att utföra Target Lock.
Om en spelare missbrukar denna möjlighet och uppenbart mäter avstånd utan avsikt att utföra t.ex Target Lock finns en klausul som heter Competitive Play Addendum som förbjuder denna sortens regelmygleri. Mer om Competitive Play Addendum senare.

line2

ÖVERLAPPNING
Denna del av frågestunden innefattar saker som har att göra med överlappning. Med överlappning menas när ett skepp inte kan placeras enligt dess manöversticka på grund av att det står ett annat skepp i vägen, eller om ett skepps manöversticka eller slutgiltiga position är på ett hinder, t.ex en asteroid.

Det som händer när ett skepp överlappar ett annat skepp är att skeppet flyttas så långt det kan längs manöverstickan och placeras i baskontakt med skeppet som är i vägen.
Ett skepp som manövrerar in i ett annat skepp får inte utföra några Actions och heller inte attackera skepp som det överlappat. Det får dock attackera andra skepp som det inte överlappar, så länge de är inom det attackerande skeppets eldgivningsvinkel.
Ett skepp där endast manöverstickan korsar ett annat skepps bas manövrerar som vanligt, skepp hindrar alltså inte varandras manövrar så länge deras baser inte överlappar i skeppens slutposition.

line2

4A
Fråga:
Can overlapping other ships cause the active ship to flee the battlefield?
Svar: Yes. If any part of the ship’s base in its final position (after moving backward) is outside the play area, then the ship has fled the battlefield.

Bobaoutside

Som du vet förstörs ett skepp om någon del av dess bas hamnar utanför spelplanen.
Här frågas om huruvida ett skepp räknas som förstört om dess slutgiltiga position innebär att det överlappar ett annat skepp och därför måste flyttas bakåt längs manöverstickan och på grund av det hamnar utanför spelbrädet.
Svaret är ja, det räknas som förstört och tas bort från spelet.

line2

4B
Fråga:
After a ship moves through or overlaps more than one obstacle, does the owner roll an attack die for each of these obstacles?
Svar: No. He rolls only one attack die regardless of the number of obstacle tokens his ship moves through or overlaps.

Tworoidsonedie

Frågan som ställs här är om huruvida ett skepp slår fler attacktärningar om det åker över fler hinder (t.ex asteroider).
Svaret är nej, även om ett skepp åker över fler asteroider slår det enbart en attacktärning.

line2

4C
Fråga:
If a ship executes a green maneuver and overlaps a ship or obstacle, is one stress token still removed from it?
Svar: Yes. 

Janstressedasteroid

Här frågas om en grön manöver tar bort en Stress Token från ett skepp även om skeppet överlappar ett annat skepp eller ett hinder (t.ex en asteroid).
Svaret är ja, den gröna manövern räknas fortfarande som grön och en Stress Token tas bort från skeppet. Alla andra konsekvenser av att överlappa antingen ett annat skepp eller ett hinder gäller dock fortfarande.

line2

4D
Fråga:
Can two ships be considered touching if neither ship overlapped the other ship during this round?
Svar: No.

Closebutnotouch

Detta är en lite delikat fråga. Jag ska försöka förklara den så utförligt jag kan.
Om ett skepps slutgiltiga position är där ett annat skepp står räknas det ju som sagt som att det överlappar det skeppet och flyttas bakåt tills de står bas-i-bas.
Frågan som ställs är om ett skepp flyttar så att dess bas står precis så att det nuddar det andra skeppets bas men inte behöver flyttas bakåt på grund av att det överlappar det andra skeppet, räknas effekterna av en överlappning in då?
Det gör de inte. Om ett skepp inte behöver vidta åtgärder och flyttas bakåt längs sin manöversticka räknas det inte som att de två skeppen överlappar och inga effekter införs. Skeppet får alltså utföra sina Actions som vanligt och attackera precis som vanligt. Det är bara väldigt väldigt nära ett annat skepp.
Detta är en fråga som låter väldigt teoretisk första gången man läser den men detta händer både titt som tätt, att två skepp kommer så nära varandra att deras baser nuddar varandra men utan att de faktiskt begränsas av det.

Det finns även en bra tumregel att lägga på minnet här. Två skepp som åker åt exakt samma riktning och överlappar i den första turen räknas inte som att de överlappar i den andra turen om de väljer samma manöver rakt fram, även om avståndet mellan dem är exakt likadant. De nuddar kanske varandra rent fysiskt (om man är riktigt riktigt noggrann), men överlappar inte varandra regelmässigt. Det är bara när ett skepp måste flyttas bakåt för att få plats som det räknas som överlappande och inte får ta Actions, attackera skepp det överlappat o.s.v.

line2

4E
Fråga: 
If a ship is already overlapping an obstacle or proximity mine token, does it suffer the effects of that token when it executes its next maneuver?
Svar: Possibly. When it executes its next maneuver, if the maneuver template or the ship’s final position overlap the token, the ship hits the token and suffers the effects. Otherwise, the ship doesn’t suffer any of the token’s effects because it was only overlapping in its original position, and the original position is ignored for obstacle and proximity mine tokens.

Whentodealdamage

Proximity_MinesFrågan som ställs är om ett skepp redan överlappar ett hinder (t.ex en Asteroid Token) eller en Proximity Mine Token, lider skeppet av konsekvensen av respektive Token vid nästkommande manöver?
Svaret är att det beror på om skeppets nästkommande manöver innebär att antingen manöverstickan eller skeppets bas vid dess slutgiltiga position överlappar respektive Token.
Om skeppet redan står på en asteroid och skeppets manöversticka eller slutgiltiga position är över asteroiden måste det slå en attacktärning.
Men om skeppets manöversticka eller slutgiltiga position inte är över asteroiden behöver skeppet inte slå en attacktärning, även om det börjar asteroiden.
I fallet Proximity Mine Token gäller det om en Proximity Mine Token släpps på en position där det redan står ett skepp. Då placeras denna Proximity Mine Token under det skeppet. Om det skeppet inte redan utfört sin manöver får det göra det, men lider effekten av minan om dess manöversticka eller slutgiltiga position överlappar den.
Om skeppets manöversticka eller slutgiltiga position inte överlappar minan exploderar den alltså inte.

line2

SKADEKORT
Denna del av frågorna handlar om skadekortleken. Skadekortleken levereras med grundlådan och innehåller 33st olika skadekort med varierande effekter detaljerade på ena sidan av kortet. Om ett skepp som inte har några shields kvar får en s.k ”Critical Hit” tar det ett uppvänt skadekort och lider effekten som står beskriven på kortet.

5A
Fråga:
The Stunned Pilot Damage card causes a ship to suffer one damage when it overlaps an obstacle. Is this in addition to the damage a ship may suffer normally from overlapping an obstacle?
Svar: Yes.

Stunnedpilot

Frågan som ställs här är om ett skepp som fått skadan ”Stunned Pilot” – som gör att ett skepp blir tilldelat ett skadekort om det överlappar antingen ett annat skepp eller ett hinder (t.ex en asteroid) – får skadekortet tilldelat sig utöver eventuell skada som skeppet riskerar att få genom att överlappa ett hinder (t.ex en asteroid).
Svaret är ja, eventuell skada från skadekortet ”Stunned Pilot” räknas utöver vanlig skada skeppet riskerar att få.

line2

5B
Fråga:
If a ship with the Stunned Pilot Damage card executes a maneuver in which only its maneuver template overlaps an obstacle, does the ship suffer the effect of the Damage card?
Svar: No.

StunnedPilot2

Frågan som ställs är om huruvida kortet ”Stunned Pilot” – som gör att ett skepp blir tilldelat ett skadekort om det skeppet överlappar antingen ett annat skepp eller ett hinder (t.ex en asteroid) – även gör att ett skadekort tilldelas om bara skeppets manöversticka överlappar ett hinder (t.ex en asteroid), alltså inte skeppets bas när det nått sin slutgiltiga position.
Svaret är nej, skadekortet tilldelas bara om skeppets bas överlappar ett hinder (t.ex en asteroid).
Det här är ett bra exempel på hur reglerna skall läsas bokstavligen. Normalt tror jag att många tilldelar skadan även om manöverstickan överlappar ett hinder. I normala fall slår man ju en attacktärning om ens manöversticka överlappar ett hinder (t.ex en asteroid) men det står klart och tydligt på skadekortet: ”After you execute a maneuver that causes you to overlap either another ship or an obstacle token, suffer 1 damage”. Att bara åka över ett hinder räknas alltså inte som att överlappa, därför tilldelas ingen skada.

line2

5C
Fråga:
If a ship has the Damaged Sensor Array Damage card, can it acquire a target lock granted by an effect such as the pilot ability of “Dutch Vander?”
Svar: Yes. 

Damagedsensorarray

Här är en fråga gällande skadekortet ”Damaged Sensor Array” som gör att ett skepp inte får utföra några av dess tillgängliga grund-Actions. Anledningen till varför jag formulerar mig så är för att det, på kortet, står ”You cannot perform the actions listed in your action bar”. Ordagrant betyder det alltså att man fortfarande får utföra uppgraderingar som innebär en Action, t.ex Marksmanship, Expert Handling osv.
Frågan som ställs är om ett skepp som har en ”Damaged Sensor Array” på något sätt kan få ta Target Lock på ett annat skepp.
Svaret är ja, men inte genom att utföra en Target Lock Action. Om ett skepp får Target Lock av t.ex ”Dutch” Vander eller Colonel Jendon får det inte sin Target Lock via en Action, utan en annan effekt. Därför är ”Damaged Sensor Array” inte ett hinder i de fallen.

line2

WAVE 1
Nedan följer frågor som rör Wave 1. Med det menas de första skeppen, piloterna och uppgraderingarna som släpptes till X-Wing Miniatures Game: X-Wing, TIE Fighter, Y-Wing och TIE Advanced.

6A
Fråga:
Does Biggs Darklighter’s pilot ability require an attacker to use its primary weapon against Biggs, even if the attacker could use a secondary weapon against another ship at Range 1 of Biggs?
Svar: Yes. If possible, the attacker must target Biggs instead of any other ship at Range 1 of Biggs. If the attacker has more than one weapon available, it must use a weapon that can target Biggs.

biggs

Detta är en fråga gällande skepp som vill attackera ett visst skepp men istället måste attackera Biggs Darklighter för det tilltänkta målet är inom avstånd 1 från Biggs.
Frågan är om ett skepp som blir tvingat att attackera Biggs Darklighter måste använda sitt primära vapen för att utföra attacken även om det attackerande skeppet kunde använda ett annat vapen mot ett annat skepp vars avståndsbegränsningar gör att Biggs Darklighters skepp är utanför räckhåll.
Till exempel: Major Rhymer (TIE Bomber) vill attackera Wedge Antilles med Advanced Proton Torpedoes, som når avstånd 1-2 i Rhymers fall.
Wedge befinner sig inom avstånd 2 från Rhymer och är därför inom räckhåll för Rhymers Advanced Proton Torpedoes, men Biggs Darklighter är på avstånd 3 från Major Rhymer.
Eftersom Rhymers primära vapen (två attacker) når avstånd 1-3 måste Rhymer därför attackera Biggs Darklighter istället för Wedge Antilles och han måste använda sitt primära vapen till attacken mot Biggs.

Biggsbomber

line2

6B
Fråga:
Can Garven Dreis spend a focus token to modify dice even if he didn’t roll any Focus In Text symbols?
Svar: Yes.

Garven-dreisDetta är en viktig fråga för de som spelar ofta med Garven Dreis, och kanske ännu viktigare för de som inte med spelar Garven Dreis då de kanske inte sett Dreis stora fördel.
Garven Dreis specialförmåga är att han får ge bort sin Focus Token till ett annat skepp inom avstånd 1-2 när han har spenderat sin Focus Token.

Problemet kan då vara att denna Focus Token inte spenderas om Garven Dreis inte slår några Focus In Text-resultat, och spenderar Garven inte sin Focus Token får han heller inte ge bort den till någon.
Frågan som ställs här är om Garven Dreis får spendera en Focus Token även om han inte slår några Focus In Text-resultat. Svaret är ja, det får han.

För att förstå logiken i detta måste vi läsa reglerna för att spendera Focus Tokens, ordagrant. I regelboken står det, på sida 11: ”If the attacker has a focus token, he may return it to the action token supply to change all Focus In Text results on the attack dice to hitresults” och på sida 12 står det: ”If the defender has a focus token, he may return it to the action token supply during this step to change all Focus In Text results on the defense dice to Evade results”.
Regelboken säger alltså att man får ändra alla Focus In Text-resultat vid en attack till hit-resultat, samt vid försvar alla Focus In Text-resultat till Evade-resultat.

Man får alltså spendera en Focus Token till att ändra alla Focus In Text-resultat i tärningsslaget. I det här fallet alla noll Focus In Text-resultat.

line2

6C
Fråga:
Can “Dark Curse” be the target of a secondary weapon attack that requires the attacker to spend a focus token?
Svar: No.

JanOrsDarkCurse

blaster-turret

Här är en fråga som gäller TIE Fighter-piloten ”Dark Curse”.
Hans förmåga är att Focus Tokens inte får spenderas och tärningar får inte slås om (t.ex med Target Lock) vid attacker mot honom.
Frågan som ställs är om sekundära vapen som kräver att en Focus Token spenderas vid avfyrning får användas mot ”Dark Curse”. Det kan vara till exempel vapnet ”Blaster Turret” vars text lyder ”Attack (Focus): Spend 1 focus token to perform this attack against 1 ship (even a ship outside your firing arc)” eller att avfyra missiler eller torpeder med Elite Pilot Talent-uppgraderingen Deadeye som låter dig spendera en Focus Token istället för din Target Lock för att avfyra respektive vapen.
Svaret är att nej, sådana vapen får inte attackera ”Dark Curse” då de kräver att en Focus Token spenderas vid en attack och ”Dark Curses” förmåga förbjuder detta. Detta ökar naturligtvis ”Dark Curse” pilotförmågas effektivitet ytterligare då han i princip är immun mot den sortens vapen.

line2

6D
Fråga:
If “Night Beast” has a stress token when he executes a green maneuver, is he able to perform a free focus action?
Svar: No. “Night Beast’s” ability triggers before the Check Pilot Stress step.

NightBeastDetta är en hett diskuterad fråga som påverkar TIE Fighter-piloten ”Night Beasts” effektivitet väldigt mycket. ”Night Beasts” förmåga är att han får utföra en gratis Focus Action när han utför en grön manöver.
Frågan som ställs är om ”Night Beast” får utföra en gratis Focus Action om han har en Stress Token när han utför den gröna manövern.
Som vi lärt oss tidigare gör en Stress Token att ett skepp inte får utföra några Actions, inte ens gratis Actions (Free Actions) medan denna Stress Token ligger kvar. Skeppet måste först utföra en grön manöver för att få ta bort en Stress Token från sitt skepp för att kunna utföra sina Actions.
Man kan tycka att ”Dark Curse” då borde få utföra sin gratis Focus Action efter denna gröna manöver som tar bort en Stress Token från honom, men så är alltså inte fallet.
Förklaringen till detta är att ”Dark Curse” regelmässigt inte hunnit bli av med sin Stress Token vid den tiden då han får utföra sin gratis Focus Action.
Vi kikar på de olika stegen i en Activation Phase (där gröna manövrar utförs och stress tas bort), se sida 7 i regelboken. Jag markerar var och när ”Dark Curses” förmåga kommer in i bilden i [fet grön text i klammerperentes].

 1. Reveal Dial: Reveal the active ship’s maneuver dial by flipping it faceup.
 2. Set Template: Take the maneuver template that matches the chosen maneuver on the dial and slide the template between the front guides of the ship’s base (the two small bumps). Insert it so that the end of the template is flush against the base.
 3. Execute Maneuver: Holding the template firmly in place, grip the side walls of the base and lift the ship off the play surface. Then place the ship at the opposite end of the template, sliding the rear guides of the ship into the opposite end of the template.
  Exception: To execute a Kturnintext maneuver, see “Koiogran Turn.” If the ship has any tokens assigned to it (such as action tokens or stress tokens), move these tokens along with the ship.
  Note: If a ship executes a maneuver that causes either its base or the maneuver template in use to physically overlap with another ship base, see “Moving Through a Ship” and “Overlapping Other Ships” on page 17.
  [Här kommer ”Night Beasts” förmåga in, det är precis efter att han utfört den gröna manövern men precis innan eventuella Stress Tokens tas bort. Han är därför fortfarande stressad och missar chansen att utföra sin gratis Focus Action.]
 4. Check pilot Stress: If the ship just executed a red maneuver, place one stress token near the ship. If the ship just executed a green maneuver, remove one stress token from the ship (if any) and return the token to the miscellaneous token supply (see “Stress” on page 17).
 5. Clean up: Return the used template to the pile of maneuver templates. Place the revealed dial outside the play area, near the ship’s corresponding Ship card.
 6. Perform action: The ship may perform one action. Actions provide a wide range of benefits and are described on pages 8–9. A ship with one or more stress tokens cannot perform actions (see “Stress” on page 17).

line2

6E
Fråga:
When exactly can Backstabber trigger his ability?
Svar: Backstabber triggers his ability only if no portion of his base is inside any of the printed firing arcs on the defender’s ship token.

Backstabber

”Backstabber” är ytterligare en TIE Fighter-pilot. Hans pilotförmåga är att han får slå en extra attacktärning om han utför en attack mot ett skepp när han befinner sig utanför dess eldgivningsvinkel.
Frågan som ställs här är när ”Backstabbers” förmåga aktiveras. Frågan syftar till till exempel om ”Backstabber” delvis varit utanför det försvarande skeppets eldgivningsvinkel men delar av ”Backstabbers” bas är inom det försvarande skeppets eldgivningsvinkel.
Svaret är att ”Backstabbers” förmåga endast sker om ingen del av ”Backstabbers” bas är innanför det försvarade skeppets eldgivningsvinkel.
Det är viktigt att komma ihåg att det bara är de tryckta eldgivningsvinkelmarkeringarna på skeppens baser som räknas när det kommer till Backstabbers förmåga, inte uppgraderingar eller andra förmågor som gör att ett skepp kan attackera mål utanför dess eldgivningsvinkel (t.ex Turrets).

Backstabbersangles

 

Fördjupning: YT-1300 har inte en 360° eldgivningsvinkel rent regelmässigt. Den får dock, likt t.ex en Y-Wing eller HWK-290 utrustad med Turret-uppgradering attackera skepp utanför dess eldgivningsvinkel. YT-1300 har en pil som går i en cirkel på sin bas, men detta är inte en eldgivningsvinkelmarkering utan bara en påminnelse att skeppet får attackera mål utanför dess vanliga eldgivningsvinkel.
I regelboken tillhörande YT-1300 står det ordagrant ”When attacking with a turret primary weapon, a ship may target an enemy ship inside or outside its firing arc”, det är således fortfarande skeppets främre eldgivningsvinkel som gäller när skeppet blir attackerat, av till exempel Backstabber eller när det skall avfyra sekundära vapen.

line2

Marksmanship6F
Fråga:
If a ship uses the Marksmanship action and attacks with Cluster Missiles, does the Marksmanship effect modify both attacks?
Svar: Yes. The Marksmanship effect modifies each attack made by that ship during the round, including the effect of changing one Focus In Text result to a crit result.

Den här frågan gäller Marksmanship (Elite Pilot Talent) när den spelas tillsammans med uppgraderingen Cluster Missiles (missil).
Cluster Missiles låter ett skepp utföra en attack med tre tärningar två gånger, direkt efter varandra.
Marksmanship låter ett skepp ändra ett Focus In Text-resultat till en crit och alla andra Focus In Text-resultat till hit.
Frågan som ställs är om Markshmanship låter ett skepp ändra Focus In Text-resultat vid båda attackerna.
Svaret är att ja, Marksmanship låter en ändra Focus In Text-resultat vid båda attackerna.

line2

clustermissiles6G
Fråga:
If a ship spends a focus token when attacking with Cluster Missiles, does the focus effect modify both attacks?
Svar: No. The focus effect modifies a single attack.

Den här frågan gäller också Cluster Missiles (missil), men denna gång när den spelas tillsammans med Focus Action.
Cluster Missiles låter ett skepp utföra en attack med tre tärningar två gånger, direkt efter varandra.
En Focus Token låter ett skepp ändra Focus In Text-resultat i ett tärningsslag till hit.
Frågan som ställs är om en Focus Token låter en spelare ändra Focus In Text-resultat vid båda attackerna med Cluster Missiles.
Svaret är nej, en Focus Token låter en bara ändra  Focus In Text-resultat vid en av de två attackerna till hit. Om en eventuell Focus Token är spenderad vid den första attacken finns det ingen Focus Token kvar vid den andra attacken.

line2

clustermissiles

6H
Fråga:
If a ship attacks with Cluster Missiles and destroys the defender with the first attack, does the second attack still occur?
Svar: No.

Ytterligare en fråga om Cluster Missiles (missil).
Cluster Missiles låter ett skepp utföra en attack med tre tärningar två gånger, direkt efter varandra.
Frågan som ställs är om ett skepp får utföra den andra attacken med Cluster Missiles om det försvarande skeppet förstörs redan vid den första attacken.
Svaret är nej, det får det inte. Båda attackerna med Cluster Missiles från ett skepp måste ske mot samma skepp. Om det skeppet förstörs vid den första attacken är det färdigattackerat.

line2

6I
Fråga:
When a ship attacks with Cluster Missiles, can it perform the two attacks against different targets?
Svar: No, it must attack the same target twice.

Gunner

Sista frågan om Cluster Missiles (missil).
Cluster Missiles låter ett skepp utföra en attack med tre tärningar två gånger, direkt efter varandra.
Frågan som ställs är om ett skepp som attackerar med Cluster Missiles får utföra de två attackerna mot olika skepp.
Anledningen till varför frågan dyker upp är för att funktionen Gunner (crew) som låter en utföra en till attack om den första missar även låter en utföra den andra attacken mot ett annat skepp än det första man attackerade.
Svaret är att båda attackerna med Cluster Missiles måste ske mot samma skepp. Man får alltså inte dela upp dem.
Om båda attackerna missar det tilltänkta skeppet får Gunner användas som vanligt, även mot andra skepp. Men då sker inte attacken med samma uppsättning Cluster Missiles som nyss användes.

line2

R2-d26J
Fråga:
If a ship equipped with R2-D2 executes a green maneuver and moves through or overlaps an obstacle, does it recover a shield before rolling for damage?
Svar: Yes.

Detta är en fråga som rör uppgraderingen R2-D2 (Astromech uppgradering).
R2-D2 låter ett skepp få tillbaka en Shield Token (upp till mängden Shield Tokens det hade när det startade) efter att skeppet utför en grön manöver.
Frågan som ställs är om huruvida en Shield Token fås tillbaka innan skeppet slår en tärning för att se om det tar skada när det manövrerar över ett hinder (t.ex en asteroid).
Svaret är att ja, en Shield Token fås tillbaka innan skadetärningen slås. Om skeppet tar skada av asteroiden går den skadan därför på skeppets nyss återfådda Shield Token.

Greenmanouvreasteroid

line2

Proximity_Mines6K
Fråga:
If a ship equipped with R2-D2 executes a green maneuver and moves through a proximity mine token, does it recover a shield before rolling for damage?
Svar: No.

Detta är en fråga som rör uppgraderingen R2-D2 (Astromech uppgradering) som låter ett skepp få tillbaka en Shield Token (upp till mängden Shield Tokens det hade när det startade) efter att skeppet utför en grön manöver.
Proximity Mine kan släppas av vissa skepp som gör att skepp som överlappar denna Proximity Mine Token lider skada av den.
Frågan som ställs är om huruvida en Shield Token fås tillbaka innan skeppet tar skada om det manövrerar på en Proximity Mine.
Svaret är nej, skeppet får skadan av Proximity Mine innan det får tillbaka en Shield Token av R2-D2.

xwingproxmine

line2

R5-K66L
Fråga:
Can a ship use R5-K6 to acquire a target lock more than once during a round?
Svar: Yes. This effect does not instruct the player to perform a free acquire a target lock action, so the player does not violate the rule restricting a ship to one instance of each action per round.

Det här är en fråga som gäller Astromech-uppgraderingen R5-K6.
R5-K6 låter ett skepp ”få tillbaka” en spenderad Target Lock om spelaren slår ett Evade-resultat på en grön försvarstärning efter att denne spenderat en Target Lock vid en attack.
Frågan som ställs är om ett skepp kan få ta Target Lock fler än en gång per tur, alltså om ett skepp får spendera sin Target Lock och sedan eventuellt få tillbaka den under en och samma tur.
Det kan till exempel vara om man spenderar en Target Lock för att avfyra torpeder eller slå om tärningar, sedan använder R5-K6 för att få tillbaka sin nyss spenderade Target Lock.
Anledningen till varför frågan ställs är för att ett skepp inte får utföra en och samma Action fler än en gång per tur, men eftersom R5-K6 inte låter ditt skepp utföra en Target Lock-Action utan bara ”Acquire a Target Lock”, alltså ta Target Lock – inte Target Lock Action – bryter det inte mot regeln att ett skepp inte får göra fler av samma Action under en och samma tur.
Svaret är alltså att man får använda R5-K6 för att få Target Lock fler än en gång under en och samma tur.

line2

6M
Fråga:
If two or more game effects conflict in changing the difficulty of a maneuver, which effect takes priority?
Svar: An effect that increases the difficulty of a maneuver takes priority over an effect that decreases the difficulty. For example, if a ship equipped with R2 Astromech is dealt the Damaged Engine card, all of the ship’s turn maneuvers are treated as red maneuvers, including the 1- and 2-speed turn maneuvers.

R2_AstromechDetta är en lite knepig fråga. Frågan som ställs är vilken effekt som gäller om två speleffekter som ändrar svårigheten på en manöver motsäger varandra?
För att svara på frågan måste vi först gå igenom vad som räknas som en manövers svårighet. I det här fallet menas svårighet som vilken färg manövern räknas som att ha.
I frågan svaret tas exemplet R2 Astromech och skadekortet ”Damaged Engine” upp.

R2 Astromech (Astromech-uppgradering) gör att ett skepps manövrar i hastigheten 1 och 2 räknas som gröna (alltså lätta manövrar).
Skadekortet ”Damaged Engine” gör att alla hårda svängar (Turnleftintext och Turnrightintext) räknas som röda (alltså svåra manövrar).

I det här fallet motsäger dessa kort varandra; R2 Astromech gör att alla manövrar, inklusive svängar (Turnleftintext och Turnrightintext) räknas som gröna och skadekortet ”Damaged Engine” gör att alla svängar (Turnleftintext och Turnrightintext) räknas som röda.

Svaret på frågan är att det kort som gör manövrar svårare alltid räknas i de fall en eller flera manövrars svårighetsgrad motsägs. I det här fallet gäller alltså ”Damaged Engine” och alla svängar (Turnleftintext och Turnrightintext), även de i hastigheten 1 och 2, räknas som röda.

line2

6N
Fråga:
Can multiple ships that have Swarm Tactics equipped use the upgrade in sequence to give each of those ships the original ship’s pilot skill value?
Svar: Yes. For example, the Rebel player has equipped both Wedge Antilles and Luke Skywalker with Swarm Tactics. He uses Wedge’s Swarm Tactics to treat Luke’s pilot skill as a 9, then use Luke’s Swarm Tactics to treat Rookie Pilot’s pilot skill as a 9.

swarm-tactics

Här är en fråga som gäller Swarm Tactics (Elite Pilot Talent uppgradering).
Swarm Tactics gör att ett skepp kan låta ett annat skepp dela dess Pilot Skill i Combat Phase, även om det andra skeppet har en mycket lägre Pilot Skill än det första.
Frågan som ställs är om fler skepp kan ha Swarm Tactics och föra det första skeppets Pilot Skill vidare till fler skepp trots att alla de andra skeppen har lägre Pilot Skill.
I svaret tas ett exempel upp: Säg att du har Wedge Antilles (Pilot Skill 9), Luke Skywalker (Pilot Skill 8) samt en Rookie Pilot (Pilot Skill 2).
Wedge Antilles och Luke Skywalker har båda Swarm Tactics.
Wedge Antilles för vidare sin Pilot Skill 9 till Luke Skywalker som annars har Pilot Skill 8. Luke Skywalker räknas då som Pilot Skill 9 och för i sin tur vidare Wedge Antilles Pilot Skill 9 till Rooke Pilot, som i annars har Pilot Skill 2.
Detta gör att alla tre skepp agerar med Pilot Skill 9.
Svaret är alltså att detta är tillåtet och mycket väl går att utföra.

Ett annat bra exempel på detta är att använda Howlrunner med ”Swarm Tactics” och köra henne tillsammans med Black Squadron Pilots som också har ”Swarm Tactics”. På detta sätt kan man få sex stycken TIE Fighters som alla räknas som Pilot Skill 8 i Combat Phase eftersom de bollar Howlrunners Pilot Skill 8 vidare till varandra.

line2

6O
Fråga:
Can a ship perform the barrel roll action and the action on Expert Handling to barrel roll twice?
Svar: No. Performing a barrel roll is an action, and a ship cannot perform the same action more than once per round.

Expert Handling

Detta är en fråga gällande Expert Handling (Elite Pilot Talent).
I början av denna artikel gick vi igenom ändringen i formuleringen på kortet som nu alltså skall lyda: ”Action: Perform a free barrel roll action. If you do not have the Barrelroll-intext action icon, receive 1 stress token. You may then remove 1 enemy target lock from your ship.”
Frågan som ställs är om ett skepp som redan har tillgång till Barrel Roll som Action får utföra en vanlig Barrel Roll Action och sedan utföra en till Barrel Roll tack vare Expert Handling.
I och med omformuleringen blir svaret självklart men oavsett vad så; nej. Ett skepp får enbart utföra en Barrel Roll per tur, oavsett om det är en vanlig Barrel Roll Action eller en Barrel Roll via Expert Handling.
Ett skepp får nämligen aldrig utföra fler av samma Action under en och samma tur.

line2

Ion_Cannon_Turret6P
Fråga:
When a ship suffers damage from an Ion Cannon Turret, does this damage ignore shield tokens?
Svar: No. The ship suffers this damage normally as described under “Suffering Damage” on page 16 of the rulebook.

Frågan som ställs är om ett skepp som blir träffat av en Ion Cannon Turret tar skadan direkt på skeppets Hull Points, istället för att som vanligt först ta bort en Shield Token.
Svaret är nej, ett skepp som blir träffat av en Ion Cannon Turret tar skada som vanligt: Först Shield Tokens, sedan Hull Points.
Svaret hänvisar också till sida 16 i regelboken där det står beskrivet i detalj hur det går till när ett skepp tar skada.

line2

Expert Handling6Q
Fråga:
If a ship uses the action on Expert Handling, but cannot perform the barrel roll because other ships are in the way or because it already barrel rolled this round, does it still resolve the rest of the card’s effect?
Svar: No. If the ship cannot perform a barrel roll action, the rest of the card’s effect does not occur. The owner of the ship may check to see if a barrel roll is possible before committing to this action.

Ytterligare en fråga om Expert Handling (Elite Pilot Talent).
Expert Handling låter ett skepp ta bort en av sin motståndares Target Lock Tokens efter att det utfört en Barrel Roll.
Frågan som ställs är om ett skepp som inte kan utföra en Expert Handling Barrel Roll – på grund av att det är blockerat av andra skepp eller hinder (t.ex asteroider) – fortfarande får ta bort en av sin motståndares Target Lock Tokens från sitt skepp.
Svaret är nej, det måste utföra en hel Expert Handling Barrel Roll för att få ta bort en av sin motståndares Target Lock Tokens från sitt skepp.

Wedgexperthandling

line2

UPPDRAG
Följande rör uppdragen som följer med i regelboken och frågor som kan dyka upp när man spelar dem.

7A
Fråga:
Do mission-specific actions, such as the protect action, count as actions in a ship’s action bar?
Svar: No.

Båda X-Wings har Damaged Sensor Array men får utföra Protect Action ändå.

I de olika uppdragen i spelet kan skepp få utföra Actions som enbart är tillåtna inom respektive uppdrag. Det är alltså inte Actions som får användas vid vanliga dogfights eller i andra uppdrag. Vilka Actions det är och vad de gör står specificerade i respektive uppdrag. Det kan till exempel vara Protect Action som används i uppdraget Political Escort som gör att ett skepp kan ge Senators Shuttle (som också är unik för just det uppdraget) en Evade Token.
Frågan som ställs här är om dessa Actions räknas till ett skepps vanliga Actions som står på respektive skepps kort.
Varför frågan är relevant är t.ex skadekortet ”Damaged Sensor Array” som gör att ett skepp inte får utföra sina vanliga Actions.
Svaret är att de inte räknas till ett skepps vanliga Actions och dessa unika uppdragsspecifika Actions drabbas därför inte av skadekortet ”Damaged Sensor Array” eller någon annan effekt som förbjuder ett skepp sina Actions som står listade på skeppets kort.
Notera dock att även om dessa Actions inte räknas mot ett skepps normala Actions får skeppet inte utföra dem om det inte får utföra Actions på grund av att det överlappar t.ex ett annat skepp eller ett hinder (t.ex en asteroid), eller utför en röd manöver.

line2

7B
Fråga:
When a ship must flee off one indicated edge of the play area, is it required to flee off that edge exclusively?
Svar: Yes. If a ship’s base extends beyond two edges of the play area at the same time, the ship is destroyed instead of fleeing successfully. Additionally, if the ship’s maneuver template extends over a corner of the play area, the ship is destroyed instead of fleeing successfully.

Darkcurseovertheedge

I vissa uppdrag finns ett krav att ett skepp skall åka över en bordskant efter att vissa kriterier uppfyllts. I uppdraget ”Dark Whispers” krävs t.ex att ett skepp åker över Imperiespelarens bordskant efter att alla satelliter är scannade.
Om ett skepp i det fallet åker över någon annan kant räknas skeppet som förstört enligt vanliga regler när skepp åker utanför bordskanten.
Frågan som ställs här är om skeppet som åker utanför den tillåtna kanten även får åka ut för en annan kant litegrann, samtidigt. Tänk till exempel att skeppet åker ut för bordskanten vid ett hörn så att skeppet åker ut för två bordskanter samtidigt.
Svaret är nej, det får enbart åka ut för den specificerade bordskanten och ingen annan, inte ens litegrann.

line2

7C
Fråga:
Does the Senator’s Shuttle token have a firing arc?
Svar: No. All ships are considered to be outside the Senator’s Shuttle token’s firing arc.

Senatorsbackstabber

Här ställs frågan om ”Senator’s Shuttle” från uppdraget ”Political Escort” räknas som att den har en eldgivningsvinkel. Det finns inga skottlinjer ritade på ”Senator’s Shuttle” och piloter som t.ex ”Backstabber” drar nyta av att attackera från utanför sin motståndares eldgivningsvinkel.
Svaret är nej, ”Senator’s Shuttle” räknas som att den inte har någon eldgivningsvinkel alls, alla skepp räknas därför som att de attackerar från utanför dess eldgivningsvinkel oavsett vilken vinkel de attackerar från.

line2

WAVE 2
Följande frågor gäller Wave 2. Med Wave 2 menas den andra gruppen expansioner som släpptes till X-Wing Miniatures Game: TIE Interceptor, A-Wing, Firespray-31 och Millenium Falcon och dess regler, piloter och uppgraderingar.

Chewbacca8A
Fråga:
If Chewbacca (the Ship card) receives the Injured Pilot Damage card, can he flip that card facedown without suffering its effect?
Svar: Yes.

Denna fråga handlar om Chewbacca (som pilot).
Chewbaccas förmåga låter honom vända uppvända skadekort nedåt och slipper därför lida effekten utav dem.
Frågan som ställs är om Chewbacca lider effekten av ett uppvänt skadekort med Pilot-effekt, t.ex skadekortet ”Injured Pilot” som gör att pilotförmågan ignoreras.
Svaret är nej, Chewbacca lider inte effekten av några uppåtvända skadekort, inte ens de med ”Pilot”-markering, utan han vänder även dessa korten nedåt.

line2

Kath_Scarlet8B
Fråga:
If Kath Scarlet attacks with Ion Cannon, obtains a crit result, and then the Ion Cannon’s effect cancels all dice results, does Kath Scarlet’s ability trigger?
Svar: No. The defender must cancel the result via defense dice, an evade token, etc.

Det här är en fråga vars syftning måste beaktas noggrant.
Frågan gäller piloten Kath Scarlet (Firespray-31) när hon attackerar med kanon-uppgraderingen Ion Cannon.
Kath Scarlets förmåga är att om en motståndare försvarar sig mot Critical Hits (crit) får motståndarens skepp en Stress Token.
Ion Cannons effekt å andra sidan är att efter att alla tärningar är slagna, och den attackerande spelaren träffade med fler än en tärning, ställs alla tärningsresultat in, motståndaren får ett nedvänt skadekort och blir tilldelat en Stress Token.
UwXEO63I den uppsättningen (Kath Scarlet med Ion Cannon) kan hon alltså göra att ett skepp både får en Ion Token tilldelad och blir stressat.

Frågan som ställs är däremot inte om huruvida Ion Cannons effekt tillsammans med Kath Scarlets pilotförmåga kan tilldela både en Stress Token och en Ion Token, för det kan de.
Frågan som ställs är istället om själva Ion Cannon-effekten, att alla tärningsresultat ställs in, räknas som att motståndaren har försvarat sig mot eventuella Critical Hits.
Svaret är att nej, Ion Cannons effekt räknas inte som att ställa in Critical Hits.
Däremot räknas alltså Kath Scarlets förmåga när hon attackerar med en Ion Canon i allra högsta grad, även om tärningsresultatet ställs in räknas fortfarande attack- och försvarstärningsslagen mot varandra vad det gäller Scarlets pilotförmåga.

line2

Turr-Phennir8C
Fråga:
If the Imperial player has initiative and he uses Turr Phennir to attack another ship with the same pilot skill value, can he use his ability to perform a free barrel roll or boost action before the other ship gets to attack?
Svar: Yes.

Den här frågan gäller TIE Interceptor-piloten Turr Phennir.
Phennirs förmåga är att han – efter att han utfört sin attack – får utföra en Barrel Roll eller Boost manöver.
Frågan handlar mer specifikt om Turr Phennir när han attackerar en pilot med samma Pilot Skill samt har initiativet.
När två piloter har samma Pilot Skill fungerar initiativet så att båda piloterna (Pilot Skill 7 i det här fallet) får utföra sina attacker även om det ena skeppet skulle bli utskjutet av det första, men den spelaren som har initiativet får utföra sin attack först.
Frågan som ställs är om Turr Phennir får utföra sin specialförmåga; att utföra en Barrel Roll eller Boost Action efter sin attack, även i de fall Phennir attackerar en pilot med samma Pilot Skill.
Svaret är ja, Turr Phennir får använda sin förmåga innan piloter med samma Pilot Skill attackerar tillbaka, om spelaren som kontrollerar Turr Phennir har initiativet.
Han får förstås använda sin förmåga även om han inte har Initiativet men oftast används Turr Phennirs förmåga till att ta sig ur eldgivningsvinkel från det skepp han själv attackerar så att det inte kan attackera tillbaka.

Phennirattackslando

line2

Daredevil8D
Fråga:
When a ship uses Daredevil, does the ship follow all of the normal maneuvering rules?
Svar: Yes. The ship can execute the maneuver even if it would overlap another ship or an obstacle, and it must roll for damage if it moved through or overlapped an obstacle. Any effects that trigger when executing a maneuver still apply.

Den här frågan gäller Elite Pilot Talent-uppgraderingen Daredevil.
Daredevil, vars omformulering av första meningen vi diskuterade tidigare, lyder ”Action: Execute a white [Turnleftintext 1] or [Turnrightintext 1] maneuver. Then, receive 1 stress token.”. Daredevil är alltså en manöver som sker som en Action, vilket betyder att ett skepp kan utföra sin vanliga manöver och sedan, istället för att välja någon annan Action, utföra en Daredevil-manöver.
Frågan som ställs är om denna Action-manöver följer de vanliga reglerna för manövrering, såsom att ett skepp riskerar att ta skada om det överlappar ett hinder (t.ex en asteroid), fortfarande förflyttas även om det överlappar ett annat skepp, osv.
Svaret är att Daredevil, till skillnad från Barrel Roll och Boost som inte kan utföras om skeppet inte obehindrat kan hamna i sin slutgiltiga position, följer de vanliga reglerna för manövrering, förutom att det sker som en Action.

Daredeviloverlap

line2

8E
Fråga:
If a ship equipped with Nien Nunb or R2 Astromech suffers the ion token effect and must execute a white [Straightintext 1] maneuver, can he treat it as a green maneuver?
Svar: Yes.

pic1385880Det här är en fråga om en detalj som är lätt att missa men som kan ha stora konsekvenser. Jag, personligen, hade inte spelat såsom frågan besvaras och situationen dyker kanske inte upp allt för ofta.
Frågan handlar om Astromech-modifikationen R2 Astromech samt Crew-uppgraderingen Nien Nunb.
R2 Astromech gör att en X-Wing eller en Y-Wing får räkna alla manövrar i hastigheten 1 och 2 som gröna manövrar och Nien Nunb har en liknande effekt, alla manövrar som är rakt fram (Straightintext) räknas som gröna.
När ett skepp blir träffat av ett Ion-vapen (Ion Cannon eller Ion Cannon Turret) får det enbart utföra manövern [Straightintext 1] i nästkommande tur, det får alltså inte utföra någon annan manöver.
Frågan som ställs är om ett skepp med någon av dessa uppgraderingar som lider effekten av ett Ion-vapen (Ion Cannon eller Ion Cannon Turret) får räkna manövern [Straightintext 1] som grön.
Svaret är ja, de skepp med R2 Astromech eller Nien Nunb får räkna Ion-effekten som en grön manöver och därför även ta bort eventuella Stress Tokens de hade innan.

Detta får en ganska stor betydelse för dessa skepp och framför allt för spelare som ofta möter andra spelare som gillar att få till kombinationen stressad och joniserad. Kombinationen utförs ofta med hjälp av Kath Scarlet och Ion Cannon, som du läste om tidigare.
Det är en väldigt effektiv taktik då ett skepp som både är joniserat och stressat är väldigt utsatt då det dels inte får manövrera som vanligt utan måste utföra en [Straightintext 1], och dels för att ett stressat skepp inte får utföra några Actions och därför både anfaller och försvarar sig sämre. Som salt i såren måste det stressade och joniserade skeppet också utföra en grön manöver i nästkommande tur för att bli av med sin Stress Token som det inte kunde bli av med på grund av att joniseringseffekten räknas som en vit manöver.
Men med dessa två uppgraderingar (R2 Astromech och Nien Nunb) räknas de alltså som gröna.

Ionisedxwing

line2

Stealth_Device8F
Fråga:
If a ship equipped with Stealth Device suffers damage from any source, does it discard Stealth Device?
Svar: No. Stealth Device is only discarded when the ship, as the defender, is hit by an attack.

Detta är en viktig fråga som många undrar över och det verkar som att alla gör olika. Den gäller modifikationen Stealth Device.
Stealth Device ger ett skepp en extra försvarstärning fram tills det skeppet blir träffat av en attack – då försvinner uppgraderingen.
Frågan som ställs är om Stealth Device försvinner så fort ett skepp tar skada, oavsett vad skeppet tar skada av.
För att svara på frågan ordentligt skall vi gå igenom olika sätt ett skepp kan ta skada och vad som räknas som att bli träffad av en attack:

 • Om ett skepp manövrerar över ett hinder (t.ex en asteroid) måste det skeppet slå en attacktärning för att se om det tar skada.
  Detta räknas inte som att bli träffad av en attack och Stealth Device finns kvar även om skeppet tar skada.
 • Om ett skepp är nära en bomb (t.ex en Seismic Charge eller en Proton Bomb) som detonerar tar skeppet skada.
  Detta räknas inte som att bli träffad av en attack och Stealth Device finns kvar även om skeppet tar skada.
 • Om ett skepp blir attackerat av ett annat skepp och inte lyckas negera anfallarens attacktärningar med sina egna försvarstärningar.
  Detta räknas som att bli träffad av en attack. Skeppet tar skada och blir av med sin Stealth Device.

Det är alltså först när ett skepp blir träffat av en attack som det räknas som att det har blivit träffat av en attack. Det låter ju självklart såhär i efterhand, men det är inte alltid lika självklart när man väl sitter och spelar.

Interceptorstealthdevice

line2

clustermissiles

8G
Fråga:
If a ship using Cluster Missiles hits with the first attack, but then misses with the second attack, can he still use Gunner/ Luke Skywalker even though the first attack hit?
Svar: Yes. Each attack granted by Cluster Missiles is distinct, so either attack can trigger Gunner/Luke Skywalker.

En fråga till om Cluster Missiles. Denna gång i kombination med Gunner eller Luke Skywalker.
Både Gunner och Luke Skywalker (Crew uppgraderingarna) låter dig utföra en attack med ditt skepps primära vapen om du utför en attack som missar, det vill säga inte levererar några skadekort till din motståndares skepp.
Cluster Missiles låter dig (som du vet vid det här laget) attackera två gånger med Cluster Missiles tre tärningar.
Frågan som ställs är om den första attacken med Cluster Missiles träffar, men den andra attacken missar, får man då använda Gunner/Luke Skywalker?
Svaret är ja, det får man. Varje enskild attack med Cluster Missiles räknas som en individuell attack.

line2

8H
Fråga:
If a ship using Cluster Missiles misses with the first attack and then triggers Gunner/Luke Skywalker, can it still perform the remaining attack granted by Cluster Missiles?
Svar: No.

GunnerCluster Missiles. Igen. Även denna gång i kombination med Gunner eller Luke Skywalker.
Både Gunner och Luke Skywalker (Crew uppgraderingarna) låter dig utföra en attack med ditt skepps primära vapen om du utför en attack som missar, det vill säga inte levererar några skadekort till din motståndares skepp.
Cluster Missiles låter dig (som du vet vid det här laget) attackera två gånger med Cluster Missiles tre tärningar.
Frågan som ställs är om ett skepp som attackerar med Cluster Missiles missar med den första attacken (av två) och efter den första attacken, sedan använder Gunner/Luke Skywalker (Crew-uppgraderingarna), får det attackerande skeppet utföra den andra attacken med Cluster Missiles?
Svaret är nej, om någon effekt avbryter Cluster Missiles-attackerna räknas Cluster Missiles-attacken som avbruten och förbrukad. Detta för att det står specificerat på Gunner/Luke att ingen ytterligare attack får genomföras efter att dess förmåga har använts.

line2

Luke_Skywalker_Crew8I
Fråga:
If a ship attacks, misses, and triggers Gunner/Luke Skywalker, can it target a different ship for the primary weapon attack?
Svar: Yes.

Både Gunner och Luke Skywalker (Crew uppgraderingarna) låter dig utföra en attack med ditt skepps primära vapen om du utför en attack som missar, det vill säga inte levererar några skadekort till din motståndares skepp.
Frågan som ställs är om attacken som sker via Gunner eller Luke Skywalker får ske mot ett annat skepp än det första man attackerade (men missade).
Svaret är ja, man får attackera ett annat skepp än det första man attackerade (men missade).

Detta är en väldigt bra taktik att använda sig av. Det man kan göra är att först attackera en av sin motståndares skepp (skepp A) och tvinga denne att spendera eventuella Focus tokens eller Evade Tokens så att man missar. Därefter kan man attackera ett annat skepp (skepp B) och förhoppningsvis leverera skada.
Ett annat av ens skepp kan sedan attackera skepp A i samma tur. Skepp A har spenderat eventuella Focus och/eller Evade tokens och är nu betydligt lättare att skada.

Gunner

line2

Proximity_Mines8J
Fråga:
If a ship barrel rolls or boosts onto a proximity mine token, does the token detonate?
Svar: Yes.

Här är en fråga om Barrel Roll och Boost när dessa två Actions sker så att ett skepp överlappar en Proximity Mine Token.
Det kan man tycka är självklart, att när ett skepp åker på en Proximity Mine Token så sprängs den. Men anledningen till frågan är att det på Proximity Mines kort står ”When a ship executes a maneuver” och Barrel Roll eller Boost räknas – rent tekniskt – inte som manövrar.
Men att de två inte räknas som manövrar spelar ingen roll; svaret är ja, minan detonerar.

Boostmine

line2

Homing_Missiles8K
Fråga:
Does a ship need to spend a target lock token to attack with Homing Missiles?
Svar: No, the attacker is only required to have a target lock on the defender to use Homing Missiles. The attacker can keep the target lock, spend it to reroll his attack dice, etc.

Här är ett praktexempel på att reglerna i spelet egentligen är enkla och relativt simpla men att det gäller att läsa dem ordagrant och inte förutsätta att det är på ett sätt på alla bara för att det är ett visst sätt på det ena.
Vanligtvis, när ett skepp skall avfyra missiler eller torpeder, krävs att skeppet har, och spenderar, Target Lock för att avfyra missilen eller torpeden. Så går det till i samtliga fall, förutom med Homing Missiles.
Vanligtvis är alla missiler och torpeder i spelets korttexter formulerade ”Attack (Target Lock): Spend your target lock and discard this card to perform this attack”
Men notera hur Homing Missiles-kortets text är formulerad; ”Attack (Target Lock): Discard this card to perform this attack”.
Meningen ”Spend your target lock” saknas och därför behöver man inte spendera sin Target Lock för att utföra attacken med Homing Missiles. Istället kan man använda sin Target Lock till att slå om tärningar i attacken med Homing Missiles, eller till att utföra en till attack senare.

line2

heavy-laser-cannon-18L
Fråga:
If a ship attacks with Heavy Laser Cannon, can it modify attack dice to get a crit result?
Svar: Yes. All results on attack dice are immediately changed to results after they are first rolled, and then the dice may be modified as normal.

Kanon-uppgraderingen Heavy Laser Cannon gör att ett skepp får attackera med fyra tärningar på avstånd 2-3. Nackdelen med uppgraderingen är att efter det första tärningsslaget måste alla crit-resultat ändras till hit-resultat.
Frågan som ställs här är om dessa hit-resultat går att modifiera till crit-resultat.
Svaret är ja, det går alldeles utmärkt. Kom ihåg att det bara är vid det första tärningsslaget med Heavy Laser Cannon som crit-resultat ändras till hit-resultat. Efter det är det fritt fram att försöka få till crit-resultat. Nedan följer några exempel:

 • Marksmanship (Elite Pilot Talent) låter dig ändra en tärning i ditt anfallstärningsslag med Focus In Text-resultat till en med crit-resultat.
 • Mercenary Copilot (Crew) låter dig ändra en tärning med hit-resultat till en med crit-resultat, om du attackerar från avstånd 3
 • En hederlig Target Lock kan mycket väl resultera i flertalet crit-resultat, och är du riktigt modig slår du om alla tärningar för att försöka få crit-resultat, även de med hit-resultat.

line2

chewbacca8M
Fråga:
Chewbacca (the Upgrade card) allows a Damage card to be discarded immediately when it is dealt. If the ship with Chewbacca on board is suffering a critical damage, can the player look at that card before choosing whether to use Chewbacca’s ability to discard it?
Svar: Yes.

När du blir tilldelad ett skadekort låter  uppgraderingen Chewbacca (Crew) dig ignorera skadan du tog och återfå en Shield Token. Det fungerar dock bara en gång och sedan får du inte göra så igen under resten av matchen.
Crew-uppgraderingen Chewbacca låter dig göra så med både upp- och nedvända skadekort.
Frågan som ställs här är om man – när man blir tilldelad ett uppvänt skadekort – får titta på vilken effekt skadekortet har innan man bestämmer sig för om man vill använda sitt Chewbacca-crew-kort för att ignorera det uppvända skadekortet eller inte.
Svaret är ja. Man får titta på skadekortet först, innan man bestämmer sig.

Directhit

line2

8N
Fråga: How does Veteran Instincts work with other abilities that set a ship’s pilot skill value to a new number?
Svar: Veteran Instincts increases a ship’s printed pilot skill value; it does not increase further alterations to that ship’s pilot skill value. For example, while Black Squadron Pilot is equipped with Veteran Instincts, his pilot skill value is “6.” If Darth Vader (pilot skill value “9”) uses Swarm Tactics on that Black Squadron Pilot, that Black Squadron Pilot now has a pilot skill value of “9,” not “11.”

FAQ205

Frågan som ställs är om Elite Pilot Talent Veteran Instincts (som ökar en pilots Pilot Skill med 2) ökar en pilots Pilot Skill även vid andra effekter som påverkar en pilots Pilot Skill.
De tar upp exemplet Darth Vader med uppgraderingen Swarm Tactics (som låter Darth Vader ge ett annat skepp samma Pilot Skill som honom själv). Veteran Instincts lägger sig alltså inte ovanpå den Pilot Skill ett skepp får via Swarm Tactics. Veteran Instincts gäller alltså bara på en pilots original-Pilot Skill.
Exempel: Darth Vader flyger brevid Black Squadron Pilot som har Pilot Skill 4 i grund.
Om Black Squadron Pilot har Veteran Instincts får hen Pilot Skill 6.
Om Darth Vader har Swarm Tactics får Black Squadron Pilot Skill 9 (samma som Vader) inte Pilot Skill 11 (Vaders Pilot Skill + Veteran Instincts två steg).
Ett annat exempel på detta är skadekortet ”Damaged Cockpit” som gör att ett skepp räknas som Pilot Skill 0, Veteran Instincts gör alltså inte att piloten räknas som Pilot Skill 2.

line2

😯
Fråga: Can Maarek Stele use his ability on a ship that is dealt a faceup Damage card because of Draw Their Fire?
Svar: No. Maarek Stele’s ability only affects the defender.

FAQ206

Maarek Stele är en imperiepilot vars specialförmåga som låter honom, när han tilldelar en Critical Hit, får välja tre skadekort från skadekortsleken och välja ett av dem. Maarek Stele får därför alltså välja vilken effekt (av tre) som tilldelas.
Frågan som ställs här är om Maarek Stele får använda sin pilotförmåga på ett skepp som blivit tilldelat ett uppvänt skadekort på grund av Draw Their Fire, som låter ett skepp ta ett annat skepps Critical Hits.
Svaret är nej, Maarek Stele får bara använda sin förmåga på det skepp han attackerar, inte på det skeppet som tar över ett annat skepps Cricital Hit.

line2

8P
Fråga: If a ship equipped with Nien Nunb attempts to execute a red Koiogran turn maneuver but overlaps another ship and must treat the maneuver as a Straight maneuver instead, does Nien Nunb’s ability trigger and cause that maneuver to be green?
Svar: No.

FAQ207

Frågan som ställs här är om ett skepp med Nien Nunb (som gör att alla raka manövrar räknas som gröna) försöker utföra en K-Turn (som oftast räknas som en röd manöver) men överlappar ett annat skepp och därför inte får vända, räknas manövern då som grön?
Svaret är nej. Manövern räknas fortfarande som röd även om en full K-Turn inte kunde utföras.
I regelboken står det att om en K-Turn inte kan utföras på grund av överlappning ska manövern räknas som Straight men med samma färg (röd). Och det är alltid den effekten med försvårande effekt som prioriteras, se fråga 6M.

line2

WAVE 3
Följande frågor gäller Wave 3. Med Wave 3 menas den tredje uppsättningen expansioner som släpptes till X-Wing Miniatures Game: B-Wing, TIE Bomber, Lambda Class Shuttle, HWK-290 och dess regler, piloter och uppgraderingar.

line2

9A
Fråga: If Soontir Fel would receive a stress token, but Captain Yorr receives it instead, does Soontir Fel’s ability still trigger?
Svar: No.

FAQ208

Frågan som ställs här är om Soontir Fel fortfarande får sin Focus Token även om Captain Yorr (som tar andra skepps Stress Tokens) är inom avstånd.
Captain Yorr är en Lambda Class Shuttle-pilot vars förmåga gör att han tar Stress Tokens istället för hans kamrater om de befinner sig inom avstånd 1 från honom.
Soontir Fels förmåga är att han får en Focus Token varje gång han blir tilldelad en Stress Token.
Svaret är nej. Eftersom Captain Yorr tar Soontir Fels Stress Token får Soontir Fel ingen Stress Token. Får Soontir Fel ingen Stress Token aktiveras inte hans pilotförmåga.

line2

9B
Fråga: If a ship doesn’t have the Targetlock action icon in its action bar, can it acquire and/or maintain a target lock granted by some game effect, such as Captain Jendon’s ability?
Svar: Yes.

FAQ209

Frågan som ställs här är om ett skepp som vanligtvis inte har tillgång till Target Lock fortfarande får utföra Target Lock om till exempel Colonel (de har skrivit fel i FAQ. Jendon är överste, inte kapten) Jendons säger det?
Svaret är ja. Skeppet får inneha Target Lock även om det vanligtvis inte har tillgång till Target Lock Action.
Att det får det beror på att Jendons förmåga låter ett skepp ta en av hans Target Lock Tokens, han låter dem inte utföra en Target Lock Action.
Viktigt.

line2

9C
Fråga: Can Captain Jonus use his ability twice on a nearby friendly ship that is attacking with Cluster Missiles?
Svar: Yes.

JonusCluster

Frågan som ställs är om ett skepp som attackerar med Cluster Missiles inom avstånd 1 från Captain Jonus får dra nytta av Jonus specialförmåga på båda tärningsslagen med Cluster Missiles.
Captain Jonus pilotförmåga innebär att alla hans kamrater inom avstånd 1 från honom får slå om upp till två tärningar när de attackerar med sekundära vapen.
Cluster Missiles är ett sekundärt vapen som innebär att man utför två separata attacker.
Svaret är ja, Captain Jonus specialförmåga låter det andra skeppet slå om upp till två tärningar vid varje enskild attack med det sekundära vapnet. Även Cluster Missiles.

line2

UPPGRADERINGAR

9D
Fråga: When a ship’s maneuver template (but not the ship’s base), overlaps a ship equipped with Anti-Pursuit Lasers, does that ship suffer the effects of Anti-Pursuit Lasers?
Svar: No.

FAQ210

anti-pursuit-lasersHär frågas om huruvida enbart ett skepps manöversticka (alltså inte skeppets bas) överlappar ett skepp med Anti-Pursuit Lasers gör att effekten av Anti-Pursuit Lasers aktiveras.
Anti-Pursuit Lasers fungerar så att om ett motståndarskepp överlappar ett skepp med Anti Pursuit Lasers riskerar det att ta skada; det överlappande skeppet får slå en attacktärning och lider en skada om tärningsslaget är hit eller crit.
Svaret är nej, Anti-Pursuit Lasers gäller bara om ett annat skepps bas överlappar skeppet med Anti-Pursuit Lasers, inte bara manöverstickan.

line2

9E
Fråga: If a ship overlaps another ship equipped with Anti-Pursuit Lasers, but as the result of overlapping additional ships, it does not touch the ship equipped with Anti-Pursuit Lasers in its final position, does it suffer any damage?
Svar: No.

FAQ211

Frågan som ställs är om ett skepp som skulle ha överlappat ett skepp utrustat med Anti-Pursuit Lasers men inte når ända fram på grund av att det överlappar ett annat skepp innan, löses effekten av Anti-Pursuit Lasers ut?
Svaret är nej. Ett skepp måste överlappa med basen i praktiken, inte bara teoretiskt, för att Anti-Pursuit Lasers effekt skall aktiveras.

line2

9F
Fråga: If a ship equipped with Weapons Engineer and Fire-Control System performs an attack, which enemy ships can be locked?
Svar: One of the two target locks that the locking ship can acquire must be acquired on the defender. The other target lock can be on any enemy ship within range.

AdvancedengineerHär är en fråga som gäller Weapons Engineer (som låter ett skepp ha Target Lock på två olika skepp samtidigt) tillsammans med Fire-Control System (som ger ett skepp en automatisk Target Lock på det motståndarskepp det attackerade i förra turen).
Frågan som ställs är vilka motståndarskepp som får låsas med Target Lock.
Svaret är att det ena skeppet som får låsas med Target Lock är det skeppet som nyss attackerades, i enlighet med Fire-Control System. Den andra Target Lock (som skeppet får ta tack vare Weapons Engineer) får tas på vilket annat motståndarskepp som helst, så länge det uppfyller avståndskraven förståss.

line2

9G
Fråga: If a ship acquires a target lock by using Fire-Control System, and that ship is within range of Captain Kagi, is the locking ship required to lock onto Captain Kagi?
Svar: No. The target lock granted by Fire-Control System must be acquired on the defender. If the attacker acquires an additional target lock, such as from Weapons Engineer, that target lock must be acquired on Captain Kagi if possible.

FAQ212

Bland imperialisterna finns en pilot som heter Captain Kagi. Hans specialförmåga är att om en av hans motståndare försöker ta Target Lock på något skepp måste motståndaren ta Target Lock på Captain Kagi.
Uppgraderingen Fire-Control System låter ett skepp automatiskt ta en Target Lock på ett skepp det nyss attackerade.
Frågan som ställs här är om ett skepp får en Target Lock på sin motståndaren via Fire-Control System, måste hen då lägga den Target Lock på Captain Kagi, även om det inte var han som attackerades?
Svaret är nej, Fire-Control Systems specifika regel om att Target Lock automatiskt tas på försvararen överskrider Captain Kagis regel om att alla Target Locks måste tas på honom.

line2

9H
Fråga: If a ship attacks twice through some effect, such as the Gunner upgrade, can the ship use the ability of Darth Vader (the Upgrade card) twice?
Svar: Yes, once after each attack.

DarthGunner

Darth Vader (crew) är en uppgradering som vissa skepp kan ta som låter en ta två skada på sitt skepp mot att motståndaren får en Critical Hit varje gång man attackerar ett skepp.
Gunner är en uppgradering som gör att man får utföra en till attack om den första inte levererade någon skada.
Frågan som ställs här är om huruvida ett skepp utrustat med Darth Vader (crew) får nyttja Darth Vaders förmåga vid båda attackerna, om skeppet utför två attacker tack vare t.ex Gunner.
Sveret är ja, man får använda Darth Vaders förmåga vid båda attackerna. Detta för att Darth Vaders kort inte kräver att attacken levererar någon skada.
Det innebär alltså att man, när man nyttjar Gunner, kan ta fyra i skada mot att man delar ut hela två Critical Hits.

line2

9I
Fråga: If a ship equipped with Darth Vader would be destroyed by using Darth Vader’s ability, can it use that ability?
Svar: Yes.

Frågan som ställs är om man får nyttja Darth Vader (crew) även om det innebär att ens eget skepp förstörs på kuppen.
Svaret är ja. Man får använda Darth Vader (crew) även om det innebär att man får slut på Hull Points och förstörs.

line2

9J
Fråga: If a ship equipped with Darth Vader has a number of Damage cards that equals or exceeds its hull value, but is not yet destroyed because of the simultaneous attack rule, can it use Darth Vader’s ability?
Svar: No.

FAQ213

Frågan som ställs är om man får använda Darth Vader (crew) till att ta skada för att dela ut kritisk skada även om det innebär att man går långt över sina egna Hull Points men står kvar på grund av Simultanaeus Attack-regeln.
Simultanaeus Attack-regeln innebär att skepp med samma Pilot Skill står kvar på spelplanen tills alla piloter med samma Pilot Skill utfört sina attacker.
Svaret är nej, man får inte använda Darth Vaders förmåga till att ta skada för att dela ut kritisk skada om man redan räknats som förstörd men står kvar på grund av Simultanaeus Attack-regeln.

line2

9K
Fråga: If Saboteur causes a player’s ship with a stress token to attempt to execute a red maneuver, does that player’s opponent get to choose the ship’s maneuver when it activates during the Activation phase?
Svar: Yes.

FAQ214

Saboteur (crew) är en uppgradering som gör att man, som Action, får vända en av sin motståndares skepps nedvända skadekort uppåt och utlösa effekten som står på det uppvända skadekortet.
Det kan till exempel vara skadekortet Damaged Engine som gör att hårda svängar (Turn, left och Turn, Right) räknas som röda.
Om ens motståndare ännu inte utfört sin manöver när man själv nyttjar Saboteur kan det bli så att dennes valda manöver räknas som röd och om ens motståndare redan är stressad hamnar man i situationen att motståndaren är stressad när hen försöker utföra en röd manöver.
Detta är en extremt specifikt situation som jag tror relativt få råkar ut för. Men hur som helst, frågan som ställs är om motståndaren då får välja manöver för den spelaren som utför en röd manöver trots att hen har en stress token.
Svaret är ja. Motståndaren får välja manöver i enlighet med reglerna för stress och röda manövrar.

line2

9L
Fråga: If a ship with a stress token reveals a red maneuver, can it use Adrenaline Rush?
Svar: Yes. Treat the maneuver as a white maneuver; the opponent does not choose a maneuver for the stressed ship.

FAQ215

 

adrenaline-rush

Adrenaline Rush är en Elite Pilot Talent som låter en spelare spendera sin Adrenaline Rush en gång per match för att räkna vald manöver som vit istället för t.ex röd.
Frågan som ställs är om en spelare får spendera Adrenaline Rush för att räkna en röd manöver som vit trots att spelarens skepp har en Stress Token.
Svaret är ja, Adrenaline Rush får spenderas och manövern räknas som vit. Spelarens skepp har kvar sin Stress Token men lider inga ytterligare effekter.
Vanligtvis om en spelare väljer en röd manöver trots att hen är stressad får motståndaren välja manöver istället. Med Adrenaline Rush slipper man det. En gång per match.

line2

9M
Fråga: If Boba Fett is equipped with Navigator, can he rotate to any bank maneuver of any speed available on his dial?
Svar: Yes.

FAQ216

 

navigator

Boba Fetts specialförmåga innebär att han får vända en Bank, left eller Bank, right-manöver till en annan riktning.
Uppgraderingen Navigator (crew) låter en ändra hastighet på vald manöver. T.ex [1, Bank, left] till [3, Bank, left]
Frågan som ställs är om Boba Fett utrustad med Navigator (crew) får ändra både riktning och hastighet på en Bank, left eller Bank, right-manöver.
Svaret är ja. Boba Fett med Navigator (crew) får ändra både riktning och hastighet på en Bank, left eller Bank, right-manöver. Den ena förmågan utesluter inte den andra och de får användas i valfri ordning, resultatet blir detsamma.

line2

9N
Fråga: If an effect “deals a damage card” (either faceup or facedown), does the effect follow the procedure for “Suffering Damage” on page 16 of the core set rulebook?
Svar: No. For example, the effect of Proton Bombs deals one faceup Damage card to each affected ship. This effect should not be confused with producing a crit result, thus this effect does not interact with shields, cannot be canceled by evade tokens, cannot be redirected by Draw Their Fire, etc.

FAQ217

Här är en bra fråga om speleffekter som tilldelar skadekort utan att innefatta attack/attacktärningar.
Frågan som ställs är om sådana effekter följer de vanliga reglerna för att ta skada (vilket vanligtvis innefattar att man slår försvarstärningar, spenderar Evade Tokens, tilldelar skada på sköldar före Hull Points, utlöser eventuella specialförmågor som är beroende av försvarsmomentet, osv).
Svaret är nej. Dessa effekter tilldelar skadekort direkt på skeppet, inte på skeppets sköldar.
De tar upp Proton Bombs som tilldelar ett uppvänt skadekort till de som råkar ut för dem, detta tilldelade uppvända skadekort delas ut och effekterna lids av skeppet som får kortet tilldelat. Även om detta skepp har Shield Tokens kvar.

line2

COMPETITIVE PLAY ADDENDUM
Sist ut i detta FAQ-dokument och denna genomgång har vi den kanske viktigaste delen: Competitive Play Addendum.
Det denna sektion gör är att klargöra hur spelets regler och spelmoment skall utföras vid ett mer strikt spelande.

Competitive Play Addendum behöver inte bara följas i turneringsmiljöer utan även när man spelar X-Wing Miniatures Game lite mer seriöst. Denna regelvariant ställer lite högre krav på spelarna och jag tycker att det bidrar till en mycket roligare och mer intressant spelnivå. Det öppnar upp för fler taktiska ojämnheter och bidrar till ett rättvisare, ärligare och jämnare sätt att spela.

Det Competitive Play Addedum gör är att det tillför en annan variant av hur vissa regler följs. Det är inga stora saker, till exempel får spelare enligt regelboken mäta saker i förväg och prova sig fram betydligt mycket friare än vad Competitive Play Addendum tillåter.
Denna sektion kan därför nästan ses som en alternativ variant av reglerna, även om det i princip är samma regler.

Competitive Play Addendum innehåller bara tre sektioner, en om Target Lock, en om Boost och en om Barrel Roll. Men de är väldigt viktiga och jag rekommenderar alla att använda dem för en mer följsam spelupplevelse.

1. Target Lock
När en spelare skall ta Target Lock på ett motståndarskepp skall spelaren specificera vilket av sina skepp som tar Target Lock på vilket sin motståndares skepp. Först efter att det attackerande skeppet och det försvarande skeppet specificerats får spelaren mäta för att se om målet är inom lagligt avstånd för att utföra Target Lock.
Om det specificerade målet är inom avstånd för att utföra Target Lock måste den attackerande spelaren utföra Target Lock på det specificerade skeppet och får inte ändra sig och välja någon annan Action eller välja att ta Target Lock på ett annat skepp än det först specificerade.

PreTargetLock.jpg

Skillnaden här är alltså att man inte får mäta i förväg och ändra sig om resultatet inte är optimalt när man skall utföra Target Lock, Man specificerar ett mål och håller sig till det. Det är först om det specificerade målet är utom räckhåll som en annan Action får väljas.

2. Barrel Roll
När en spelare skall utföra Barrel Roll måste hen först specificera åt vilket håll denna Barrel Roll kommer att ske, först efter att riktningen specificeras får spelaren mäta för att se om denna Barrel Roll kan utföras.
Om Barrel Roll kan utföras åt det specificerade hållet måste spelaren utföra Barrel Roll åt det specificerade hållet. Hen får alltså inte flytta skeppet först, ändra sig och sedan välja en annan Action eller en annan riktning när hen sett var skeppet hamnar.
Om det dock visar sig att skeppet inte kan utföra en laglig Barrel Roll Action får spelaren välja en annan Action, även Barrel Roll i en annan riktning.

Premeasurebarrelroll

Skillnaden här är alltså att man inte får mäta i förväg och ändra sig om resultatet inte är optimalt när man skall utföra Barrel Roll. Man specificerar en riktning och håller sig till den. Det är först om en Barrel Roll i den specificerade riktningen inte skulle gå att utföra på grund av att skeppet överlappar ett annat skepp eller av andra anledningar inte får plats som en annan Action eller en annan riktning får väljas.

3. Boost
När en spelare skall utföra Boost måste hen först specificera i vilken riktning denna Boost kommer att ske, först efter att riktningen specificeras får spelaren mäta för att se om denna Boost kan utföras.
Om Boost kan utföras åt det specificerade hållet måste spelaren utföra Boost åt det specificerade hållet. Hen får alltså inte ändra sig och välja en annan Action eller en annan riktning när hen sett var skeppet hamnar.
Om det däremot visar sig att skeppet inte kan utföra en laglig Boost Action får spelaren välja en annan Action, även Boost i en annan riktning.

Measureboost

Skillnaden här är alltså att man inte får mäta i förväg även om resultatet inte är optimalt när man skall utföra Boost. Man specificerar en riktning och håller sig till den. Det är först om en Boost i den specificerade riktningen inte skulle gå att utföra på grund av att skeppet överlappar ett annat skepp eller av andra anledningar inte får plats som en annan Action eller en annan riktning får väljas.

Hör gärna av dig med rättelser, kritik eller beröm. Antingen i kommentarsfältet här nedanför eller direkt till mig via mail.

/Erik

2 reaktion på “Regelfrågor, rättelser och förklaringar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.