Actions: Barrel Roll och Boost

Efter en serie Token-Actions – Focus, Target Lock och Evade – har vi våra sista två tillgängliga grund-Actions: Boost och Barrel Roll.
De två skiljer sig från de övriga eftersom de är manövrerings-actions som sätts i bruk direkt när de används istället för att ge skepp en markör som påverkar senare tärningsslag eller liknande. Barrel Roll och Boost gör alltså att skeppet som utför dem kommer att förflyttas utöver sin vanliga manöver.

De båda tjänar samma syfte och främjar samma strategi men de gör det på lite olika sätt. Eller, olika riktningar kanske är en mer korrekt beskrivning. Skepp som utför antingen en Barrel Roll eller en Boost-manöver flyttar sig i någon riktning: framåt, höger eller vänster, beroende på om skeppet gör en Boost manöver eller en Barrel Roll. Med Barrel Roll förflyttar sig ett skepp direkt i sidled, antingen höger eller vänster medan Boost förflyttar ett skepp framåt, antingen rakt fram eller en mjuk sväng till höger eller vänster.

1markerBarrel Roll går till så att man placerar kortsidan på manöverstickan ”1, Straightintext” på antingen den högra eller den vänstra sidan av ett skepps bas. Sedan flyttar man helt enkelt skeppet till andra sidan manöverstickan så att den andra sidan av skeppets bas hamnar på den motsatta kortsidan av manöverstickan (se bild ovan). En Barrel Roll får dock enbart ske i sidled, man kan inte utföra en Barrel Roll bakåt eller framåt genom att placera manöverstickan på skeppets bakre eller främre sidor. Då vore det ingen Barrel Roll. Man får heller inte använda manöverstickans långsidor.
Det ”bästa” syftet en Barrel Roll tjänar för ett skepp (går visserligen att diskutera men det) är att skeppet kan förflytta sig ur ett motståndarskepps attackvinkel men samtidigt behålla motståndarskeppet inom sin egen. Om allt går som det ska. Det kan också mycket väl bli så att båda skeppen hamnar utanför varandras attackvinkel och kanske är det vad man eftersträvar.
På Imperiesidan har en majoritet av skeppen Barrel Roll i grund medans det enbart är B-Wing för Rebellerna som har tillgång till det. Det är vettigt då Imperiet ”behöver” Barrel Roll mer än Rebellerna då Imperiet förlitar sin överlevnad på manövrering till skillnad från Rebellerna som istället har lite tåligare skepp.

Barrel Roll kan naturligtvis användas till andra syften än att hoppa in eller ut ur en fiendes attackvinkel; det kan vara en räddare i nöden om en spelare hamnar oväntat nära en asteroid eller vill ta sig in i eller ut ur skjutavstånd. Tack vare Barrel Roll kan man då helt enkelt flytta sig lite i sidled och oftast undvika en kollision helt och hållet eller precis hamna där man behöver vara. Det kan även vara bra om man inte planerat sina manövrar tillräckligt och känner att man kommer att hamna i vägen för sig själv och överlappa sina skepp eller om något annat oförutsett händer. Fast då är det mer utav en krycka än en strategisk tillgång.

Något som är viktigt att komma ihåg, som är lätt att missa, är att ett skepp som gör en Barrel Roll kan – genom att placera manöverstickan i den främre delen av sidan på sin bas och flytta den till den bakre delen av motsatt sida – även förflytta sig lite framåt när det utför en Barrel Roll. Det går naturlivtvis att på samma sätt förflytta sig lite bakåt. Detta kan ha stora effekter i olika situationer. Bland annat kan det vara skillnaden mellan att nå att skjuta på en motståndare eller – kanske ännu viktigare – om motståndaren skulle nå dig eller inte.

Barrel Roll med stora skepp
Att utföra en Barrel Roll med något av de stora skeppen (YT-1300, YT-2400, Firespray-31, Lambda Class Shuttle eller VT-49 Decimator) skiljer sig från hur en Barrel Roll går till vanligtvis. Istället för att placera manöverstickan  [ Straight , 1] med ena kortsidan mot skeppets bas och flytta skeppet till manöverstickans andra kortsida använder man istället långsidorna.

LBR01

Detta innebär en begränsning för Barrel Roll med de stora skeppen, men även att de kan utföra Barrel Rolls på mindre ytor.

 

2markersBoost
Boost är precis som Barrel Roll en Action och har som sagt liknande användningsområden, men fungerar lite annorlunda än Barrel Roll.
En Boost manöver går till så att skeppet tar manöverstickan ”1, Straightintext” eller ”1, Bankleftintext eller Bankrightintext” och flyttar skeppet enligt vanlig förflyttningsrutin. Det speciella är – som med Barrel Roll – att det är en extra manöver som räknas utöver den vanliga manövern ett skepp väljer.
Den primära taktiken är densamma; att ta sig in eller ur motståndarens attackvinkel eller hamna inom eller utanför avstånd för något.
Men Boost går att nyttja i betydligt större utsträckning än så. Om ett skepp som har boost gör en 90º sväng får den, om den gör en Boost-action och svänger i samma riktning, möjligheten att göra en sväng på hela 135º. Det är rackarns nära att svänga 180º utan att behöva göra en K-Turn (Kturnintext).

Boost01

Beroende på Pilot Skill
Valet av Action är ju alltid lättare för en pilot med hög Pilot Skill än en med låg; när man vet var alla andra är har man helt enkelt mer information att fatta beslut från. Men även piloter med låg pilot skill kan med fördel använda Barrel Roll eller Boost, framför allt om man kör med blockeringstaktiker eller känner att man är på väg att orsaka en trafikstockning.
Ett skepp med Boost eller Barrel Roll går även alltid att placera en liten bit utanför där din motståndare räknat med att du skulle hamna vilket gör att man, tack vare dem, kan göra riktigt roliga och oväntade saker. Dessa två Actions bidrar väldigt mycket till spelet men kom ihåg att de är just det: Actions. Man får alltså inte göra Boost eller Barrel Roll och sedan en ytterligare Action. Vanligtvis.

Tillsammans med andra Actions, men framför allt tillsammans med varandra
Att kunna göra två Actions och välja Focus, Target Lock eller Evade som den ena och Barrel Roll eller Boost som den andra kommer naturligtvis aldrig bli fel; vi har ju lärt oss att Focus aldrig är ”fel”. Men det är när man kombinerar Barrel Roll och Boost med varandra som ett skepp kan hamna på riktigt märkliga ställen som man aldrig kunnat nå genom vanlig manövrering. Att spela effektivt på det viset kräver lite träning men att kunna förutspå var en motståndare som använder den taktiken kan och kommer att hamna är näst intill ”omöjligt”. Det öppnar upp för så många manövreringstaktiker att möjligheterna blir ”oändliga”. Det går att göra så tack vare att Barrel Roll och Boost är två olika Actions och därför inte är förbjudna att ta efter varandra.

Barrel Roll och Boost bland specialförmågorna
Det är bara A-Wing och TIE Interceptor som har Boost som grundaction bland skeppen i X-Wing Miniatures Game. Funktionen Boost kom nämligen först med Wave 2 (TIE Interceptor, A-Wing, Millenium Falcon och Slave-I). Och det är ”bara” TIE Fighters, TIE Interceptors, TIE Advanced, TIE Bombers och B-Wings som har Barrel Roll som Action i grund. Men det går att tvinga in både Barrel Roll och Boost på de flesta skepp som inte har funktionen från början. Boost är en modifiering och går därför att smacka på alla skepp medan Barrel Roll kräver en pilot med tillgång till Elite Pilot Talents för att få till på skepp som inte har Barrel Roll som Action. Det enda undantaget är Y-Wing som inte har några piloter som har tillgång till Elite Pilot Talents. Varför vet jag inte och det är väldigt synd då det skeppet inte behöver fler motgångar än vad det redan har.

expert-handlingExpert Handling är den Elite Pilot Talent som gör att ett skepp som gör en Barrel Roll får ta bort en av sin motståndares Target Lock-markörer från sitt skepp när det gör en Barrel Roll. Det som inte framgår överydligt från första början är att denna Elite Pilot Talent även tillåter skepp som inte har Barrel Roll som grund-Action att göra Barrel Rolls. Den enda skillnaden är att skepp som inte har tillgång till Barrel Roll i grund får en Stress Token om de utför en.
Just den taktiska biten – att man kan ta bort en av sin motståndares Target Lock – beskriver jag mer i inlägget som handlar om just Target Lock. Men för ett skepp utan Barrel Roll som grundaction att kunna utföra en Barrel Roll kan göra stor skillnad. Expert Handling, likt Boost på skepp som inte normalt har tillgång till Boost, kommer ofta som en överraskning när man inte är van vid det och det är väldigt roligt att se en X-Wing göra en Barrel Roll. Det ser onaturligt ut när man är ovan vid det, men det kan – om man hamnar i en knipa – vara en räddning. Däremot brukar Rebellerna inte råka ut för att Imperiet använder Target Lock på dem särskilt ofta då varken TIE Fighter eller TIE Interceptor har tillgång till Target Lock. Därför ser man (jag) inte Expert Handling på X-Wing i vidare stor utsträckning.

engine-upgrade

Engine Upgrade gör att alla skepp kan få tillgång till Boost Action. Eftersom Engine Upgrade räknas som en modifiering och inte en Elite Pilot Talent kan alla skepp få tillgång till den. Även de piloter som inte har tillgång till Elite Pilot Talents.
Det är ett mycket användbart verktyg på många skepp och nyttorna varierar lite beroende på vad man vill uppnå med Boost: Det kan vara att nå långt fram och överraska motståndaren i tur ett eller alltid ha det lilla esset i ärmen att dra fram när motståndaren inte räknar med det. Men eftersom Boost är en relativt dyr – om än användbar – modifiering kan det bli svårt att få plats med många skepp med just den modifieringen. Det hindrar dock ingen från att lägga den på ett skepp bara för att kunna ha ett oförutsägbart skepp bland de andra.

Hör gärna av dig med rättelser, kritik eller beröm. Antingen i kommentarsfältet här nedanför eller direkt till mig via mail.

/Erik

4 reaktion på “Actions: Barrel Roll och Boost

 1. Läser jag rätt? Menar du att en barrel roll kan läggas så att skeppet backar? Alltså att 1-distansen först läggs i fotens bakkant och flyttats till sidan och fotens framkant? Om det är det ni menar måste jag lägga in en liten protest. 🙂

  • Tack för din kommentar Robert! Kul att du är inne och läser.

   Din protest är noterad men jag vet inte vad jag ska göra med den 🙂

   Enligt regelboken, sidan 8: ”The template may be placed anywhere along the side of the ship’s base as long as no part of the template goes beyond the front or back edge of the base.”

   Och sedan:

   ”Holding the template firmly in place, lift the ship off the play surface. Then place the ship at the opposite end of the template, making sure no part of the template goes beyond the front or back edge of the base. The front of the ship must face the same direction it was facing when it started the barrel roll.”

   Notera ”Opposite end of the template” inte ”Opposite end of the template and the ship’s base”.

   Vidare finns det en bild som visar en Barrel Roll som utnyttjas för att flytta skeppet framåt. Tillsammans med texten ”The template may be placed anywhere along the side of the ship’s base” betyder det att man även får göra det bakåt.

   Menar du att det är ”fusk”?
   Ett normalstort skepp flyttas ganska lite framåt och bakåt och det är sällan, aldrig för mig, som min motståndares Barrel Rolls kännts obalanserat bra.

   Menar du att det är ”overkligt” att ett skepp flyttar sig bakåt?
   Star Wars har nog en av den mest overkliga porträtteringen av rymden i Sci-Fihistorien i allmänhet. Och X-Wing Miniatures Game är inte en simulator.

   Men.

   Jag förstår poängen och känner likadant.
   Jag motiverar det som att hela förflyttningen (alltså manövern + Barrel Roll-förflyttningen) är en och samma rörelse – det är bara ett sätt att kunna mäta och begränsa ett skepps rörlighet rent spelmekaniskt.

   Men som sagt, din protest är noterad.

   Jag behöver dock mer motivering till hur regeln kan tolkas annorlunda 🙂

   • Jag hade inte läst regelboken så noga tydligen 🙂 Jag kan köpa att det är så här regeln ser ut, för enkelhets och spelbarhets skull. Jag såg manövern som en enskilld händelse och då blir det knäppt att skeppet plötsligt backar. MEN om man ser HELA spelomgången som en sekvens där skeppet har ett utgångsläge och en slutposition så är det lättare att svälja. Så min protest får vila lite 🙂

    • Ja, det är mycket i Star Wars man måste efterkonstruera någon sorts logik för att få det att ”funka”. Vi räknar det här till det 🙂

     Men tack för att du tog upp det, kom gärna med fler frågor när och om de dyker upp.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.