Uppdaterad FAQ och ändringar i turneringsreglerna.

Fantasy Flight Games har precis släppt en uppdatering av turneringserglerna och spelets FAQ. Dessa dokument är viktiga att kika igenom, framför allt om man är intresserad av att spela X-Wing Miniatures Game kompetetivt i bland annat kommande Nordic Championship och vill undvika regelöverraskningar.

FAQTO

Det finns en del viktiga saker i dokumenten, i FAQ finns bland annat regleringar kring Decloaking med TIE Phantom och ändrade regler för att utföra Barrel Rolls med stora skepp, medans det i de uppdaterade turneringsreglerna står om hur Strength of Schedule inte används som primär metod för att sortera ut en vinnare – nu heter det Margin of Victory istället och fungerar lite annorlunda.

Ändringarna är inte många men ganska viktiga så läs igenom allt noggrant, det som är nytt för den här uppdateringen är markerat i rött i båda dokumenten. Har du några frågor om det som står i dem så ställ dem gärna här i kommentarsfältet, via mail eller på Facebook så kan vi klia oss i skägget och nog reda ut eventuella eventualiteter.

Introduktion till X-Wing Miniatures Game

X-Wing Miniatures Game är ett spel med Star Wars-tema som går ut på att två spelare manövrerar små skepp från Star Wars-filmerna mot varandra. Spelet är välgjort, har en enkel spelmekanik och är lätt att lära sig.

CoreSetContent

Starfighters är en förening i Uppsala som är tillägnad X-Wing Miniatures Game. Vi brukar anordna spelträffar ett par gånger i månaden dit alla som är intresserade av spelet kan komma och spela. Starfighters har funnits i snart ett år och vi välkomnar alltid nybörjare då vi gärna ser ännu fler som kommer och spelar med oss, oavsett nivå eller erfarenhet.  Läs mer

Regelfrågor, rättelser och förklaringar

OBS! ATT DENNA ARTIKEL TÄCKER EN GAMMAL VARIANT AV SPELETS FAQ.

Detta är en genomgång av Fantasy Flight Games X-Wing Miniatures Game officiella FAQ. FAQ står får ”Frequently Asked Questions”, sådana dokument tar upp en del frågor kring spelets regler som dykt upp sedan spelet släpptes. Dessa frågor svaras av speltillverkarna ”en gång för alla” i officiella FAQ-dokument.

FAQ

Denna FAQ innehåller även rättelser; det kan vara små och stora ändringar i reglerna som spelutvecklarna vill justera eller förtydliga. Rättelserna är även de officiella och de gäller istället för vad som står i regelboken, på spelets kort eller någon annan stans. Läs mer

Stress

För en tid sedan gick vi igenom Actions: Focus, Target Lock, Evade, Barrel Roll och Boost. Nu ska vi gå igenom det absolut största hindret – förutom kanske ren glömska – för att få ta sina Actions: Stress.

Stresstokens

Stress finns med i spelet för att symbolisera att piloten för ett skepp gör något krävande, något spektakulärt som gör att piloten inte kan fokusera på någonting annat än den spektakulära manövern (eller vad det nu kan vara).
Funktionen Stress är en väldigt stor del i spelet och kan få ödestigra konsekvenser beroende på hur den hanteras och i vilken situation den tilldelas. Läs mer

Initiativ

I händelse då två eller flera piloter på olika sidor har samma Pilot Skill avgör initiativet vem av dem som får flytta först och skjuta först. Vem som har initiativet avgörs bara en gång, innan striden. Enligt regelboken har den sida som ställer upp minst poäng på brädet initiativet, vid lika har imperiesidan det. Vid turneringar, om båda spelarna har samma poängmängd, avgörs initiativet genom slantsingling enligt de separata turneringsreglerna. Vad har det för implikationer på spelandet, är det en fördel eller nackdel att ha initiativet? Låt oss redogöra vad initiativet är innan vi besvarar den frågan.

I Movement Phase revealar de piloter med lägst Pilot Skill sina maneuver dials först, och flyttar först. Det innebär att de förlorar sin möjlighet att välja en Action som reaktion på hur motståndarnas piloter med samma Pilot Skill flyttar. I teorin kan man tvingas flytta hela sin flotta innan motståndaren trots att man har samma Pilot Skill. Läs mer

Actions: Barrel Roll och Boost

Efter en serie Token-Actions – Focus, Target Lock och Evade – har vi våra sista två tillgängliga grund-Actions: Boost och Barrel Roll.
De två skiljer sig från de övriga eftersom de är manövrerings-actions som sätts i bruk direkt när de används istället för att ge skepp en markör som påverkar senare tärningsslag eller liknande. Barrel Roll och Boost gör alltså att skeppet som utför dem kommer att förflyttas utöver sin vanliga manöver.

De båda tjänar samma syfte och främjar samma strategi men de gör det på lite olika sätt. Eller, olika riktningar kanske är en mer korrekt beskrivning. Skepp som utför antingen en Barrel Roll eller en Boost-manöver flyttar sig i någon riktning: framåt, höger eller vänster, beroende på om skeppet gör Läs mer

Actions: Evade

Den sista spelmarkören i Token-Trilogin är Evade. Den enda rent defensiva spelmarkören som – till skillnad från Focus och Target Lock – inte har en massa dolda strategier utan egentligen är rätt simpel. Däremot finns det vissa saker med Evade som kan vara väldigt bra att veta när man ger sig ut i spelet.

Evadetokens

En Evade Token kvitterar en träff på din motståndares anfallstärningsslag. Det vill säga; den stryker en träff som din motståndare slår med de röda attacktärningarna. Inget mer, inget mindre. Anledningen att jag formulerar mig såhär är Läs mer

Actions: Target Lock

Förra gången i den här serien pratade vi om Focus, den kanske viktigaste av alla Actions. Anledningen till varför Focus är viktig är för att den har många användningsområden och är en väldigt generell Action. Target Lock är – till skillnad från Focus – allt annat än generell.
Där Focus går att utföra när som helst utan att vara beroende av var de andra skeppen befinner sig, går Target Lock enbart att använda vid ett (par) tillfälle(n).

TL031

Tittar vi på markörerna hänger de ihop två och två och alla har en bokstav på ena sidan och en annan bokstav på den andra sidan. Detta är för att man ska kunna hålla koll på vilket skepp som lagt en Target Lock Token på Läs mer