Så kom de äntligen: Imperial Aces (och vi har en vinnare!)

Imperial Aces utannonserades redan för ett halvår sedan, vilket är väldigt lång tid i detta unga spels historia men tyvärr inget ovanligt. Då, i september 2013, lät det att expansionen skulle komma i det fjärde kvartalet 2013. Så blev det inte – vi fick istället vänta olidligt på detta fantastiska tillägg till spelet. Men nu. Äntligen!

Äntligen!

Nu är den här. Vi har länge vetat om vad expansionen kommer att innehålla men det är så fantastiskt skönt att till slut få sätta dessa värstingar i spel.
Imperial Aces är den första expansionen i sitt slag; en expansion med två skepp i samma förpackning av en skeppstyp vi redan har. TIE Interceptor utannonserades i september 2012 och är sedan länge en väl använd expansion. Nu kryddas den med fler piloter till TIE Interceptor och uppgraderingar som vi kan sätta i bruk på många andra skepp i spelet. 

Men detta är inte bara ”samma sak en gång till”, dessa TIE Interceptors som levereras med Imperial Aces-expansionen är målade annorlunda än vad vi sett dem tidigare. Den ena är knallröd och skall representera en Royal Guard TIE Interceptor. Dessa är imperiets tronsittares personliga elitstyrkas TIE Interceptor, målad i en färg som matchar deras soldaters – Royal Guards – rustning.

Royal Guard TIE

Den andra är mer lik den första, original-TIE Interceptorn, men med en liten detalj som gör stor skillnad; den har 181st Imperial Fighter Wings typiska Bloodstripes målade på vingarna. Dessa elitpiloter målade – i Star Wars-mytologin – röda streck på sina vingar när de sänkt sin tionde motståndare i strid.

181st TIE Interceptor

Men för många, inklusive mig själv, är det stora med denna expansion inte skeppen utan vilka som sitter i dem samt uppgraderingarna som följer med dem.

carnor-jax

Carnor Jax
Pilot Skill 8
26 Poäng
”Enemy ships at range 1 cannot perform focus or evade actions and cannot spend focus or evade tokens.”

Carnor Jax kommer från serietidningen ”Star Wars: Crimson empire” som gavs ut av Dark Horse Comics 1997.
Jax förmåga i X-Wing Miniatures Game är att skepp inom avstånd 1 från honom inte får utföra Focus eller Evade Actions och heller inte spendera Focus eller Evade Tokens.
Det är en obarmhärtig förmåga då den kommer att lämna många skepp med ett katastrofalt nedsatt försvar och en rejält hämmad offensiv förmåga mot både Jax och hans medföljande kamrater.
Dock har Jax en Pilot Skill på hela 8 så många skepp kommer att utföra sina manövrar och Actions innan Jax hunnit fram dit han skall eftersom han flyttar relativt sent, så den första delen av hans förmåga är kanske inte det som kommer att bli det stora med honom.
Det stora är att Jax motståndarskepp som är inom avstånd 1 från honom inte får spendera Focus eller Evade Tokens. Det är stort. Det är väldigt stort. Fråga bara ”Dark Curse”.
På tal om ”Dark Curse” kommer Carnor Jax även att brutalt hämma effektiviteten av Blaster Turret, det nya vapnet – som kom med Wave 3 – vilket kräver att en Focus Token spenderas för att utföra attacken med vapnet.

kir-kanos

Kir Kanos
Pilot Skill 6
24 Poäng
”When attacking at Range 2-3, you may spend 1 evade token to add 1 hit result to your roll.”

Kir Kanos kommer, likt Carnor Jax, från serietidningen ”Star Wars: Crimson empire”.
Hans pilotförmåga är att han får spendera en av sina egna Evade Tokens för att få lägga till en träff (hit) till resultatet på sitt anfallsresultat när han attackerar på avstånd 2-3.
Det innebär rent praktiskt att om Kanos slår två träffar på sitt anfallstärningsslag får han spendera en Evade Token (förutsatt att han har en) och då kommer hans anfall räknas som tre träffar. Notera att detta inte innebär att lägga till en till attacktärning som han får slå, det innebär att lägga till en till träff i tärningsresultatet. Det är som en extra tärning som alltid träffar. Inte någon Critical Hit (crit) mind you, men en registrerad träff.
Det är också viktigt att komma ihåg att denna extra hit inte betyder att det försvarande skeppet automatiskt får ett skadekort tilldelat sig utan det räknas bara som en extra träff på tärningsslaget; den kan fortfarande ställas in av försvarstärningarna.

tetran-cowallTetran Cowall
Pilot Skill 7
24 poäng
”When you reveal a Koiogran turn maneuver, you may treat the speed of that maneuver as ”1,” ”3,” or ”5.””

Tetran Cowall dök upp för första gången i boken ”X-Wing Wraith Squadron” som kom ut 1998. I boken är han en skådespelare som sedan sadlar om till TIE Interceptor-pilot.
Det betyder dock inte att han är dålig, med Pilot Skill 7 och en förmåga som låter honom utföra en Koiogran Turn i hastigheterna ”1”, ”3” eller ”5” oavsett vilken hastighet han har på sin valda Koiogran Turn på manöverhjulet.
Detta är förstås väldigt häftigt. Aldrig tidigare har ett skepp i spelet kunnat utföra en så kort K-Turn som denna. Den kortaste innan denna är B-Wing som kan utföra en Koiogran Turn i hastigheten ”2”.

lieutenant-lorrirLieutenant Lorrir
Pilot Skill 5
23 poäng
”When performing a barrel roll action, you may receive 1 stress token to use the [Bank, left 1] or [Bank, right 1] template instead of the [Straight 1] template.”

Lorrir, löjtnant vid 181st Imperial Fighter Wing, omnämndes första gången 1999 i boken ”X-Wing: Isard’s Revenge”, den åttonde boken i X-Wing-serien.
Med en ljum Pilot Skill på 5 och en lagom kostnad på 23 poäng är Lorrir en medelmåttig pilot? Nej, självklart inte. Inte för mig i alla fall; hans pilotförmåga är en av de bästa i spelet. Nu beror det visserligen på vad man definierar som ”bra” eller ”bäst”, det jag menar är att den är fantastiskt rolig och bidrar till en mer mångsidig manövrering för ett skepp som redan har ett rejält bibliotek med valmöjligheter.
Barrel Roll utförs vanligtvis med att man tar manöverstickan [Straight 1] och flyttar skeppet i sidled. Detta gör att en Barrel Roll alltid sker parallelt, men denna gång blir det annorlunda. Lorrir får använda manöverstickan [Bank, left 1] eller [Bank, right 1] istället vilket resulterar i en förflyttning i sidled och en rotering på 45°, antingen till höger eller till vänster beroende på hur man placerar manöverstickan. Lorrir kan alltså ta sig ur sin motståndares eldgivningsvinkel men behålla sin motståndare i sin egen.

royal-guard-pilot

Royal Guard Pilot (x2)
Pilot Skill 6
22 Poäng

Den första generiska piloten i denna release. Det är en helt vanlig TIE Interceptor med tillgång till Elite Pilot Talents men med en imponerande Pilot Skill på hela 6 och tillgång till Elite Pilot Talents.

Royal Guard Pilot blir alltså en poäng dyrare än Saber Squadron Pilot (som vi redan har) som är exakt likadan fast med PIlot Skill 4 istället.
Det är en väldigt stor skillnad då det nu, med Elite Pilot Talent-uppgraderingen ”Veteran Instincts” går att få en TIE Interceptor med Pilot Skill 8 för 23 poäng. Pilot Skill på 8 eller högre är naturligtvis inte allt och det går kanske att få ännu större effekt av dem om man ger dem någon annan av alla Elite Pilot Talents som finns tillgängliga. Då kommer Royal Guard Pilot att agera på sin stabila Pilot Skill 6 vilket är högre än medel och de kommer troligtvis att hinna eliminera hot innan dessa hunnit attackera tillbaka flera gånger om.

Saber_Squadron_PilotSaber Squadron Pilot (x2)
Pilot Skill 4
21 poäng

En generisk pilot utan specialförmågor, men med tillgång till Elite Pilot Talents.
Denna pilot är ingen nyhet till spelet, den levererades redan med den första TIE Interceptor-expansionen. Det betyder dock inte att den är dålig, en pilot för 21 poäng i ett såpass farligt skepp som TIE Interceptor som även har tillgång till Elite Pilot Talents har många gånger visat sig rejält vassa på bordet.
Dock tror jag att dessa är de som kommer att få se minst speltid i denna expansion, dels för att de inte direkt har något nyhetsvärde men framför allt för att de bara är en poäng billigare än nyss nämnda Royal Guard Pilot som istället har Pilot Skill 6 och även den tillgång till Elite Pilot Talents. Kanske missar jag något, men jag tror att Saber Squadron Pilot kommer att få sitta på bänken en lång tid.

Uppgraderingar
Uppgraderingarna i denna expansion kommer – likt alla tidigare expansioner – att utöka möjligheterna till variation för varje skepp i spelet, inte bara de skepp uppgraderingen levereras med. Vi får två nya modifikationer (vilka alltså är tillgängliga till alla skepp, oavsett pilot), en Elite Pilot Talent som går att använda på samtliga skepp i spelet med tillgång till just Elite Pilot Talents, samt en titel som enbart går att använda på TIE Interceptor.

targeting-computerTargeting Computer (x2)
2 poäng
Modification
”Your action bar gains the TargetLock action icon”

En modifikation som ger skepp som inte vanligtvis har tillgång till Target Lock just det.
I dagsläget är det enbart TIE Fighter och TIE Interceptor som helt saknar möjligheten till Target Lock på egen hand.
För två poäng får dessa skepp alltså möjligheten att utföra Target Lock Actions, precis som alla andra skepp i spelet. Det är en fin och relativt billig modifikation som jag tror att många Imperiespelare kommer att uppskatta.
Likt Shield Upgrade får dessa skepp tillgång till något de vanligtvis inte har, vilket går helt i linje med Star Wars då TIE-skepp modifierats flitigt med diverse extrautrustning genom historierna.

hull-upgradeHull Upgrade (x2)
Modification
3 poäng
”Increase your hull value by 1.”

Denna gör något så enkelt som att utöka ett skepps Hull Points med 1.
Med en poängkostnad på tre är den en poäng billigare än en Shield Upgrade (som ger ett skepp en ytterligare Shield Token, även om skeppet inte har några från början).
Då kommer spelare att hamna i valet mellan de två, och vilken är bäst? Ja, i de flesta fall är en Shield Upgrade bättre då den i princip fyller samma funktion; gör att ett skepp tål ytterligare en skada i någon form.
Men det är där nackdelen med Hull Points kommer in, ett skepp med många Hull Points är betydligt känsligare för Critical Hits (crit).
Om ett skepp får en Critical Hit medans det fortfarande har Shield Tokens kvar tas helt enkelt en Shield Token bort, men om skeppet inte har några Shield Tokens blir det tilldelat – och får lida effekten av – ett uppvänt skadekort.
Därför blir valet svårt: betala en poäng till för en Shield Token eller spara poäng och uppgradera sina Hull Points?
För att göra frågan ännu svårare introducerades även vissa möjligheter för ett skepp att lida av Critical Hits trots att skeppet har Shield Tokens kvar (Proton Bomb t.ex). I det fallet är det bättre att ha fler Hull Points, även om man får effekten av uppvända skadekort.

opportunistOpportunist (x2)
Elite Pilot Talent
4 poäng
”When attacking, if the defender does not have any focus or evade tokens, you may receive 1 stress token to roll 1 additional attack die.
You cannot use this ability if you have any stress tokens.”

Det denna lilla värsting gör är att den låter dig slå ytterligare en attacktärning utöver vad du vanligtvis fått om försvararen inte har några Focus eller Evade tokens.
Det attackerande skeppet får visserligen en Stress Token om den utnyttjar denna förmåga, men i en situation där ens motståndare saknar Focus- eller Evademarkörer på grund av att hen tagit Target Lock, gjort en K-Turn eller på något annat sätt inte fått utföra någon Action kan denna förmåga vara riktigt oförlåtande.
Under den senaste spelkvällen fick vi se vilken förödande effekt en extra attacktärning kan ha (tack vare Jan Ors). Nu kan alltså fler skepp få tillgång till denna effekt för fyra poäng om skeppets pilot har tillgång till Elite Pilot Talents.
Med det sagt är jag mest nyfiken på att se vad denna Elite Pilot Talent kommer att få hos motståndaren som möter någon med den. Hur kommer dennes spelstil anpassas? Kommer hen utföra Focus- eller Evade Actions även om det är sub-optimalt bara för att negera effekten? Det skulle nog jag göra. Men vad händer om det är Carnor Jax som har denna förmåga? Då är det ju kört!
(Obs, det är inte kört).

royal-guard-tieRoyal Guard TIE (x2)
Titel.
Endast TIE Interceptor
”You may equip up to 2 different Modification upgrades (instead of 1).
You cannot equip this card if your pilot skill value is ”4” or lower.”

Titeln är endast tillgänglig för TIE Interceptors och vad den gör är att den låter dig utrusta ditt skepp med två olika modifikationer (Stealth Device, Shield Upgrade, Hull Upgrade eller Targeting Computer) samtidigt.
Titeln kostar noll poäng men kravet är att skeppets pilot har en Pilot Skill på 4 eller högre. Notera dock att modifikationerna fortfarande kostar sin normala poängsumma och med två modifikationer kommer det att bli rejält dyra TIE Interceptors.
De kommer dock att kunna ha t.ex fyra Hull Points och en Shield Token. Det är totalt fem Hit Points på en TIE Interceptor istället för dess vanliga tre.
Det skall bli väldigt intressant att se hur denna titel nyttjas när dessa väl blir tillgängliga.
Notera att jag inte nämnde modifikationen Engine Upgrade då den ger skepp tillgång till Boost Action, vilket TIE Interceptor redan har.

Shield_UpgradeShield Upgrade (x2)
Modification
4 poäng
”Increase your shield value by 1.”

Ingen nyhet i och med Imperial Aces, den kom redan med expansionen Millenium Falcon. Det är dock väldigt bra att den kommer med i denna expansion då många ofta vill använda denna uppgradering men kanske inte vill eller kan köpa expansionen Millenium Falcon bara för att få den.
Shield Upgrade är en simpel uppgradering som inte gör något annat än att ge ditt skepp en ytterligare Shield Token. Har du redan två Shield Tokens får du tre, har du en får du två, har du inga – vilket TIE Interceptors inte har i grund – får du en. Det är ett mycket effektivt sätt att öka överlevnadschanserna på ett såpass känsligt skepp som TIE Interceptor. Det är visserligen med en relativt hög poängkostnad på hela 4. Men en Shield Token gör att man, om man tar en Critical Hit och har en Shield Token, inte behöver lida effekten av det uppvända skadekortet.

push-the-limitPush The Limit (x2)
Elite Pilot Talent
3 poäng
”Once per round, after you perform an action, you may perform 1 free action shown in your action bar. Then receive 1 stress token.”

Av många ansedd som den ”bästa” uppgraderingen i spelet ger Push The Limit dig möjligheten att utföra två Actions istället för en.
Det kostar att man tar en Stress Token men många gånger är det mer än vart det för utdelningen man kan få tack vare att utföra två Actions efter varandra.
Framför allt när det gäller TIE Interceptor då de har tillgång till väldigt många väldigt fina Actions. Barrel Roll och Boost kan kombineras till en enormt fin manövreringsmöjlighet, Focus och Target Lock (om man har Targeting Computer) gör detsamma för ens offensiva chanser varvid Focus och Evade gör ett svårträffat skepp ännu mer så.
Tidigare har det endast gått att få tag på Push The Limit i expansionen A-Wing. Detta har lett till viss frustration för många då de antingen inte är intresserade av att spela med A-Wings eller ens rebeller över huvud taget. Nu är detta problem löst, med råge.

Uppdrag: Cutting the cord.
Med i expansionen följer även ett uppdrag. Dessa tas alltid tacksamt emot, men mest för att de visar åtminstone lite uppmaning till variation i spelstilar – att vi ska göra annat än att bara spela dogfights hela tiden.
Dock brukar dessa uppdrag vara väldigt ensidiga och upplevs ofta som inte mycket mer än en glorifierad dogfight. Vanligtvis får bara rebellerna eller imperiet får något speciellt att göra medans de andra ”bara” ska stoppa dem.
Så även i Cutting the cord. Imperiet får utse en av sina TIE Interceptor till ”prototyp”, denna kan aktivera sex olika prototypteknologier som gör denna TIE Interceptor till en ännu dödligare maskin än vad den redan är. Rebellerna skall stoppa dem.
Kul för imperiet i alla fall!
Det är väldigt svårt att göra balanserade uppdrag till X-Wing Miniatures Game som är roliga för båda sidor, men jag personligen hade förväntat mig mer från Fantasy Flight Games när det kommer till tematiskt spelande då jag mer än gärna spelar något annat än kompetitiv dogfight.

Mer om Imperial Aces?
Vill du höra mer om Imperial Aces och vad vi tycker om dem, kör igång Starfighters Podcast Avsnitt 3: Äss i plastfickan. Där går vi igenom expansionen punkt för punkt. Blev det som vi tänkt oss? Stay tuned…

Tävlingsvinnare!
Den 21 januari utlyste vi en gissningstävling om när Imperial Aces skulle komma till svenska butiker. Priset i tävlingen är ett av skeppen från Imperial Aces, den röda Royal Guard TIE Interceptorn och det går till den vars gissning kom närmast.
Gissningarna haglade som vanligt tätt och de bestod av (då) kvalificerade gissningar, rent önsketänkande och allt där emellan.
Men ingen gissade bättre än vår egen Mikael Vikström som lade den taktiska gissningen elfte mars. Well played Mr. Vikström, well played! Du får en Royal Guard TIE Interceptor från Imperial Aces-lådan nästa gång vi ses!

Hoppas att alla har kul med denna expansion. Jag vet att jag kommer att ha det. Hör gärna av er med vad ni gör med dem! Det kan ni göra antingen här i kommentarsfältet eller på Facebook.

/Erik

3 reaktion på “Så kom de äntligen: Imperial Aces (och vi har en vinnare!)

  1. Ibland lönar det sig att vara pessimist! Dessutom kändes det som en välbalanserad position att lägga sig i. Kom expansionen tidigare än jag gissat så skulle jag bli glad för att vi inte behövt vänta så länge och nu blir jag glad för att jag får en rymdferrari!

    Jag hoppas kunna dyka upp på söndag. Skall bara lyckas plocka i ordning mina listor efter ett 200 poängsslag jag körde med kompisar i helgen två veckor sedan.

  2. Håller inte helt med om Saber Sqd Pilot. Nu gillar jag förvisso de generiska piloterna, men jag vill påpeka att i en rote om två i en 100 poängslista kan de frigjorda två poängen jämfört med två R. G. Pilots vara avgörande för pilotförmågor, eller vilken beväpning jag kan slänga in på bombaren/na TIE-jakten ska skydda.

    • Visst har du en poäng, men i de kretsar vi spelar är Sabre Squadron Pilot redan sällsnynt – även om jag tycker om den och gärna spelar med den. Jag kan bara tala för mig själv här, men jag värderar 2 extra Pilot Skill till värdet av 1 poäng väldigt mycket, förutom att få tillgång till Royal Guard TIE titeln (som Sabre inte kan få utan Veteran Instincts).

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.