Så fungerar enorma skepp

Igår delade Fantasy Flight Games äntligen med sig av en artikel med en ordentlig beskrivning av hur de enorma skeppen kommer att fungera i spelet och regler för de enorma skeppen samt turneringsregler för det nya formatet ”Epic”.
Här ska vi gå igenom regler som är universala för dessa enorma skepp, vill du läsa mer specifikt om expansionerna Rebel Transport eller Tantive IV gör gärna det på respektive länk.

RebelTransport

Expansionen Rebel Transport är på väg. Den har lämnat båten från kina och är på väg genom distributionskedjan ut till våra butiker och den väntas komma runt den sista april. Det känns lite overkligt och markerar den första gången en ny X-Wing Miniatures Game-produkt inte blivit försenad. 

Vi har länge gått och spekulerat hur dessa enorma skepp kommer att påverka spelet och vilka regler och bestämmelser som kommer att gälla för dem. Vi har nu fått en ordentlig beskrivning av allt ihop och nu kan vi sluta spekulera och istället börja planera.

För att inte blanda ihop begreppen för mycket; de vanliga skeppen (X-Wing, TIE Fighter osv) räknas som klassen ”small”. De vi är vana vid som stora skepp (YT-1300, Firespray-31 och Lambda Class Shuttle) räknas som ”large”, och dessa enorma skepp som kommer nu räknas som ”huge”. Vi har alltså klasserna små, stora och enorma. Fint.

Epic-Icon-LargeEpic
De två kommande enorma skeppen Rebel Transport och Tantive IV kommer att användas i ett nytt spelformat som kallas för ”Epic”.
Vad det innebär är att dessa storslagna skepp endast kommer att vara tillåtna att sätta i bruk i matcher som spelas som uttalade ”Epic”-matcher. De är alltså inte tillåtna att köra i vanliga 100-poängs dogfights som spelas i standardformatet. Det är naturligtvis en begränsning som man får göra precis som man vill med i casual-matcher, men dessa skepp är designade för grandiosa slag och kommer inte nödvändigtvis att fungera balanserat i en 100 poängs-match.

gr-75-medium-transport

Skepp med denna ”Epic” symbol brevid sin titel riskerar alltså att sätta det vanliga spelet ur balans om de skulle försöka dra in magen och tränga sig in i en vanlig match, men när de släpps lösa i Epic-formatet kommer de vara som (den feta) fisken i vattnet.

Turneringsreglerna för Epic-formatet kommer, i vanlig ordning, att vara en fingervisning om och troligtvis det vanligaste sättet att spela Epic-matcher.

De spelas om 300 poäng istället för den standard vi är vana vid nu som hittills legat fast på 100 poäng. Dessa 300 poäng skulle naturligtvis bli lite trångt på en vanlig spelplan (ca 91.5 cm x 91.5 cm) så dessa matcher spelas istället på den dubbla storleken, 91,5 cm x 183 cm. Alltså två vanliga spelplaner ihopsatta till en.
Det är dock inte 300 poäng hela havet stormar, det finns lite begränsningar. Bland de vanliga skeppen (små och stora) finns det begränsningen att ej fler än tolv stycken av varje sort av de små skeppen får finnas i en och samma lista och ej fler än sex stycken av de stora skeppen.

De enorma skeppen kommer även de med hårda begränsningar. En 300 poängs Epic-match har invävt begränsningen max fem Epic-poäng.
Epic-poäng räknas inte till din listas totala poäng utan är helt enkelt bara en begränsning för hur många enorma skepp man får sätta i bruk.

GR-75 Medium Transport (Rebel Transport) kostar 2 Epic-poäng och CR90 corvette (Tantive IV) kostar 3 Epic-poäng.

Skulle man använda två GR-75, skulle det bli fyra Epic-poäng, en CR90 och en GR-75 skulle bli fem Epic-poäng. Det går alltså inte att använda fler än en CR90 åt gången, det hade blivit 6 Epic-poäng. Respektive enorma skepps normala poängkostnad räknas naturligtvis in i den vanliga poängkostnaden.

Vidare finns det ytterligare begränsningar. Dessa gäller piloter och uppgraderingar vi redan har. Först ut är det Biggs Darklighter vars förmåga helt enkelt inte gäller för dessa enorma skepp.
Vanligtvis gör Biggs så att om en av hans vänner inom avstånd 1 från honom själv utpekas som målet för en attack måste attackeraren välja Biggs Darklighter som mål istället. Det är fint och så men fungerar alltså inte för enorma skepp, vilket känns vettigt.
Sedan har ju dessa enorma skepp plats för uppgraderingar av typen ”Crew”, som vi har massvis av sedan länge. Tre av dessa; Gunner, Luke Skywalker och Navigator får ej utrustas på de enorma skeppen. Gunner och Luke Skywalker låter dig slå om attacktärningar om din attack inte levererar skada och Navigator låter dig ändra manöver innan du flyttar ditt skepp. Dessa har troligtvis visat sig för bra i speltester och är därför ej tillåtna på stora skepp.

GunnerLukeNavigator

För och akter
De enorma skeppen är så stora att de är uppdelade i två delar; för och akter. Baken och frammen. Det får lite olika konsekvenser i olika sammanhang och kan se ut på lite olika sätt. GR-75 Medium Transport är uppdelad i två sektioner men har bara ett pilotkort varvid CR90 corvette också är uppdelad i två sektioner men varje sektion har ett separat pilotkort.
Spelmässiga funktioner av detta kan vara t.ex att bara ena delen av skeppet kan attackeras men även kan bara ena delen av skeppet försvaras av tokens som ger dem skydd. Det kan också vara så att om de olika sektionerna av skeppet har egna kort kommer de att kunna utföra separata Actions varje tur. Dock mäter man inte avståndet när ett enormt skepp med olika pilotkort för respektive sektion utför Actions från den specifika sektionen; istället mäts dessa förmågor från det enorma skeppet i allmänhet.

Attack
När man sedan skall attackera det enorma skeppet får man välja vilken av sektionerna man vill attackera, men man måste först se så att det går som man tänkt.
Man börjar med att dra en linje från den exakta mittpunkten av det attackerande skeppets bas till den exakta mittpunkten av den tilltänka sektionen av det enorma skeppets baser man vill attackera. Så länge linjen som separerar för från akter inte kommer ivägen är det fritt fram att attackera den tilltänkta sektionen. Om linjen bryts av sektionsdelaren måste man istället attackera den närmre sektionen. Det låter abstrakt. Vi ritar upp det!

Academy-AttackOvan ser vi Academy Pilot som vill attackera en CR90. Academy Pilot vill attackera CR90s främre sektion då den är farligare, men eftersom att linjen mellan Academy Pilots bas mittpunkt och mittpunkten på CR90s främre sektion bryts av den tryckta mittlinjen som separerar CR90s för och akter får Academy Pilot helt enkelt finna sig med att attackera CR90s akter.

Detsamma gäller även när det enorma skeppet vill attackera med vapen som har funktionen Turret. Om vi tar samma exempel som ovan att CR90 vill attackera Academy Pilot med sin för-sektion får den inte göra det då den blockeras av aktern.

Attackens avstånd avgörs sedan som vanligt genom att mäta den närmsta punkten från det attackerande skeppet till den närmsta punkten på det enorma skeppets sektion. Det kan ju t.ex vara så att om man kan attackera båda sektionerna kan den ena vara närmre än den andra och generera avståndsbonus.

Och på tal om avstånd
Med dessa enorma skepp får vi en ny avståndssticka som sträcker sig hela vägen från 1 till 5. Denna sticka kommer att sättas i bruk bland annat när enorma skepp med vapen vars verkansavstånd ligger på 2-5.

Range5

Det innebär att dessa skepp kommer att kunna attackera på avstånd där försvararen inte kommer att kunna attackera tillbaka då andra skepp vanligtvis attackerar med verkansavstånd 1-3. Men vanliga avståndsbonusar gäller även för denna sticka, blir man attackerad på avstånd 4 får man två extra försvarstärningar och på avstånd fem hela tre extra försvarstärningar.

Manövrering
Dessa kolosser kan naturligtvis inte följa den vanliga metoden för manövrering. Vanligtvis flyttas ett skepp från ena kortsidan av manöverstickan till den andra men på grund av att dessa enorma skepp är så fantastiskt enorma hade detta helt enkelt inte funkat med dem utan att det hade blivit konstigt. De skall ju manövrera trögt och långsamt.

SWX-hugeship-maneuvertemplate

Därför introduceras en ny manöversticka som enbart får användas av de enorma skeppen. Den ser lite märklig ut och tilväggagångssättet känns väldigt abstrakt utan att ha provat det. Metoden med att flytta rakt fram innebär att man flyttar det enorma skeppet enbart den sträckan som är indikerad på manöverstickan, inte till andra sidan manöverstickan. Vill man t.ex utföra manövern [2 Straight] ser det ut såhär:

HugeShipManeuver

Naturligtvis kan de enorma skeppen även svänga, om än inte särskillt snävt, och det är här det märkliga lilla jacket i den nya manöverstickan kommer in i bilden. Man placerar det lilla jacket i det enorma skeppets två basers främre bas ena bakre kant och flyttar sedan skeppet efter vald manöver. Det låter jättekonstigt, men när man t.ex skall utföra bankmanövern [1 Bank, right] ser det ut såhär:

HugeShipManeuver2

Jag tror att den nya manöverstickan kommer att vara riktigt smidig att jobba med. Risken finns ju att det kommer att finnas saker i vägen och framför allt när man skall flytta rakt fram går det ju att använda manöverstickan var som helst på basen (även om det i reglerna står att man måste använda den bakre kanten av den främre basen av det enorma skeppens två baser).

Manövreringen går även att använda som vapen. Om ett enormt skepp flyger in i ett eller fler skepp av klassen Small eller Large räknas de överlappade skeppen som omedelbart förstörda och tas ur spel direkt. Det enorma skeppet måste visserligen slå en attacktärning för varje stort eller litet skepp det överlappar och lida all eventuell skada, men möjligheten att i ett swift stroke ta ut ett eller fler litet skepp genom att bara manövrera är stort. Man skulle kunna säga att det är enormt.

tantive-4-combat-2

Om ett litet eller ett stort skepp däremot flyger in i ett enormt skepp gäller vanliga regler för att överlappa andra skepp, men de små eller stora skeppen måste också slå en attacktärning och lida eventuell skada av det.

Om ett enormt skepp överlappar ett eller fler hinder (t.ex asteroider) tar det omedelbart ett uppvänt skadekort och hindret tas ur spel och om ett enormt skepp överlappar ett annat enormt skepp tar båda skeppen ett uppvänt skadekort ur dess egna skadekortlek för den påverkade sektionen. Observera dock att det enorma skeppets manöversticka aldrig räknas när det kommer till överlappande, bara dess bas i sin slutgiltiga position.
Men oavsett om ett enormt skepp överlappar en asteroid, ett litet, stort eller enormt skepp blir det aldrig av med möjligheten att utföra sina Actions, de är helt enkelt immuna mot att bli Actionblockerade.

Energi
Med de enorma skeppen introduceras även ett nytt system som kallas för Energy. Det är ungefär som det låter, energi som det enorma skeppet genererar som det sedan kan spendera för att driva vissa funktioner. Varje enormt skepp har en maxmängd på hur mycket energi det kan förvara. Energin kan sedan spenderas på att till exempel vara att avfyra vapen, få tillbaka sköldar, eller utföra andra specialförmågor.

SWX-diagram-energytokens

Energinivåerna och hur ett skepp spenderar och genererar energi går naturligtvis att manipulera med olika sorters uppgraderingar. Det kan vara allt från titlar som ökar ett enormt skepps energimaxkapacitet, till vapen som det spenderar energin på.

Energy-TokenEnergin administreras under Activation Phase, efter att ett stort skepp visat sin manöver och utfört den genereras energi av den nyss utförda manövern. Olika manövrar ger olika mycket energi där kortare manövrar genererar mer energi än de längre. Energin allokeras sedan ut på skeppets olika delar som skall använda den genom att placera Energy Tokens där den kontrollerande spelaren önskar dem.
Efter det är det fritt fram att spendera sin energi på tilltänkt komponent och man får använda alla sina komponenter med ”Energy:” markeringen en gång per tur, spelaren är alltså inte begränsad till att bara använda en Energi-grej per tur.

Actions
Med dessa enorma skepp kommer inte bara ett nytt system för energi, de får också en egen uppsättning Actions som är unika för de enorma skeppen.

Recover-SymbolRecover Action
Recover låter dig spendera all din tillgängliga energi för att få tillbaka lika många sköldar. En mycket defensiv förmåga som är väldigt bra, men det kostar även skeppet all dess tillgängliga energi som därför inte kan användas till någonting annat än att få tillbaka sina sköldar. Nöden har ingen lag, men jag tror inte att valet kommer att vara självklart alla gånger.

Reinforce-SymbolReinforce Action
Om ett skepp utför en Reinforce Action tilldelas en Reinforce Token till skeppets främre eller bakre del. Denna del får tillgodo se sig ett Evade-resultat till sina försvarstärningsslag under en hel tur.
Observera att Reinforce Action endast gäller för den del av det enorma skeppet som har denna Reinforce Token, men har man sköldarna laddade och horisonten (nåja) är full av imperieskepp är Reinforce Action kanske inte en dum idé.

Reinforce-TokenDe enorma skeppen har vanligtvis Agility 0. De slår alltså inga försvarstärningar utan får bara göra det om avståndsbonusar träder i kraft. Detta till trots kan de alltså få ett  Evade-resultat per attack så länge skeppet har en Reinforce Token.

Jam-SymbolJam Action
Jam Action låter dig ge ett av din motståndares skepp Stress Tokens om de är inom avstånd 1-2 från GR-75, tills det utvalda motståndarskeppet har totalt två Stress Tokens. Att ett motståndarskepp blir stressat låter kanske lite lite men två Stress Tokens är tungt, framför allt när det är ett skepp som behöver t.ex Target Lock för att kunna avfyra sekundära vapen.
Vidare är Stress på väg att bli ett nytt vapen i X-Wing Miniatures Game så om GR-75s eskortskepp bär på t.ex Flechette Torpedoes och/eller R3-A2 (som båda kan orsaka motståndaren Stress Tokens) kan en väl placerad Jam Action få ödestigra konsekvenser för din motståndare.

Coordinate-SymbolCoordinate Action
Coordinate Action är lika simpel som den är vacker; om du utför en Coordinate Action får ett av dina allierade skepp inom avstånd 1-2 utföra en gratis Action.
Eftersom att många av dessa bjässar kommer att vara högt prioriterade mål, och åtminstone GR-75 Medium Transport inte kan utföra några attacker alls, kommer de att vara tungt beroende av sina eskortskepp. Dessa blir därför stråt vassare när de har möjligheten att utföra ytterligare en av sina Actions.

Att sänka dessa bjässar
Huge-DamageMycket är nytt för dessa enorma skepp och inte nog med nya spelsystem såsom energi, nya avstånd och nya Actions kommer de även med två helt egna skadekortlekar som är unik för de enorma skeppen, den ena är för skeppets försektion och den andra för skeppets akterfunktion.
Om ett enormt skepp saknar separata kort för för och aktersektionen (t.ex GR-75 Medium Transport) tilldelas alla skadekort till samma pilotkort, men om skeppet har separata pilotkort går de till respektive pilotkort.
Om ett av skadekorten har en skadefunktion som påverkar båda sektionerna av skeppet, eller om skadekortet inte specificerar vilken sektion som tar effekten får motståndaren välja vilken av sektionerna som får skadan.

Om ett skepp har ett pilotkort per sektion och antalet skadekort överstiger sektionens Hull Points räknas den sektionen som skadad och sektionens pilotkort vänds. På den andra sidan av sektionens pilotkort finns sektionen i sitt skadade utförande; där finns färre uppgraderingsmöjligheter än den oskadade sidan och den kontrollerande spelaren måste välja vissa uppgraderingar som räknas som förlorade som man får göra sig av med.
Skadade sektioner kan inte bli attackerade och kan heller inte tilldelas fler skadekort men när båda av skeppets sektioner är skadade räknas skeppet som förstört och tas ur spel.

Rebel Transport är som sagt på väg och vi kommer att för första gången få sätta en av dessa titaner till skepp i bruk. Det skall bli riktigt kul att se hur detta helt nya sätt att spela spelet kommer att påverka resten av spelet, hur stort intresset blir och vad alla kommer att göra med dem.

I förhandsartikeln nämner även Fantasy Flight Games lite i förbifarten att vi – i och med expansionerna Rebel Transport och Tantive IV – snart får våra första enorma skepp. Vidare står det, på Toryn Farrs uppgraderingskort, ”Huge Ship Only. Rebel Only”. Hmm.
Imperiet står i dagsläget utan enorma skepp men vi hoppas naturligtvis på att det åtgärdas snarast.

Denna artikel täcker naturligtvis inte allt om de enorma skeppen. Jag rekommenderar starkt att du laddar ner och läser Reglerna för enorma skepp samt Epic-formatets spelregler.

Vi kommer definitivt att prata mer om dessa enorma skepp, dels här på hemsidan men också i vår podcast och på Facebook. Hör gärna av dig med dina funderingar!

/Erik

2 reaktion på “Så fungerar enorma skepp

 1. Det här är en otroligt petig kommentar på en i stort lysande artikel, men under rubriken ”Attack” står det strax före bilden ”nämre” istället för ”närmre”.

  I övrigt har jag inget att tillägga annat än att det ska bli kul att se dessa skepp i spel. Eller jo, visst fanns det ett lagspelsläge i Epic också? Något om att spela två mot två med 200 poäng var eller?

  • Då vill jag påpeka att jag minsann stavade fel på ”närmre” även i sista meningen i sista stycket under rubriken ”Attack”. Tänkte bara så du vet att du missade att påpeka det. Rätt skall ju trots allt vara rätt 😉

   Tack och ändrat!

   Jajjamen, det kommer ett till spelläge där man kör i lag. Mer om det senare.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.