Energi: Generera, allokera och spendera.

Med expansionerna Rebel Transport och Tantive IV introducerades ett nytt system i X-Wing Miniatures Game: Energi.

EnergyTokens

Energi är ett system som inte är likt något annat i spelet så jämförelser är svåra att göra och det krävs att man sätter sig in i hur energi fungerar, oavsett om man skall använda energi på sina egna skepp eller möta skepp som har funktionen energi. Det första man bör göra är att läsa igenom reglerna för enorma skepp. Men nu skall vi gå igenom mer i detalj hur det här med energi fungerar. 

Vad energi är
Energy-TokenEnergi är en funktion som vissa skepp har tillgång till som låter dem generera energi. Energin kan sedan kan spenderas för att aktivera olika funktioner som skeppet och dess uppgraderingar har tillgång till. Energi symboliseras av energimarkörer som kan användas för olika funktioner som skeppet eller dess uppgraderingar kan utföra endast om det har dessa energimarkörer tillgängliga. Det kan till exempel vara sekundära vapen som ”drivs” av energi som en sorts ”ammunition” eller actions som endast får utföras om det finns tillgängliga energimarkörer att spendera.

Ett skepp genererar, allokerar och spenderar energi tre steg som sker under Activation Phase (när skeppen visar sina manövrar, flyttar och väljer Actions m.m). Vi kommer här att gå igenom processen att generera, allokera och spendera energi.
Dessa steg sker efter att ett skepp med tillgång till energisystemet visat och utfört sin valda manöver men innan skeppet utför sin tilltänkta Action. Det är väldigt viktigt att hålla koll på när detta (och följande steg) sker och i vilken ordning då det innebär en del begränsningar för systemet. Energi är inte en fri spelfunktion som man får nyttja när och hur man vill.

1. Generera energi
De enorma skeppen GR-75 (Rebel Transport) och CR90 (Tantive IV) genererar energi genom manövrering. När skeppen utför en viss manöver i en viss hastighet får skeppet en viss mängd energi.
EnergyManeuverMängden energi som genereras för en manöver indikeras av de lila plupparna under varje manöver. Generellt gäller att långsammare manövrar genererar mer energi än snabba manövrar, så ju saktare du åker desto mer energi får du för varje utförd manöver.
Energigenereringen sker vid varje manöver skeppet utför, men det finns vissa manövrar som inte genererar någon energi alls – tänk dig att skeppen lägger all sin kraft på att driva motorerna så ingen kraft blir över för skeppets resterande system.
När ett skepp har utfört en manöver som genererat energimarkörer placeras dessa på skeppets pilotkort (akterpilotkortet för CR90). Där ligger de kvar om de inte allokeras, spenderas eller försvinner på något annat sätt. De tas alltså inte bort i Clean Up-fasen i slutet på varje tur. Om ett skepp redan har energimarkörer upp till sitt pilotkorts maxgräns kan det ej generera fler energimarkörer.

CR90Energy

En CR90 utför manövern [2 Bank, right] och genererar 2 energi-tokens
som placeras på dess akterpilotkort.

2. Allokera energi
När energi-tokens har genererats och placerats på skeppets pilotkort kan de flyttas från dess ursprungsplats på skeppets pilotkort till andra kort (t.ex uppgraderingar) som kräver energi för att användas. Det går dock bara att allokera energi till kort som har en markerad maxgräns för hur mycket energi som får finnas på respektive kort.

EnergyAllocationUpgrades

Quad Laser Cannons, Single Turbolasers och Ionization Reactor är exempel på uppgraderingar som kräver att energi allokeras till dem för att de skall kunna aktiveras. Den lila siffran indikerar respektive korts maxgräns för hur mycket energi de kan hålla vid ett och samma tillfälle.

Man får flytta så många av ens tillgängliga energi-tokens från sitt pilotkort till så många olika uppgraderingskort man vill upp till kortens maxgräns, men ett kort kan aldrig hålla mer energi än den specificerade gränsen. Om ett kort inte har någon markering för energigränsen kan energi inte allokeras till kortet.

cr90-corvette-aftEnergy

Vi utgår ifrån att skeppet i manövreringsexemplet hade tre energi-tokens från tidigare turer. De två energi-tokens som genererades vid manövreringen placeras först på skeppets pilotkort. Sedan allokeras de i det här fallet till skeppets Quad Laser Cannons, dessa kan hålla max två energi tokens. Skeppets akterkort har nu tre energi-tokens kvar och kan återigen börja fyllas på med energi-tokens (upp till sitt maxtak på fem).

Här ser du hur viktig administrering och planering av energi är; om ett kort redan har energimarkörer upp till sin maxgräns och skulle bli tilldelat fler energimarkörer tas de omedelbart bort och får ej användas eller allokeras vidare.
Alltså, om du har energimarkörer på ditt pilotkort till dess maxgräns och blir tilldelad mer energi genom manövrering kan du ej allokera den tilldelade energin från manövreringen vidare då allokering sker i detta steg; steget efter att du genererar den.
All energi du tjänade i manövreringen går därför förlorad om du inte har allokerat energin innan, vilket måste ske i steg två av energistegen under turen innan.

3. Spendera energi
När en önskad mängd av ens tillgängliga energi-tokens allokerats till en önskvärd plats och den önskvärda funktionen börjar med ”Energy:” i dess beskrivning är det dags att aktivera dem nu. Varje enskilt kort med ”Energy:” i beskrivningen får endast användas en gång per tur, men fler kort av typen ”Energy:” får nyttjas varje tur (även identiska kort så länge de finns i fler exemplar) förutsatt förstås att det finns energi till dem.
Dessa funktioner får enbart nyttjas i detta steg i Activation Phase och inte någon annan gång. Att inte nyttja dessa funktioner inom detta tidsfönster är samma sak som att glömma en Action eller liknande – tillfället har passerat.

Untitled-1

Tibanna Gas Supplies, Comms Booster och Ionization Reactor är några exempel på energi-funktioner som aktiveras i det tredje steget av energifasen. I vårt exempel får vi ej nyttja Ionization Reactor då den kräver att energi allokeras till kortet för att kunna användas, Comms Booster kräver inte att energi allokeras i förväg utan aktiveras med energi från pilotkortet och Tibanna Gas Supplies ger dig energi istället, men oavsett hur korten fungerar får de enbart aktiveras i steg tre av energistegen.

Att spendera energi utanför dessa tre steg
Som vanligt med regler finns det undantag. Vanligtvis spenderas energi i det tredje steget av energistegen, men det är som sagt bara om den önskade funktionen har ”Energy:” i dess funktionsbeskrivning, men det finns massvis med andra saker som sker utanför de tre energistegen.
Bland annat finns det Actions (som börjar med ”Action:” i funktionsbeskrivningen) och även vapen (som börjar med ”Attack:” i funktionsbeskrivningen) som innefattar spenderandet av energi. Dessa och andra funktioner aktiveras i vanlig ordning i respektive fas eller när och om dess aktiverngstillfälle kommer. Actions sker i Activation Phase, precis efter de tre energistegen, och Attack sker som bekant i Combat Phase, o.s.v.

OtherEnergy

WED-15 Repair Droid, Shield Projector och Quad Laser Cannons är några exempel på kort med funktioner som nyttjar energi utanför Spend Energy-steget. WED-15 Repair Droid innebär en Action som kräver att energi spenderas för att aktiveras, Shield Projector går att aktivera när din motståndare attackerar ett annat av dina skepp och Quad Laser Cannons aktiveras när det blir din tur att skjuta i Combat Phase.
Tur att vi allokerade energi dit! *pew pew*

Om ett kort kräver att man spenderar energi från det specifika kortet måste energin allokeras dit först i steg 2 av energistegen, om det inte står specifikt varifrån energin skall spenderas, t.ex om det är vid en action såsom Recover eller en Action från en uppgradering, spenderar man energi från pilotkortet.

Energi är inte ett särskillt krångligt system men det är ett är lite att lära sig. Naturligtvis är den hårda vägen den som gör det lättast att lära sig, så ut och generera, allokera och spendera er energi!

 

Nu har vi gått igenom grunderna, i kommande artiklar skall vi bland annat kika på olika uppgraderingar som kräver eller på annat sätt påverkar energi, och även hur man bekämpar skepp som nyttjar den.

Berätta gärna vad du tycker och tänker om energisystemet. Antingen här nedanför i kommentarsfältet eller på Facebook. Tack för att du läste!

/Erik

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.