Några ord från ordföranden

Välkommen till ett nytt år med Starfighters och denna gång också med ny styrelse. Som ni säker redan känner till har Erik valt att kliva åt sidan och nu står uppgiften på oss att bära Starfighters in i framtiden. Det är med lika delar stolthet och vördnad som vi i styrelsen tar oss an uppdraget.

Vad händer då? För dig som X-wingspelare så rullar allt på ungefär som vanligt. Vi har våra spelträffar på Studiefrämjandet i samma intervall som tidigare. Det blir också en 4:e majturnering i vanlig ordning.

Läs mer